• Uzavírka - v ulici Želetavská


  Z důvodu provádění opravy pozemní komunikace bude od 11. 8. 2020 do 15. 9. 2020 uzavřen provoz v ulici Želetavská poblíž objektů č. 1447/5 a 1422/1a.
 • Uzavírka - ul. Nad Údolím a Večerní


  Z důvodu provádění výkopových prací pro obnovu kabelu VN, NN bude uzavřena ul. Nad Údolím v úseku mezi větvemi ul. Nad Lesem a to v termínu 7.8.20 až 18.8.20.
 • Uzavírka - ul. Hlavní


  Z důvodu provádění stavebních prací (oprava komunikace) půjde v ul. Hlavní o úplnou uzavírku v úseku Boční I – NN3981 při ul. Severní IX pro směr k ul. 5. května/Jižní spojka v termínu 03.08.2020 – 20.08.2020.
 • Uzavírka místní komunikace Údolní


  V době od 22. 06. 2020 do 03. 07. 2020 bude z důvodů provádění výkopových prací uzavřena MK Údolní v úseku od x MK Pikovická k Branickému mostu. Zhotovitel akce fa. Jiří Myšák , tel. 736 622 483 .
 • Uzavírka ulice Pecharova


  Z důvodu výkopových prací revitalizace horkovodu v ulici Pecharova, bude v době od 25. 6. 2020 do 27. 07. 2020 tato ulice neprůjezdná.
 • Od května pokračuje rekonstrukce Branické ulice


  Kompletní rekonstrukci Branické ulici zahájila Technická správa komunikací v loňském roce, práce začaly výstavbou parkovacích stání a opravami chodníku v ulici Nad Přívozem. Od pondělí 4. května 2020 budou pokračovat práce na I. etapě rekonstrukce komunikace v úseku ulic Ke Krči – Mezivrší, které skončí 16. října 2020. Více v článku ...
 • Budějovická je opět průjezdná v jednom směru


  Dnes 7. dubna 2020 ukončila společnost Pražské kanalizace a vodní toky opravu havárie vodovodního řadu DN 250 na křižovatce ulic Budějovická a Nad Pískovou. Budějovická ulice je tak znovu průjezdná v jednom směru, a to od Jižní spojky směrem k ulici Antala Staška. V opačném směru trvá uzavírka kvůli rekonstrukci plynového vedení.
 • Ulici Nad Lesem v Hodkovičkách čeká omezení


  Z důvodu provádění výkopových prací (zřízení přípojky inženýrských sítí) bude v termínu 6.4.2020 - 15.4.2020 uzavřena jedna větev ulice Nad Lesem v ústí do ul. Nad Údolím. V dotčené části půjde o úplnou uzavírku.
 • Budějovická ulice je v úseku kolem Kačerova neprůjezdná


  Kvůli havárii vodovodního řadu DN 250 na křižovatce ulic Budějovická a Nad Pískovou je od čtvrtka 2. dubna 2020 část Budějovické mezi ulicemi V Podzámčí a Strmilovská neprůjezdná. Informace o objízdné trase a řešení MHD v článku …
 • Částečná uzavírka v ul. Budějovická (k.ú. Krč), jednosměrný provoz Rodvinovská


  Z důvodu provádění výkopových prací (oprava plynovodu) bude v termínu od 13.3.20 do 30.4.20 částečně uzavřena místní komunikace v ul. Budějovická. Ulice Budějovická v úseku V podzámčí – Rodvinovská bude průjezdná pouze ve směru od Jižní spojky k ul. Antala Staška. V souvislosti s touto akcí bude ulicí Rodvinovská povolen průjezd jenom ve směru Budějovická – Hornokrčská.