Přehled fotogalerií


Letošní rok je v samostatném seznamu nahoře, starší fotogalerie pak již jen jako odkazy v seznamu dole (též i vlevo v menu, kde jsou i starší).

Fotogalerie roku 2020

 • Uložení ostatků do pohřebního místa MČ Praha 4
  Městská část Praha 4 již podruhé uložila ostatky osob zesnulých v Praze 4, k nimž se nepřihlásili rodinní příslušníci, kteří by jejich pohřeb zajistili. Ostatky těchto osob byly v úterý 13. října 2020 uloženy za přítomnosti představitelů městské části do hrobky na hřbitově Nusle. Úložiště pro urny má městská část pronajaté od Správy pražských hřbitovů na dobu 20 let. Úřad MČ Praha 4 zajišťuje každoročně přibližně sedmdesát až osmdesát sociálních pohřbů.
 • Vyvěšení vlajky České obce sokolské
  Radní Jaroslav Míth (ODS) vyvěsil ve čtvrtek 8. října 2020 dopoledne na historické Nuselské radnici za účasti místostarosty Michala Hrozy (TOP 09) a zástupců sokolských obcí vlajku České obce sokolské. Praha 4 si tímto aktem připomněla velmi smutný, ale zároveň významný den České republiky – Památný den sokolstva. Památný den sokolstva připadá na den, kdy Reinhard Heydrich po svém příchodu do protektorátu v září roku 1941 zahájil likvidaci sokolské organice za její odbojovou činnost, boj za svobodu a demokracii. Právě v tento den podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské. Mnoho sokolek a sokolů obětovalo v protinacistickém odboji svůj život.
 • Kavky 4 Sport – ročník 2020
  V rámci seriálu akcí „Čtyřka sportuje“ se v sobotu 19. září 2020 v prostorách Parku Na Pankráci uskutečnila tradiční akce „Kavky 4 Sport“. Její součástí, kromě celodenních sportovních i kulturních aktivit a představení různých sportů, byl také běžecký závod Craft Team Running, kdy mezi sebou závodily čtyřčlenné týmy. Samotná akce pak byla obohacena i o vyhlášení vítězů ankety „Nejlepší sportovec Prahy 4 za rok 2019“, které se na jaře nemohlo z důvodů epidemiologické situace uskutečnit. Ceny vítězům předávali první místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík, radní Jaroslav Míth a zastupitel Ondřej Kubín (všichni ODS). Bohatý program tohoto sportovního setkání, kterému přálo i počasí, pak v podvečer vygradoval koncertem Marka Ztraceného. Více na: https://www.praha4.cz/Kavky-4-Sport-rocnik-2020.html
 • Vítání občánků na Nuselské radnici 29. 9. 2020
  V září 2020 byli v obřadní síni historické radnice v Nuslích slavnostně přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Snímky jsou z 29. 9. 2020.
 • Opravili jsme ZŠ Mendíků k výročí vzniku školy
  Základní škola Mendíků dostala ke svému devadesátiletému výročí dárek – obě její tělocvičny prošly opravou, v rámci které získaly nová velkoformátová okna. Součástí oprav byly i další související práce, jako například oprava zdiva a stropů, obložení zdí, nové parapety a mříže. Nová okna získala i polytechnická třída. Celková částka rekonstrukce nepřesáhla dva a půl milionu korun. Snímky jsou ze čtvrtka 1. října 2020, kdy se slavnostního setkání k výročí školy zůčastnili zástupci radnice a řada dalších hostů.
 • Senioři naslouchali sochám na Karlově mostě
  Aneb po dlouhé době komentovaná procházka po památkách Prahy. Společně jsme prošli Karlův most, rozebrali jednotlivou historii každé ze soch a dozvěděli jsme se mnoho nového. Praha je v současné době téměř bez zahraničních turistů, proto bychom jen těžko hledali vhodnější příležitost projít přes Karlův most. I počasí nám přálo a všichni účastníci odcházeli spokojeni. Vzhledem k enormnímu zájmu z vaší strany se MČ Praha 4 rozhodla tuto akci zopakovat. V měsíci říjnu se proto můžete těšit na druhou příležitost poznat Karlův most podrobněji. Foto ze dne 17. září 2020.
 • Vítání občánků na Nuselské radnici 17. 9. 2020
  V září 2020 byli v obřadní síni historické radnice v Nuslích slavnostně přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Snímky jsou z 17. 9. 2020.
 • Vítání občánků na Nuselské radnici 15. 9. 2020
  V září 2020 byli v obřadní síni historické radnice v Nuslích slavnostně přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Snímky jsou z 15. 9. 2020.
 • Vítání občánků na Nuselské radnici 10. 9. 2020
  V září 2020 byli v obřadní síni historické radnice v Nuslích slavnostně přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Snímky jsou z 10. 9. 2020.
 • Dokončili jsme novou fasádu knihovny Jezerka
  Nová pobočka městské knihovny v Praze 4 Michli má novou fasádu. Již v březnu otevřela knihovna Jezerka zbrusu nové prostory, které kromě knih a posezení pro čtenáře nabízejí také amfiteátr pro menší představení, oddělený prostor pro studenty a dětský koutek pro ty nejmenší. Fasáda tak byla poslední fází oprav. Fasáda si i po rekonstrukci zachovala původní ráz bývalé banky, která měla velká kulatá okna i široké vstupní dveře. V průčelí domu také zůstala socha mladé dívky s kasičkou na mince, která symbolizuje spořivost. V rámci rekonstrukce proběhla i výměna oken v bytech domu. Fotografie jsou ze závěru září 2020.Aktualizováno: 14.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout