Školství a vzdělávání

 • Praha 4 také letos pracuje s participativní částí rozpočtu


  Městská část Praha 4 při schvalování rozpočtu na rok 2023 vyčlenila 3 miliony korun na proces participativního rozpočtování. Cílem je zlepšit stav prostředí a fungování městské části a zapojit do plánování a rozhodování veřejnost. Harmonogram a pravidla participativního rozpočtu na letošní rok dnes schválila Rada městské části Praha 4.
 • Dotační programy městské části Praha 4


  Praha 4 dlouhodobě podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k prevenci bezpečnosti a sociálně patologických jevů a integraci národnostních menšin, pomáhají rozvíjet volnočasové a jiné aktivity obyvatel Prahy 4. Lhůta pro podání žádosti o dotaci na rok 2023 začala ve středu 11. ledna 2023 a bude ukončena ve středu 25. ledna 2022 v 18:00 hod. Více o dotacích v článku...
 • Plastika Vazby se po restaurování vrátí zpět na fasádu ZŠ Filosofská


  V souvislosti se zateplením objektu ZŠ Filosofská, které pro tuto školu v rámci energetických úspor naplánovala MČ Praha 4, musela být v úterý 17. ledna 2023 dočasně demontována plastika Jiřího Nováka nazvaná „Vazby“. Ta byla umístěna na fasádě nad hlavním vstupem do školní budovy.
 • Od února 2023 může změna vyhlášky zvýšit cenu školního stravování


  Od 1. února 2023 připravuje MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Touto vyhláškou jsou upraveny, kromě jiného, dva základní ukazatele. Jsou to: rozpětí finančního limitu na nákup potravin pro stanovení výše úplaty za školní stravování a měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka - tzv. spotřební koš. Oba ukazatele se výrazně promítají do ceny stravování.
 • Zápisy do 1. tříd ZŠ na školní rok 2023/2024


  V letošním roce se zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 4 budou konat v termínu 12. a 13. dubna 2023, s výjimkou ZŠ Plamínkové (pouze ve středu 12. 4.) a ZŠ U Krčského lesa (ve dnech 11. a 12. 4. 2023). Co budou potřebovat rodiče nebo zástupci dětí s sebou k zápisu a další podrobnosti najdete v článku.
 • Praha 4 pomůže svým školám uhradit vysoké náklady za teplo a světlo


  Deset milionů korun pošle městská část Praha 4 svým základním školám. Jsou určeny na úhradu vysokých cen energií.
 • Novela Volebního řádu pro volby členů školských rad


  Rada městské části Praha 4 dne 19. 10. 2022 na svém 22. zasedání schválila novelu Volebního řádu pro volby členů školské rady. Účinnost novely je od 1. 11. 2022. Dokument najdete v článku.
 • Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu


  Městská část Praha 4 zve občany na pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, který se uskuteční dne 27. října 2021 ve 12 hodin u Památníku Tří odbojů na náměstí Generála Kutlvašra.
 • Organizace školního roku 2022/2023 (platí pro ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoře)


  Ve zkratce: Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 • Radnice podporuje instalace retenčních nádrží


  Praha 4 se dlouhodobě snaží aktivně čelit následkům dlouhodobého sucha. Buduje například podzemní retenční nádrže, které ve srážkově příznivém období vodu zadrží a během sucha ji poskytnou na zalévání zeleně anebo prostřednictvím vsakovací galerie posílí zásoby podzemní vody. V rámci programu na podporu akumulace a využití srážkových vod nabídla pomoc při zadržováním dešťové vody obyvatelům městské části. Další projekty v oblasti hospodaření s dešťovými vodami se připravují.
 • Setkání starostky s bývalými zaměstnanci škol z Prahy 4


  V měsíci září proběhlo ve velkém sále Nuselské radnice slavnostní setkání starostky MČ Praha 4 (ANO 2011), Ireny Michalcové s emeritními zaměstnanci škol. Akce se zúčastnili také ředitelé škol, kteří tyto zaměstnance nominovali. Cílem akce bylo poděkovat bývalým zaměstnancům za jejich dlouholetou příkladnou práci ve školství. V článku i odkaz na velkou fotogalerii ...
 • S Uličníkem se počítá i v roce 2023


  Rada Městské části Praha 4 rozhodla podat žádost o finanční dotaci hlavnímu městu Praze na nízkoprahový klub Uličník. Ten brázdí ulice Prahy 4 již od roku 2019 a nabízí bezpečný prostor, kde mohou děti a mladiství anonymně požádat o pomoc při řešení problémů ve škole či v rodině. Uličník funguje i jako místo pro setkávání vrstevníků, plnění domácích úkolů a trávení volného času.
 • Balíčky okamžité pomoci Pražanům - školství


  Balíček finanční úlevy ve školství pomůže rodičům se zaplacením (prominutím) úhrady školného, stravného nebo družin. Z fondu solidarity zase můžete získat finanční příspěvek na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky vaší mateřské nebo základní školy. Více a odkaz v článku...
 • MŠMT spouští linku na pomoc ukrajinským rodinám / Міністерство освіти відкриває телефонну лінію про допомогу українським родинам


  Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. / Лінія (+420) 234 812 345 призначена для загальних питаннь, які пов’язані зі шкільною освітою українських дітей в Чеських школах.
 • Milostivé léto II dává dlužníkům šanci zbavit se svých dluhů


  Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostali druhou šanci. Milostivé léto II začalo 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.
 • Do Ledáren se vrací pumptracková dráha


  Areál A – parku Ledárny opět ožije sportem. Městská část Praha 4 v areálu instalovala novou modulární pumptrackovou dráhu. Nová dráha je 110 metrů dlouhá. Je vytvořena ze speciálních dřevěných modulů se sklolaminátovou pojezdovou vrstvou.
 • Unikátní sportovní projekt Trenéři do škol pokračuje i v novém školním roce


  Čtyřka sportuje – sportujeme s trenéry se ve školním roce 2022/2023 navrací do základních škol Prahy 4. Tentokrát se ho zúčastní všechny základní školy zřizované městskou částí, výjimkou je ZŠ Jitřní, která má dlouhodobě rozšířenou výuku tělesné výchovy.
 • Příměstské kempy letos rozhýbaly předškoláky


  Příměstské sportovní kempy pro děti z mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha 4 se letos v srpnu konaly v Základní škole Bítovská. V červenci byly otevřené všechny školky na území MČ Praha 4, v srpnu vyšla městská část vstříc zaměstnaným rodičům a ve spolupráci s AFK Slavoj Podolí uspořádala několik běhů příměstského sportovního tábora.
 • Zahájení školního roku 2022/2023


  Nový školní rok 2022/2023 začal 1. září 2022 ve všech mateřských a základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4. V provozu je 23 mateřských a 21 základní škol. Slavnostního zahájení nového školního roku a přivítání žáčků prvních tříd se dnes ráno zúčastnili v řadě škol členové Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4.
 • Aktivity pro ukrajinské děti - volný čas / Діяльність для українських дітей - вільний час


  PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNO: Odbor školství zdejšího úřadu připravil pro děti uprchlíků z Ukrajiny malý přehled organizací a spolků, které nabízejí volnočasové aktivity v následujícím období. Informace jsou čerpány z otevřených zdrojů a z došlých nabídek a jsou pravidelně aktualizovány. Po kliknutí na článek se vám otevře letáček v PDF, kde je termín, pořadatel (organizace), věková skupina, adresa a odkaz na nabídku.
 • Letní kempy pro děti – cizince


  Pedagogická fakulta UK ve spolupráci s dalšími fakultami (FF, FTVS, MFF a PřF UK) pořádá v červenci a srpnu 2022 pro děti-cizince ve věku 6-15 let letní adaptační skupiny - letní kempy. Celá aktivita je zcela zdarma včetně zajištění programu, pitného režimu a svačin. Více v letáčku na odkazu ...