Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Městská část Praha 4 je zřizovatelem příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 (ZZ MČ Praha 4), která byla zřízena usnesením Obvodního zastupitelstva MČ Praha 4 č. M/Z/2 ze dne 2. 12. 1991 a č. 7/Z/13 ze dne 19. 12.1991, ke dni 1. ledna 1992, jako právní subjekt.

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
ředitelka
Dana Zichová
sídlo organizace
Kotorská 1590/40, Praha 4
telefon
296 320 401
email
reditelstvi@zzpraha4.cz
www stránky
www.zzpraha4.cz
kontakty
 https://www.zzpraha4.cz/kontakt/

 

Městská část Praha 4 prostřednictvím této příspěvkové organizace zabezpečuje výchovně vzdělávací proces dětí předškolního věku a poskytuje zdravotnické služby poradny proti závislostem.


Dětská skupina (jesle) Kotorská a Rabasova

ZZ MČ Praha 4 v současné době provozuje dvě budovy s celkem sedmi dětskými skupinami (dříve jesle).  Pečují zde o děti od jednoho roku do odchodu do mateřské školy; poskytující celoměsíční jesle nebo domácí hlídání zajišťované chůvami.

Více informací naleznete na webu www.zzpraha4.cz.

DĚTSKÁ SKUPINA (JESLE) KOTORSKÁ
Lenka Pozníková - hlavní vedoucí dětské skupiny Kotorská
telefon
296 320 420
mobil

724 817 633

(volejte prosím pouze ve všední den mezi 7 a 15.00 hodinou)

email jesle.kotorska@zzpraha4.cz
  
DĚTSKÁ SKUPINA (JESLE) RABASOVA
Simona Hanusováhlavní vedoucí dětské skupiny Rabasova
telefon 296 320 430
mobil

724 817 619

(volejte prosím pouze ve všední den mezi 7 a 15.00 hodinou)

emailjesle.rabasova@zzpraha4.cz
  

Koordinátorky chův (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7.00 a 15.30 hodinou)

Lenka Dvořáková lenka.dvorakova@zzpraha4.cz
775 474 618
Helena Langerová helena.langerova@zzpraha4.cz
775 474 617

 

Centrum pomoci závislým

Rozvíjející se tržní mechanismus přináší kromě svých blahodárných účinků celkového rozvoje ekonomiky i své negativní důsledky vyvolané celkovou zátěží lidí. Lidé jsou zranitelnější a východiska z tíživé situace mnohdy nalézají v konzumaci alkoholu, drog a ostatních prostředků, na kterých se sami následně stávají závislými. Pro tyto skupiny obyvatel je typická rychlá ztráta peněz i jejich legálních zdrojů. Získávání těchto látek však není levnou záležitostí. K uspokojení této potřeby jsou ochotni podstoupit cokoli, a tak v tísni jsou často vtahováni do systému distribuce těchto látek s obecně známými důsledky následné kriminality. Tito lidé se postupně vydělují z normální společnosti. K jejich izolaci přispívá i změna jejich chování. Z rostoucího pocitu viny se vyhýbají lidem, mění se žebříček hodnot a přestávají si rozumět s nejbližšími příbuznými.

Tito lidé si již většinou nedovedou sami pomoci, a jejich osud zcela závisí na pomocné ruce společnosti. ZZ MČ Praha 4 provozuje „Centrum pomoci závislým“ jehož prostřednictvím Městská část Prahy 4 realizuje svůj podíl na řešení tohoto společensky nesmírně závažného problému.

Dosavadní praktické zkušenosti Centra pomoci závislým ukazují, že počet závislých spoluobčanů stále roste. Ještě znepokojivější je však ta skutečnost, že v této skupině se ocitá stále větší množství mladých lidí.  Pomoc u nás hledají nejen sami závislí, ale i jejich rodiče a příbuzní. Samotná lokalizace tohoto střediska nabízí určitou anonymitu, je proto vhodná i pro pacienty, kteří z různých důvodů chtějí svojí anonymitu ochránit.
Pro prvotní navázání kontaktu se závislým pacientem je v provozu linka, na kterou se mohou pacienti dovolat a učinit tak první kontakt s lékařem, aniž by ohrozili svoji anonymitu. Volat mohou nejenom pacienti, ale zejména rodiče případně příbuzní pacienta. Po překonání počáteční nedůvěry se většinou daří navázat osobní kontakt s lékařem jako předpoklad budoucí úspěšné léčby.

Zdravotní péče poskytovaná tímto střediskem je zcela hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění!

Centrum pomoci závislým
adresa Rodvinovská 574/3, Praha 4
telefon 296 320 453
ordinační doba pondělí a čtvrtek 7.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin
úterý, středa a pátek 7.00 - 12.00 hodin
lékaři MUDr. Ivana Coufalová
MUDr. Olga Slouková
PhDr. Alena Baťková
Aktualizováno: 02.03.2021
Vytisknout