Kontaktní údaje (aktualizováno s platností od 18. ledna 2021)


KONTAKTNÍ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLA / FAX, EMAILY, ID DATOVÉ SCHRÁNKY A WWW STRÁNKY

Adresa:

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4 - Krč

Telefonní seznam úřadu 
 

Zvětšit mapu


 
IČO:

00063584

 
 
Recepce:

800 194 237

Základní informační linka bez možnosti přepojování!

V provozu:
dle úředních hodin recepce (viz níže)
 
 
Fax:
241 741 743 
 
WWW
stránky

www.praha4.cz

 
 
e-mail:

posta@praha4.cz

emailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a zpracovaných elektronickou podatelnou
 
ID datové schránky  

ergbrf7


   

 

Otevírací doba Úřadu MČ Praha 4 pro veřejnost


Pro území České republiky platí nadále 5. stupeň Protiepidemického systému (PES) a v platnosti jsou nařízení vlády vyplývající z nouzového stavu. Proto, aby omezení rozsahu úředních hodin nepřiměřeně neomezovalo práva klientů/veřejnosti, se od pondělí 18. ledna 2021 stanovena otevírací doba pracovišť Úřadu městské části Praha 4 pro veřejnost následujícím způsobem:
 

Pracoviště v budově úřadu v ulici Antala Staška (hlavní budova):

Správní agenda (občanské průkazy, cestovní doklady, evidence, matrika), Živnostenský odbor, pokladna a podatelna prodlužují otvírací dobu následovně:

 

Pondělí

  8:00 - 15:30 hod.

 

Středa

 10:30 - 18:00 hod.

Všechny ostatní odbory a správní archiv mají otvírací dobu:

 

Pondělí

  8:00 - 13:00 hod.

 

Středa

 13:00 - 18:00 hod.

Recepce v hlavní budově

 

V pracovních dnech:

  6:00 - 20:00 hod.

 

Detašovaná pracoviště:

Jílovská (občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatelstva, oddělení zón parkovacího stání) a Michelská (přestupky)

 

 Pondělí

  8:00 - 13:00 hod.

 

 Středa

 13:00 - 18:00 hod.

 

Informační centra:

(CzechPOINT – Antala Staška, nám. Hrdinů, Hlavní, Jílovská)

 

 Pondělí

  8:00 - 13:00 hod.

 

 Úterý

  8:00 - 12:00 hod.

 

 Středa

13:00 - 18:00 hod.

 

 Čtvrtek

  8:00 - 12:00 hod.

 

 Pátek

  8:00 - 12:00 hod.

 
V naléhavých případech je možné se dohodnout na jednání s konkrétním pracovníkem konkrétního odboru, případně i na otevření podatelny (tel. 261 192 410), i v jiném čase než v uvedené otvírací době. Tuto dohodu je třeba učinit předem telefonicky nebo e-mailem. Spojení najdete v Telefonním seznamu nebo prostřednictvím odkazu Odbory a oddělení úřadu (viz též níže na stránce).

Důvodem úpravy úřední doby je povinnost orgánů veřejné moci a správních orgánů omezit osobní kontakty státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Přednost má i nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, a to ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném vládním krizovým opatřením.Přehled pracovišť úřadu podle lokality:


Pracoviště v hlavní budově v ulici Antala Staška 2059/80b


(u stanice metra linky C - Budějovická)
  • Všechny odbory, podatelna, recepce, pokladna a archiv

Pracoviště Jílovská 1148/14


  • Zóny placeného stání (ZPS) (odkaz ZDE)
  • Detašované pracoviště Odboru správních agend (jen - občanské průkazy, cestovní pasy, evidence obyvatel)

Informační centra (IC) a pracoviště Czech POINT


Přestupkové oddělení


  • Michelská 6/23, 140 00 Praha 4 - Michle (odkaz ZDE)V naléhavých nebo neodkladných případech je možné dohodnout se na jednání s konkrétním pracovníkem na konkrétním odboru, případně na otevření podatelny, i v jiném čase než v uvedené otvírací době, ale tuto dohodu je třeba učinit telefonicky a předem.Odkaz na strukturu úřadu je ZDE , telefonní seznam pak ZDE a vybrané linky na odbory pak níže.
 

261 192 + linka Telefony na odbory
 
 !!! UPOZORNĚNÍ !!!


I nadále platí, že:


  • Všichni návštěvníci Úřadu městské části Praha 4 a všech jeho pracovišť musí používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty (nos i ústa) za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.

Dále úřad přijal tato opatření:


  • omezil práce na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy bude úřad vykonávat v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců úřadu,

  • zajišťuje konání pouze předem dohodnutých schůzek a prohlídek, nové nenařizuje ani nesvolává,

  • požádal obyvatele městské části a další veřejnost, aby maximálně omezili osobní styk s úředníky a upřednostnili písemný, elektronický nebo telefonní kontakt a odložili osobní vyřizování záležitostí na pozdější dobu, je-li to jen trochu možné


Aktualizováno: 17.01.2021 – Vít Drbal
Vytisknout