Přehled fotogalerií


Letošní rok je v samostatném seznamu nahoře, starší fotogalerie pak již jen jako odkazy v seznamu dole (též i vlevo v menu, kde jsou i starší).

Fotogalerie roku 2022

12
 • MŠ Sdružení má nové hřiště
  Na zahradě Mateřské školy Sdružení vyrostlo nové hřiště se speciálním povrchem a moderními herními prvky. Na slavnostní otevření areálu v pondělí 23. května 2022 před polednem se přišla podívat i starostka Irena Michalcová (ANO 2011), která má školství v MČ Praha 4 na starosti.
 • Laťka Jitřní zná nejlepší skokany
  Ve čtvrtek 19. května 2022 se za hojné účasti na školním hřišti uskutečnil tradiční závod ve skoku vysokém - Laťka Jitřní. Ten pravidelně spolu se ZŠ s RVTV Jitřní spolupořádá Spolek rodičů a přátel školy Jitřní. Závod je určen všem základním školám v Praze 4. Letos proběhl již 24. ročník této soutěže, kde ve vzájemném klání měří síly sportovci všech věkových kategorií. Ceny dětem předával člen zastupitelstva a předseda Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti Rady MČ Praha 4 Ondřej Kubín (ODS).
 • Uličník opět pomáhá
  Na jaře opět vyjel do ulic městské části Praha 4 autobus Uličník. V něm najdete nízkoprahový klub pro děti a dospívající. Autobus se vrátil do osvědčených lokalit před základní školy Ohradní, Jílovská a Poláčkova. Snímky jsou z konce dubna 2022.
 • Vítání občánků na Nuselské radnici 12. 5. 2022
  V květnu 2022 byli v obřadní síni historické radnice v Nuslích slavnostně přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Snímky jsou z 12. 5. 2022.
 • Děti z mateřské školy se opět proměnily v pěstitele
  Předškoláci z mateřské školy v Táborské ulici díky dlouhodobému projektu své školy, který podporuje místní Agenda 21, dobře vědí, jak na pěstování bylinek, zeleniny a dalších rostlin a že na jejich počátku jsou semínka. A protože je tady jaro, je načase si to nejlépe formou her procvičovat. Aktivitu ocenil i radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011), který se na záhonky přijel 17. května 2022 podívat.
 • Školáci z Prahy 4 mají nové beachvolejbalové hřiště
  Na zahradě Základní školy Jílovská bylo vybudováno díky městské čísti Praha 4 na místě staré nevyužívané antuky zcela nové hřiště pro beachvolejbal. Slavnostního otevření ve čtvrtek 12. května 2022 odpoledne se spolu s vedením školy a dětmi zúčastnila i starostka Irena Michalcová (ANO 2011), která má oblast školství na radnici ve své gesci.
 • Pietní setkání k uctění památky obětí komunismu
  Ve čtvrtek 12. května 2022 dopoledne se v prostorách hřbitova u motolského krematoria uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu. Samotný akt a proslovy s kladením věnců pak proběhly u Památníku obětí komunismu. Městskou část Praha 4 zde zastupoval a s projevem vystoupil 1. místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS).
 • Poslední adresa
  Pamětní tabulka na domě číslo 1151/3 ve Viktorinově ulici v Praze 4 připomíná od středy 11. května 2022, kdy byla za účasti představitelů MČ Praha 4, Ústavu pro studium totalitních režimů a velvyslanectví Ukrajiny na domě umístěna, jednu z mnoha obětí Stalinova režimu. V domě ve Viktorinově ulici bydlel Mykola Rossinevyč, tajemník Filozofické fakulty Ukrajinské svobodné univerzity v Praze. Zde byl 12. 5. 1945 zatčen příslušníky sovětské vojenské kontrarozvědky SMERŠ a odvlečen proti své vůli do Sovětského svazu, kde 10. 2. 1946 ve vězení zemřel.
 • Pietní akt u památníku Tří odbojů a busty generála Karla Kultvašra
  V úterý 10. května 2022 před polednem proběhl za krásného počasí pietní akt u čerstvě opraveného památníku Tří odbojů a následně pak i u busty generála Karla Kultvašra, která se nachází na boční straně Nuselské radnice. Prahu 4 zde zastupovala starostka Irena Michalcová a další členové rady a zastupitelstva naší městské části.
 • Vítání občánků na Nuselské radnici 3. 5. 2022
  V květnu 2022 byli v obřadní síni historické radnice v Nuslích slavnostně přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Snímky jsou z 3. 5. 2022.
 • Oblastní kolo odznaku všestrannosti zná své vítěze
  Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Jitřní v Hodkovičkách na Praze 4 hostila v rámci dlouhodobého seriálu akcí a aktivit „Čtyřka sportuje“ v úterý 3. května 2022 oblastní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (Sazka olympijský víceboj). Akci přišel podpořit první místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík (ODS), který i předával ceny.
 • Pietní setkání na Pankráci
  Ve čtvrtek 5. května 2022 dopoledne se uskutečnilo pietního setkání u Vrchního soudu v Praze a ve Vazební věznici na Pankráci, kde německá okupační správa zřídila vyšetřovací vazbu pro tajnou státní policii (gestapo) a posléze i zařízení k vykonávání poprav gilotinou. V pankrácké "sekyrárně" bylo popraveno 1075 osob, neznámý počet osob byl popraven oběšením na kovové traverze. Prahu 4 na pietě zastupovali místostarosta Josef Svoboda a předsedkyně Výboru pro bezpečnost ZMČ Praha 4 Lucie Michková (ODS).
 • Plavba pro maminky
  Již ve čtvrtek 5. května 2022, tedy s drobným předstihem, oslavila Městská část Praha 4 mezinárodní Den matek, který připadá na druhou květnovou neděli. Na jarní plavbu po Vltavě, která měla letos premiéru, vyrazily maminky se svými ratolestmi za doprovodu starostky Ireny Michalcové (ANO 2011), která má ve své gesci kromě školství i rodinnou politiku.
 • Pietní akt u pomníku Zpravodajské brigády
  Ve čtvrtek 5. května 2022 se za krásného počasí ve 14 hodin v horní části parku Na Jezerce uskutečnil pietní akt u pomníku Zpravodajské brigády. Radnici MČ Praha 4 zde zastupovali první místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS) a předsedkyně Výboru pro bezpečnost ZMČ Praha 4 Lucie Michková (ODS) spolu s dalšími členy rady městské části.
 • Pražské povstání v květnu 1945 bez legend a mýtů - přednáška na Nuselské radnici
  Ve středu 4. května 2022 v odpoledne se v hlavním sále historické radnice v Nuslích uskutečnila závěrečná přednáška historika PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA o období II. světové války, tentokráte s názvem Pražské povstání v květnu 1945 bez legend a mýtů.
 • Pietní akt na počest obětí 2. světové války
  Ve čtvrtek 5. května 2022 se v dopoledních hodinách za deštivého počasí na spořilovském Národním hřbitově uskutečnil pietní akt na počest obětí 2. světové války. Radnici MČ Praha 4 zde zastupovali starostka Irena Michalcová (ANO 2011) a místostarosta Michal Hroza (TOP 09) spolu s dalšími členy rady městské části.
 • Děti z MŠ 4 pastelky mají od radnice nový altán
  Mateřská škola 4 pastelky, pracoviště Plamínkové, zahájila v pondělí 2. května 2022 na své zahradě provoz nového výukového altánu. Ten bude plnit funkci nové učebny s širokou nabídkou možného zapojení pro předškoláky a umožní i další aktivity. Na otevření se přišla podívat i starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011).
 • Žáci a studenti mapovali příběhy pamětníků
  Také v tomto školním roce se žáci a studenti ze škol z Prahy 4 zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Nezisková organizace Post Bellum ji organizuje pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a studenty tercií a kvart víceletých gymnázií. Ve středu 27. dubna 2022 se pak v divadle Dobeška uskutečnila závěrečná prezentace jednotlivých projektů, které se zúčastnila i starostka MČ Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011)
 • Jarní plavba výletní lodí Európé po Vltavě
  S měsícem dubnem se senioři městské části Praha 4 rozloučili stylově – jarní plavbou po Vltavě. Spolu se starostkou MČ Praha 4 Irenou Michalcovou (ANO 2011) vypluli ve čtvrtek 28. 4. 2022 na dvouhodinovou jízdu metropolí nad Vltavou na výletní lodí Európé za doprovodu živé hudby v podání Václava Bízka. Počasí se, stejně jako na podzimní plavbě pro seniory, opět vydařilo a nic tak nebránilo užít si nevšední zážitek, navíc s kávou a zákuskem v ruce.
 • Opravený křížek se vrátil na své místo
  V úterý 26. dubna 2022 krátce před polednem proběhlo malé setkání u příležitosti návratu opraveného křížku a podstavce na jeho původní místo v parčíku u souběhu ulic Budějovická a Hornokrčská. V jeho průběhu požehnal křížku farář Jaroslav Pechar ze sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Braníku. Městskou část zastupoval místostarosta pro kulturu a majetek Michal Hroza (TOP 09) a přítomni byli též restaurátoři Ondřej Beck a Ing. Josef Vitvar, kteří se na opravě a renovaci křížku a podstavce podíleli. K jeho poškození došlo při prudké noční vichřici v závěru první únorové dekády letošního roku.
12Aktualizováno: 13.05.2022 – Vít Drbal
Vytisknout