Školství a vzdělávání

12
 • Dezinfekce pro školy


  Všechny školy zřizované městskou části Praha 4 mají dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek pro své zaměstnance (roušky, rukavice, ochranné štíty). Před zahájením školního roku dostala každá základní škola 25 litrů a každá mateřská školy 10 litrů dezinfekce. Navíc je Praha 4 opět připravena školám v případě potřeby dodat další dezinfekční a ochranné prostředky.
 • Budova MŠ 4 pastelky v Kotorské ulici má opravené sociální zařízení


  Městská část Praha 4 toho ve svých mateřských a základních školách stihla během prázdnin opravdu dost: výstavbu tělocvičny, rekonstrukce kotelen, opravy sociálních zařízení anebo třeba výměnu oken. Jak dopadla rekonstrukce sociálního zařízení v budově mateřské školy v Kotorské, se přišla na vlastní oči přesvědčit starostka Irena Michalcová (ANO 2011).
 • Pravidla pro nošení roušek - s platností od pátku 18. září 2020


  Aby se zabránilo šíření koronaviru COVID-19, nařídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR další mimořádná preventivní opatření. Od pátku 18. září 2020 jsou roušky povinné kromě dosavadních míst také ve třídách při vyučování pro všechny žáky, studenty i učitele s výjimkou tříd 1. stupně. O půlnoci na sobotu také musí zavřít všechny restaurace a bary až do šesté hodiny ráno. Současně od pátečního večera platí zákaz pro pořádání hromadných vnitřních akcí, kde stojí více než 10 lidí. Výjimku mají výstavy či trhy. Na akcích, kde se sedí, musí být vstupenky prodávány na konkrétní místo. Restaurace, bary a kluby nesmí do svých prostor pustit víc lidí, než je kapacita míst k sezení.
 • Opravené školy a školky na Praze 4


  Základní a mateřské školy na Praze 4 prošly během léta velkými opravami – v některých tak nyní mají žáci od začátku školního roku nová sociální zařízení nebo kotelnu, jinde finišují opravy tělocvičny.
 • Školní rok začal v Praze 4 ve všech mateřských a základních školách


  Nový školní rok 2020/2021 začal dnes ve všech mateřských a základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4. V provozu je všech 19 mateřských a všech 21 základní škol.
 • Školy se na své žáky těší!


  Řadou oprav a modernizací prošly během prázdnin základní školy zřizované městskou částí Praha 4, které se připravují na nástup všech žáků, a to od 1. září 2020. Jak zřizovatel, tak i vedení jednotlivých škol neponechávají nic náhodě a počítají s přísnějšími hygienickými pravidly, zejména pak s dezinfekcí rukou a častějším větráním.
 • Praha 4 využila prázdniny k modernizaci škol


  Výstavba tělocvičny, rekonstrukce kotelen, opravy sociálních zařízení anebo třeba výměna oken – to vše během léta stihla městská část Praha 4 ve školách, které zřizuje.
 • V přípravné třídě ZŠ Nedvědovo náměstí jsou stále volná místa


  Základní škola Nedvědovo náměstí v Podolí stále přijímá děti do přípravné třídy pro školní rok 2020/21. Více v článku...
 • Informace o letním prázdninovém provozu mateřských škol a školních družin v roce 2020 - AKTUALIZOVÁNO


  Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu mateřských škol a školních družin v základních školách v období červenec – srpen 2020. Podrobnosti a pokyny pro rodiče najdete v článku. Dne 22. 6. 2020 proběhla aktualizace článku...
 • ZŠ Na Chodovci, stejně jako ostatní školy Prahy 4, náročnou situaci zvládá


  Všechny základní školy zřizované Prahou 4 zvládly umístění všech dětí, jejichž rodiče projevili zájem o docházku. Zvládla to i ZŠ Na Chodovci a přesvědčila se o tom i starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011), která byla přímo ve škole zkontrolovat, jak se v praxi osvědčuje současný systém. Více v článku ...
 • Provoz dopravního hřiště v areálu ZŠ Plamínkové pro veřejnost


  Praha 4 dlouhodobě podporuje preventivní aktivity v rámci bezpečnosti dětí a mládeže. Ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy je dopravní hřiště v areálu ZŠ Plamínkové (Plamínkové 1593/2, Praha 4) otevřeno pro veřejnost v měsíci červnu 2020 následovně: pondělí až pátek od 16 do 19 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin.
 • I v době krize opravuje MČ Praha 4 školy a školky


  V období koronavirové krize pokračují plánované opravy objektů mateřských a základních škol v Praze 4. V létě se tak dočká renovace například Mateřská škola 4 pastelky v ulici Kotorská a Základní škola Ohradní. U obou půjde především o rekonstrukce toalet a přilehlého zázemí.
 • Základní školy Prahy 4 umístily všechny zájemce o výuku


  Celkem 588 žáků devátých ročníků dochází v současné době do svých základních škol zřizovaných Prahou 4. V pondělí 25. května 2020 by mělo do svých tříd nastoupit 2912 žáků prvního stupně základní školy. Podrobnosti v článku ...
 • ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 4


  V návaznosti na příslušná usnesení vlády a Harmonogram Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) o uvolňování škol a školských zařízení bude zahájen provoz v mateřských, základních a středních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v následujících termínech:
 • Školy z Prahy 4 se zapojí do projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“


  Rada městské části Praha 4 souhlasila se zapojením některých svých základních a mateřských škol do celopražského projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“. Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Více v článku ...
 • Praha 4 obnoví provoz svých mateřských škol


  Provoz v mateřských školách městské části Praha 4 bude obnoven v pondělí 25. května 2020. Otevřou se tedy od stejného data jako základní školy. Rozhodla o tom Rada MČ Praha 4. Všechny mateřské školy zřizované městskou částí budou po dohodě s jejich ředitelkami během letošních prázdnin v provozu od 1. do 31. července 2020. Více v článku ...
 • Zápis do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2020/2021


  V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v období koronavirové epidemie vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, kterým se budou mateřské školy řídit. Podrobnosti a odkaz na plný text opatření v článku …
 • Zápis do prvního ročníku základních škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2020/2021


  Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do základních škol pro školní rok 2020/2021. Zapsat lze dítě, kterému bude 6 let k 31. 8. 2020 a dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Po doložení příslušných vyjádření lze zapsat dítě, kterému bude 5 let k 31. 8. 2020.
 • Upozornění: provoz Krčské mateřské školy pozastaven


  Sdělujeme, že z důvodu nařízené karantény části pracovníků Krčské mateřské školy (objekt Tajovského), že je z preventivních důvodů pozastaven její provoz do 9. 4. 2020. V mimořádném provozu dále poskytují péči v pořadí MŠ Jitřní, MŠ Svojšovická, MŠ Plamínkové a MŠ Mendíků.
 • Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4


  Městská část Praha 4 dnes (úterý 17. března 202) vyslovila souhlas s přerušením provozu ve všech mateřských školách, které zřizuje, a to od zítřka 18. března 2020 do odvolání. Toto opatření navazuje na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky. Bylo přijato na základě minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Více v článku ...
12