Doprava a doprava v klidu

123
 • Jak pojede MHD během svátků


  Na odkazu ke stažení soubor PDF s informacemi o provozu MHD.
 • Provoz zón placeného stání v Praze 4 během vánočních svátků a přelomu roku


  V období od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 bude upraven provoz zón placeného stání v Praze 4. Ve smíšených/fialových a návštěvnických/oranžových parkovacích úsecích bude omezena maximální cena za den stání. Ve 3. cenovém pásmu, do kterého spadá MČ Praha 4, je to částka 20 Kč. Tato úprava se netýká rezidentních/modrých parkovacích úseků, kde (kromě víkendů) stále platí režim jako v běžný všední den. Více na odkazu …
 • Rozšíření zóny placeného stání v Praze 4 platí od 2. prosince 2019


  Připomínáme obyvatelům Prahy 4, že zóna placeného stání se v pondělí 2. prosince 2019 rozšíří v městské části Praha 4 do Braníka, Podolí, Krče a Michle. Rezidentům i podnikatelům, kteří v městské části sídlí nebo podnikají, proto připomínáme nutnost vyřídit si parkovací oprávnění v těchto lokalitách. Více v článku ...
 • Praze 4 došla trpělivost s elektrokoloběžkami


  Pražští strážníci od začátku letošního roku řešili již přes 4200 přestupků způsobených uživateli elektrokoloběžek. Oproti roku 2018, kdy se zabývali 758 přestupky, se jedná o nárůst větší než 450 procent. Situace se stala neudržitelnou i na území Prahy 4. Více v článku ...
 • Praha 4 podpořila budování nových dobíjecích stanic


  Městská část Praha 4 se rozhodla spolupracovat s Pražskou energetikou, a.s. (PRE) na přípravě deseti dobíjecích stanic pro elektromobily. Považuje to za nejlepší cestu, jak podpořit rozvíjející se perspektivní směr čisté dopravy na území městské části. Více v článku ...
 • Výměna pražců o víkendu omezí provoz metra mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání


  Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje o tomto prodlouženém víkendu vyměnit 556 dřevěných pražců za betonové na dalších úsecích linky metra C. Z tohoto důvodu bude od zahájení provozu v sobotu 26. října do ukončení provozu v pondělí 28. října 2019 obousměrně přerušen provoz mezi stanicemi metra Pražského povstání a Muzeum. Během výluky DPP zajistí v úseku náhradní autobusovou dopravu a cestujícím poskytne plnohodnotný informační servis.
 • Rozšíření zóny placeného stání v Praze 4 se blíží


  Zóna placeného stání v městské části Praha 4 se ještě letos rozšíří do Braníka, Podolí, Krče a Michle. Přestože zatím není možné stanovit přesné datum, lze z vyjádření projektanta a provozovatele zón předpokládat, že se rozšířené zóny podaří spustit na začátku prosince tohoto roku. Více v článku...
 • Parkovací zóny na Praze 4


  Základní souhrn informací k parkovacím zónám, který je postupně doplňován o novinky a aktualizace.
 • Změna ceny na osmi místech ZPS v Praze 4


  V době, kdy byla zaváděna Zóna placeného stání (ZPS) v Praze 4, bylo na základě požadavků jejích kritiků zřízeno devět míst, kde v tzv. fialové zóně byla stanovena cena 10 Kč za hodinu parkování. Bohužel toto vstřícné opatření vůči lidem, kteří nesplnili, nebo nemohou splnit platná přísná pravidla ZPS, vyvolalo vlnu nesouhlasných a odmítavých reakcí z řad místních obyvatel. Více v článku...
 • V červenci čekají řidiče na Jižní spojce rozsáhlá omezení


  Technická správa komunikací začne na počátku července práce na několika místech na Jižní spojce ve směru na Štěrboholy. Omezení začnou 2. července 2019 a postupně budou sahat od Spořilova až po Lanový most. Více v článku.
 • Táborskou a její okolí čeká o prázdninách velké dopravní omezení


  Pokračující obnova vodovodní sítě a kanalizačních řadů v Táborské ulici v Nuslích vstoupí o letních prázdninách do fáze, která se výrazně dotkne jak místních obyvatel, tak třeba i projíždějících řidičů. Dojde totiž k uzavření částí ulic Petra Rezka a Lounských v místech, kde se napojují na Táborskou. Samotné práce začnou v pondělí 8. července 2019 a potrvají do konce srpna. Více v článku...
 • Dopravu mezi Prahou 4 a Prahou 10 omezí rekonstrukce železničního mostu Otakarova


  Od soboty 11. května 2019 bude v souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu Otakarova v rámci optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha-hl. nádraží omezen provoz na komunikacích Vršovická a Otakarova a dále bude oboustranně přerušen provoz tramvají v úseku Otakarova – Koh-i-noor do pátku 31. 5. 2019 (cca 0:30 hod.). Práce budou probíhat po etapách a budou je provázet následující dopravní opatření. Další podrobnosti v článku...
 • Dopravní opatření v souvislosti s akcí Volkswagen Maraton Praha 2019 se dotknou i Prahy 4


  V neděli 5. května 2019 se v Praze koná 25. ročník Pražského maratonu – Volkswagen Maraton Praha 2019. Tento běh, jehož trasa je stejná jako v minulém roce, budou doprovázet dopravní opatření. A to jak na trase závodu, tak i na některých přiléhajících komunikacích. Akce ovlivní i provoz městské hromadné dopravy. Na Praze 4 budou omezeny tyto komunikace: Vyšehradský tunel: 9:30 – 13:15 a Podolské nábřeží, oba směry po ulici Jeremenkova: 9:40 – 13:15 (předpokládané časy).
 • Nezapomeňte si včas prodloužit parkovací oprávnění


  Připomínáme našim občanům možnost prodloužit si parkovací oprávnění pro zóny placeného stání na území městské části Praha 4 již tři měsíce před skončením jejich platnosti. Doporučujeme, aby občané tento krok neodkládali na poslední dny a prodloužení si vyřídili co nejdříve, čímž se vyhnou případnému čekání ve frontách.
 • Jarní blokové čištění 2019 začíná v prvním dubnovém týdnu


  Letošní úklid v rámci blokového čištění pražských ulic začne TSK ve středu 3. dubna 2019. Řidičům, kteří nepřeparkují svá vozidla a neumožní tak úklid, hrozí pokuta a případný odtah.
 • Nahlásit autovrak můžete i přes internet


  Odstraňování vraků z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků Správy služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Na odkazu najdete, jak postupovat při zjištění „vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích (vraku)“ a můžete zde přímo vyplnit i formulář.
 • Blokové čištění v roce 2018 začíná již po Velikonocích


  Blokové čištění ulic hlavního města Prahy letos Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK a.s.) zahájí bezprostředně po velikonočních svátcích v úterý 3. dubna 2018. Tradičně půjde o celkový strojní a ruční úklid pražských ulic po zimním období.
 • Uzavírka komunikace v Podolí od 15. do 26. 5. 2017


  Z důvodů opravy povrchu komunikace Gončarenkova, bude v době od 15. května do 26. května 2017, v úseku od ulice Jeremenkova k ulici Za Skalkou, provedena uzavírka komunikace. Zhotovitel akce je firma STRABAG a odpovědným pracovníkem je Ing. Pilát - 724 861 792.
 • Uzavírka komunikace v ulici Hornokrčská


  Z důvodů havárie kanalizace je po dobu jejího odstranění uzavřena místní komunikace Hornokrčská před domem čp. 589/16, Praha 4. Zhotovitel jsou Pražské vodovody a kanalizace. Odpovědný pracovník je pan Cihla - 724 174 334.
 • Trvalé změny v provozu Pražské integrované dopravy


  Od soboty 29. dubna 2017 dojde v provozu Pražské integrované dopravy k několika trvalým změnám. Tyto změny nejsou rozsáhlé z hlediska trasování linek, nicméně u řady linek, zejména nočních, dochází ke změně jejich číselného označení. Hlavním důvodem změny číslování těchto linek je rozvoj systému Pražské integrované dopravy a postupná integrace dalších oblastí Středočeského kraje do PID. Na webových stránkách www.ropid.cz získáte podrobné informace.
 • Praha 4 navrhuje úpravu dopravního režimu v Podolí


  Rada městské části Praha 4 navrhuje po vyhodnocení situace v Podolí úpravu dopravního režimu některých jednosměrných ulic. Změny vyplynuly z požadavků obyvatel této lokality a byly s veřejností projednány na dvou veřejných fórech. Usnesení rady bude postoupeno k realizaci orgánům státní správy.
123