Kontaktní údaje (aktualizováno s platností od 12. října 2020)


KONTAKTNÍ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLA / FAX, EMAILY, ID DATOVÉ SCHRÁNKY A WWW STRÁNKY

Adresa:

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4 - Krč

Telefonní seznam úřadu 
 

Zvětšit mapu


 
IČO:

00063584

 
 
Recepce:

800 194 237

Základní informační linka bez možnosti přepojování!

V provozu:
dle úředních hodin recepce (viz níže)
 
 
Fax:
241 741 743 
 
WWW
stránky

www.praha4.cz

 
 
e-mail:

posta@praha4.cz

emailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a zpracovaných elektronickou podatelnou
 
ID datové schránky  

ergbrf7


   

 

Na základě usnesení Vlády ČR číslo 994 z 8. října 2020 se s platností od pondělí 12. října 2020 mění otevírací doba Úřadu městské části Praha 4 pro veřejnost, a to následovně:


 • Pondělí: 8 – 13 hodin

 • Středa: 13 – 18 hodin

Tato otevírací doba platí pro všechna pracoviště úřadu včetně Informačních center, pracovišť  Czech POINT, podatelny, pokladny, archivu a odloučených pracovišť.


Důvodem je povinnost orgánů veřejné moci a správních orgánů omezit osobní kontakty státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími na nezbytně nutnou úroveň. Přednost má písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném vládním krizovým opatřením.

V naléhavých případech je možné dohodnout se na jednání s konkrétním pracovníkem na konkrétním odboru, případně na otevření podatelny, i v jiném čase než v uvedené otvírací době, ale tuto dohodu je třeba učinit telefonicky a předem.

Odkaz na strukturu úřadu je ZDE , telefonní seznam pak ZDE a vybrané linky na odbory pak pod dvojitou čarou níže.

Přehled pracovišť úřadu podle lokality:


Pracoviště v hlavní budově v ulici Antala Staška 2059/80b


(u stanice metra linky C - Budějovická)
 • Všechny odbory, podatelna, recepce, pokladna a archiv

Pracoviště Jílovská 1148/14


 • Zóny placeného stání (ZPS)
 • Detašované pracoviště Odboru správních agend (jen - občanské průkazy, cestovní pasy, evidence obyvatel)

Informační centra (IC) a pracoviště Czech POINT


 • Antala Staška 2059/80b
 • náměstí Hrdinů 3/1634
 • Hlavní 1402/141
 • Jílovská 1148/14
Provozní úpravy:
 • IC Jílovská bude ve středu 21. října 2020 otevřeno z technických důvodů až od 15 hodin.
 • IC Hlavní bude v týdnu od 26. do 30. října. 2020 z důvodu čerpání řádné dovolené zavřeno.
 • Pro veřejnost je od pondělí 12. října 2020 mimo dohodnuté a potvrzené termíny uzavřena také Nuselská radnice.
  

U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na těchto telefonních číslech:261 192 + linka Telefony na odbory
 
  

!!! UPOZORNĚNÍ !!!I nadále platí, že:


 • Všichni návštěvníci Úřadu městské části Praha 4 a všech jeho pracovišť musí používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty (nos i ústa) za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.

 • Vstup do budovy úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b je možný z ulice Antala Staška i z dvorního traktu.

Aktualizováno: 19.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout