AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Dotační program Prahy 4 podpoří využití srážkových vod


  Praha 4 vyhlásila 2. výzvu dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod pro rok 2020. jejím účelem je podpora občanů při pořízení retenčních nádob na podporu akumulace a lokálního využití srážkových vod.
 • Základní školy Prahy 4 umístily všechny zájemce o výuku


  Celkem 588 žáků devátých ročníků dochází v současné době do svých základních škol zřizovaných Prahou 4. V pondělí 25. května 2020 by mělo do svých tříd nastoupit 2912 žáků prvního stupně základní školy. Podrobnosti v článku ...
 • Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4


  Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 se uskuteční ve středu 27. května 2020 od 13 hodin v zasedacím sále historické Nuselské radnice (Táborská 500). Mimořádné zasedání bylo svoláno na základě žádosti 22 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo se bude konat v souladu s opatřeními Vlády ČR, která budou specifikována v úterý 26. května 2020.
 • Opravili jsme altán a opěrné zdi v parku Jezerka


  Schodiště, přilehlé zdi a také altán hned naproti divadlu Na Jezerce prošly na začátku května kolaudací a opět tak mohou sloužit veřejnosti. Celková cena rekonstrukce nepřekročila původní odhadovanou částku, tedy necelé čtyři miliony korun.
 • Praha 4 podporuje pomoc dětem ze znevýhodněných rodin


  Městská část Praha 4 propojila Nadaci Sirius a její projekt Patron dětí s dárci, kteří jsou ochotni přispět dětem ze sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin. Projekt Patron dětí funguje již třetím rokem a nyní se zaměřil na akutní potřebu finanční pomoci rodinám, které se ocitli ve finanční tísni v důsledku pandemie COVID 19. Více v článku ...
 • Režim distribuce ochranných pomůcek do 22. května 2020


  Téměř 80 000 papírových roušek, více než 2700 látkových roušek a 2660 litrů dezinfekce rozdala městská část Praha 4 především svým občanům od vyhlášení nouzového stavu do pátku 15. května 2020. A distribuce pokračuje i nadále. Místa a doby v článku ...
 • Poradna při finanční tísni v Praze 4 nabízí pomoc


  Městská část Praha 4 podporuje již třetím rokem činnost bezplatné Poradny při finanční tísni. Ta sídlí v Hvězdově ulici 19, naproti Arkádám Pankrác. Měsíčně využije její služby na 360 klientů. Poradna nyní předpokládá jejich nárůst. Více v článku ...
 • Praha 4 rozdělí na dotacích na obecně prospěšné aktivity 15,2 milionu korun


  Městská část Praha 4 také letos podpoří sportovní a tělovýchovné aktivity, kulturní a spolkovou činnost svých obyvatel, bezpečnost dětí a mládeže, prevenci rizikového chování dětí a mládeže, organizace zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky, zkvalitnění zdravotní péče a integraci cizinců a národnostních menšin. Další dotace směřují do oblasti životního prostředí, sociální a rodinné politiky. S jejich udělením souhlasila rada a na jednání v pátek 15. května je schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 4.
 • Městská část Praha 4 skoncovala s fukary


  Firmy pracující pro městskou část Praha 4 již nebudou používat k úklidu a údržbě zeleně motorové fukary. Tato změna výrazně přispěje ke snížení prašnosti a hlukové zátěže v době sečí.
 • ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 4


  V návaznosti na příslušná usnesení vlády a Harmonogram Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) o uvolňování škol a školských zařízení bude zahájen provoz v mateřských, základních a středních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v následujících termínech:
 • Provoz Úřadu městské části Praha 4 od 4. května 2020


  Od pondělí 4. května 2020 se z technických důvodů mění otevření Úřadu městské části Praha 4 pro veřejnost. Podrobnosti na odkazu ...
 • Kriminalita v Praze 4 je nyní o dvacet procent nižší


  Kriminalita v Praze 4 je v době nouzového stavu o 20 procent nižší než ve srovnatelném období loňského roku. Vyplývá to z údajů Policie České republiky. Je to v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a s ním souvisejících omezujících opatření vlády. Podle policistů k tomu přispělo i zvýšení sankce u vybraných trestných činů. Více v článku ...
 • Přátelská zahrada nabídne nový altán


  Stavba výukového a odpočinkového areálu u Základní školy Jeremenkova je v plném proudu. Úprava několik let nefunkčního zahradnictví pokračuje a na pozemku již vyrostla nová budova, tedy altán, jenž bude sloužit jako venkovní učebna pro základní školu.
 • Výluka vody v příštím týdnu


  Pražské vodovody a kanalizace obnovují od 19. května 2020 plánované opravy vodovodní sítě a tedy i výluky v dodávkách vody, které byly dosud přerušeny kvůli nouzovému stavu. Nyní se k plánovaným rekonstrukcím a opravám na vodovodní síti vracejí.
 • Praha 4 si připomněla květnové povstání a konec 2. světové války


  Letos v květnu uplynulo 75 let od konce 2. světové války. I když je letošní výročí poněkud zastíněno situací okolo koronaviru a pietní akty s účastí veřejnosti se nekonaly, události z doby před tři čtvrtě stoletím si zástupci městské části Praha 4 připomněli položením věnců u památníků připomínající hrdiny i oběti nacistické okupace a nejstrašnějšího konfliktu v dějinách lidstva.
 • Zóny placeného stání znovu platí od pondělí 11. května 2020


  Upozorňujeme, že na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy je od pondělí 11. května 2020 znovu obnoven provoz Zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu. Více v článku ...