Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Převrácený koš na odpadky (Pavel Du Plessis 24.11.2019 10:51) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  chtěl bych upozornit na převrácený koš na odpadky v ulici Adamovská asi 50m od vchodu do ZŠ Mendíků na komunikaci pro pěší u Botiče. Děkuji za nápravu.
  S přátelským pozdravem
  Pavel Du Plessis
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 25.11.2019 9:05)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Situaci budeme neprodleně řešit.
 • Otázka: oprava chodniku Pod Pekařkou (Jitka Kálalová 05.11.2019 16:27) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, nevím, zda je dotaz nasměrován na správný odbor, pokud ne, prosím, ať zodpoví příslušný odbor. Na jaře tohoto roku proběhla rekonstrukce chodníku v ulici Pod Pekařkou Ph 4/ ve svahu pod restaurací Na Pekařce. Namísto toho, aby byl dlážděný chodník vyspraven a vrácen do původní podoby, tj. kostky byly v celém rozsahu vráceny, dlažba zůstala pouze u vjezdů na pozemky a ostatní povrch chodníku byl zalit asfaltem a kostky odvezeny. Můj dotaz zní, proč nebyl chodník dán do původního stavu s pomocí existujícího materiálu nebo nahrazen zámkovou dlažbou.I malé obce nahrazují asfalt zámkovou dlažbou, která sice může na začátku být dražší než asfalt, ale kdykoli se dá vyjmou a opět zasadit. Asfalt v létě teče ( zvláště ve svahu),lepí se, stoupají z něho jedovaté výpary. V zimě klouže stejně jako kostky. Rozhodně nejde o materiál přispívající k lepšímu životnímu prostředí. Když může být zámková dlažba v ulici Na vrstvách i na silnici, tak proč nemůže být na chodníku Pod Pekařkou.
  děkuji za odpověď
  Jitka Kálalová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 08.11.2019 14:24)

   Dobrý den, vyžádali jsme si stanovisko vlastníka předmětného chodníku a zhotovitele prací. Jakmile jej obdržíme, budeme Vás informovat napřímo na Vaši mailovou adresu. Pro informaci uvádíme, že předmětný chodník není ve vlastnictví a správě MČ Praha 4.

 • Otázka: Čechová (Denisa 22.10.2019 8:12) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,

  Ráda bych se zeptala, jestli by bylo možné odvážet častěji plast z kontejneru na začátku ulice Dvorecká. Kontejner bývá často přeplněný a odpadky se válí v jeho okolí.
  Dále by mě zajímalo, jestli neuvažujete přidat do této ulice kontejner na kov.

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 04.11.2019 8:23)
   Dobrý den, k podání žádosti o navýšení frekvence odvozu odpadu je nutné přiložit průkaznou fotodokumentaci. Stanoviště tříděného odpadu budeme pravidelně monitorovat a v případě pořízení průkazné fotodokumentace podáme žádost na Magistrát hlavního města Prahy. Stanoviště č. 188 Na Vrstvách 4 v Praze 4 není vhodné k rozšiřování o další komodity odpadů. Zvážíme umístění sběrné nádoby na kovové obaly v nejbližším okolí.
 • Otázka: Výsadba nových stromů (Dagmar Borovičková 13.10.2019 14:08) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, v posledníchměsících bylo na sídlišti Spořilov pokáceno mnoho uschlých stromů. Kromě toho však v souvislosti s obnovou teplovodu loni i letos šlo k zemi spoustu zdravých stromů. Budou všechny tyto stromy nahrazeny novými? Teď je pro výsadbu stromků vhodná doba. Dokonce bych navrhla, aby peníze na zbytečnou vánoční výzdobu byly dány právě na nové stromky, které jsou velice potřebné. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 01.11.2019 9:52)
   Dobrý den, výsadby v této lokalitě jsou plánovány na následující dobu vegetačního klidu a to v počtu několika desítek kusů. Vždy se snažíme za jeden pokácený strom vysadit minimálně dva nové a to v závislosti na podmínkách a vhodnosti vytipovaných stanovišť.
 • Otázka: Revitalizace zeleně (David Žižka 23.10.2019 18:13) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. V předchozích letech proběhla revitalizace zeleně v ulici Jílovská mezi paneláky viz. zasláný obrázek v zeleném kolečku. Jedná se k dvě zelené plochy. Třetí plocha na obrázku je červená a mezi těmito paneláky revitalizace neproběhla. Je zde stará zídka která je většině posprejovaná, zbytky asfaltového chodníku který se nevyužívá a zkrátka není to tak pěkně jako mezi zbylými dvěmi paneláky. Bohužel odpověď proč se realizovala jen dvě ze tří jsem zkoušel hledat na webových stránkách, ale marně. Děkuji za odpověď Žižka
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 01.11.2019 9:47)
   Dobrý den, v dalších etapách se nepokračuje z důvodu finančních prostředků. Pro následující rok navrhujeme rozpočtové určení peněz na další fáze revitalizace vnitrobloků v ulici Jílovská.
 • Otázka: Stav komunikace po havarii vody (Horáková 24.10.2019 18:44) – Životní prostředí, úklid a čistota
  23.10. došlo k havarii vody na křižovatce Vyskočilova-Budějovická. Odtékající voda
  znečistila zeminou chodník v Ješetické a komunikaci před blokem domů Přímětická 1200-1202.
  Kdo je v tomto případě zodpovědný
  za uvedení komunikace do pořádku? Díky za odpověď.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 01.11.2019 9:45)
   Dobrý den, odpovědnost za stav a sjízdnost komunikací má Technická správa komunikací hl.m.Prahy. Váš podnět postoupíme na příslušné oddělení uvedeného subjektu.
 • Otázka: Janďourek (Jakub 23.10.2019 8:14) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, po rekonstrukci silnice zůstaly v ulici Lounských 888/3 na chodniku zpomalovací pruhy. Zůstanou natrvalo? Vadí v pohybu např. kočárku. Děkuji Janďourek
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.10.2019 9:43)
   Vážený pane Janďourku,
   zdejší silniční správní úřad oslovil na základě Vašeho podnětu zástupce společnosti provádějící rekonstrukci vodovodních řadů v ulici Táborská, Lounských a blízkém okolí. Vámi popisovaný černý zpomalovací práh na chodníku zde byl umístěn v rámci ochrany přívodního el. kabelu ke stavbě. Na základě upozornění o nadbytečnosti tohoto ochranného prvku byl neprodleně odstraněn. Děkujeme za Vaši všímavost.
   S pozdravem
   Ing. Ondřej Horvath
   oddělení dopravy
   OŽPAD MČ Praha 4
 • Otázka: úklid listí Stará cesta (Dobeška) (Ivana Soukenická 16.10.2019 15:00) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, prosím, o laskavé zajištění úklidu spadaného listí na komunikaci (částečně pro pěší)a částečně i pro vozidla) Stará cesta - v celém úseku. Tato cesta není zahnruta do plánu čištění TSK Praha, přitom je plná listí. Děkuji.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 16.10.2019 16:33)
   Dobrý den, úklid listí zajistíme na náklady MČ Praha 4. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Čím je odstraňován plevel z chodníků? (Petr Krupička 16.10.2019 13:53) – Životní prostředí, úklid a čistota
  dobrý den, narazil jsem na článek, že DP bude odstraňovat plevel mezi kolejemi pomocí horké páry. Čím odstraňují úklidoví pracovníci plevel z chodníků-nejedná se o Roundup? Pokud ano, lze udělat změnu za netoxickou formu? Věřím že ano.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 16.10.2019 14:07)
   Dobrý den, MČ Praha 4 nepoužívá roundup již několik let. Pro odstranění plevele používáme též horkou páru, nebo klasický ruční způsob odplevelení.
 • Otázka: Popelnice na bioodpad (Aneta Mináčová 13.10.2019 14:35) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli se neuvažuje o přistavení popelnic na bioodpad pro ul. Jivenská, popř.co je nutné udělat, abychom mohli bioodpad třídit. Děkuji za odpověď, Aneta Mináčová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 14.10.2019 8:24)

   Dobrý den, městská části Praha 4 nezajišťuje sběrné nádoby na bioodpad z domácností. Službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností si můžete objednat u společnosti Pražské služby, a.s. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách svozové společnosti Pražské služby, a.s. https://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/ nebo na telefonním čísle 284 091 888.Vytisknout