AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Výzva: Praha 4 nosí roušky


  Pokud šijete ochranné roušky a chcete v současné situaci pomoci těm nejohroženějším skupinám obyvatel, tj. seniorům, můžete roušky přinést do recepce Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b). Zaměstnanci Ústavu sociálních služeb Praha 4 se postarají o to, aby se vaše roušky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují. Recepce bude ušité roušky vybírat v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 8,30 do 11,30 hodin.
 • Nájemníci bytů ve správě MČ Praha 4 se nemusí bát sankcí za pozdní platbu


  Rada městské části rozhodla, že počínaje březnem nebude vymáhat sankce za pozdní zaplacení nájmu v bytech, které jsou ve správě Prahy 4. Snaží se tak pomoci lidem, kteří se dostali po vyhlášení nouzového stavu nikoli svojí vinou do obtížné finanční situace. Opatření platí od březnového nájmu do ukončení nouzového stavu.
 • Praha 4 čistí a dezinfikuje mobiliář dětských hřišť a sportovišť


  Městská část Praha 4 dnes zahájila čištění a dezinfekcí městského mobiliáře, cvičebních prvků a herních prvků na vybraných dětských hřištích a sportovištích. Postup je takový, že předmět je nejprve očištěn vysokotlakou horkou párou a následně je na něj aplikován dezinfekční roztok.
 • Informace pro Osoby samostatně výdělečně činné: Jak a kdy si vyřídit ošetřovné


  Od 1. dubna 2020 bude Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4 přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jakékoli úkony před tímto datem nejsou možné. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů. Žádosti budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Více v článku ...
 • Radnice rozváží pracovníkům provozoven roušky a dezinfekci


  Michal Hu z odboru kultury Úřadu MČ Praha 4 teď místo organizování volnočasových akcí pro veřejnost tráví většinu dne za volantem. Rozváží totiž do provozoven na území Prahy 4 pomoc v podobě roušek a dezinfekčních gelů. Více v článku ...
 • Mimořádná okamžitá pomoc: kde a jak o ni žádat


  Lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi a potřebují pomoc bezprostředně, může v případech nepříznivého a mimořádného charakteru Úřad práce pomoci prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Úřad práce ČR administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Více na odkazu ...
 • Omezené fungování Úřadu městské části Praha 4


  Na základě aktuálních rozhodnutí Vlády ČR přistoupil Úřad městské části Praha 4 s platností od pondělí 16. března 2020 k dočasnému omezení kontaktu s veřejností. Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail). U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na dále uvedených telefonních číslech...
 • Úklid a dezinfekce prostor Úřadu městské části Praha 4


  Úřad městské části Praha 4 věnuje v současné situaci způsobené epidemií koronaviru COVD-19 zvýšenou pozornost úklidu a dezinfekci prostor v ulici Antala Staška 2059/80 b, které jsou veřejnosti přístupné i v současném omezeném režimu. Pravidelně se uklízejí všechny prostory úřadu. A kliky a další předměty, který se lidé dotýkají, jsou pravidelně dezinfikovány.
 • Informace pro seniory


  Městská část Praha 4 provozuje v současné době dvě bezplatné linky, na které se mohou občané obracet v nelehké situaci způsobené nebezpečím šíření nákazy novým koronavirem se svými dotazy, pro radu a pomoc. Více v článku ...
 • Praha 4 nabízí pomoc Domovu seniorů Michle


  Městská část Praha 4 nabídla domovu seniorů Michle, který se v souvislosti s nákazou novým koronavirem ocitl v obtížné situaci, ochranné roušky a dezinfekční prostředky. O dalších možnostech pomoci se jedná. Více v článku ...
 • Upozornění: provoz Krčské mateřské školy pozastaven


  Sdělujeme, že z důvodu nařízené karantény části pracovníků Krčské mateřské školy (objekt Tajovského), že je z preventivních důvodů pozastaven její provoz do 9. 4. 2020. V mimořádném provozu dále poskytují péči v pořadí MŠ Jitřní, MŠ Svojšovická, MŠ Plamínkové a MŠ Mendíků.
 • Praha 4 odložila splatnost nájemného z nebytových prostorů


  Rada městské části Praha 4 rozhodla na svém jednání ve středu 25. března 2020 o pomoci podnikatelům a živnostníkům. Schválila odklad splatnosti nájemného nájemcům nebytových prostorů ve správě městské části Praha 4, kteří byli postiženým krizovými opatřeními vlády České republiky. Ze stejného důvodu rozhodla neuplatňovat sankce za pozdní úhradu nájemného z těchto nebytových prostorů.
 • Život v Praze 4 se nezastavil


  I když výrazně zvolnila doprava a na ulicích naší městské části potkáte výrazně méně lidí, než bývalo běžné, tak "život" se na Praze 4 v žádném případě nezastavil. Na následujícím odkazu se můžete podívat, co všechno se děje, jak pokračují v obtížných podmínkách jindy běžné věci, kterých jsme si normálně třeba ani nevšimli. A rádi zde zveřejňujeme i maličkosti, které potěší.
 • Zápis do prvního ročníku základních škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2020/2021


  Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do základních škol pro školní rok 2020/2021. Zapsat lze dítě, kterému bude 6 let k 31. 8. 2020 a dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Po doložení příslušných vyjádření lze zapsat dítě, kterému bude 5 let k 31. 8. 2020.
 • Jak si vyřídit: pasy, občanské průkazy a další úkony


  Podle stanoviska, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 20. 3. 2020, lze po dobu trvání nouzového stavu prokazovat totožnost i neplatným průkazem totožnosti, pakliže platnost tohoto dokladu skončila po 1. 3. 2020. Odkaz na samotné stanovisko a další podrobnosti najdete v článku...
 • Jaká omezení nám přináší nouzový stav, který vyhlásila vláda?


  Vláda České republiky vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Předcházelo tomu postupné uzavírání škol a následně se přidávala další další významná opatření. Od zákazu volného pohybu osob, přes zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až třeba po omezení maloobchodního prodeje a služeb či vycestování z republiky. Více a důležitý odkaz v článku...