Seniorweb - důležité kontakty a odkazy

 
Úřad městské části Praha 4
adresa
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
email
posta@praha4.cz
webové stránky
www.praha4cz
  
Odbor sociální Úřadu městské části Praha 4
telefon (sekretariát)
261 192  296
Odbor sociální vyřizuje například žádosti o ustanovení zvlášního příjemce dávek důchodového pojištění a dále zajišťuje sociální poradenství.
  
Odbor školství, prevence a rodinné politiky Úřadu městské části Praha 4
telefon
261 192 415 nebo 261 192 571
Odbor školství, prevence a rodinné politiky organizuje a připravuje společenská setkání pro seniory.
  
Bezplatná právní poradna se koná každou sudou středu v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 174 v Táborské 350.
  
  
Ústav sociálních služeb v Praze 4
adresa
Podolská 208/31
147 00 Praha 4
telefon
296 320 111 nebo 241 434 160
email
info@uss4.cz
webové stránky
www.uss4.cz
Ústav sociálních služeb v Praze 4 je příspěvkovou organizací městské části Praha 4.
  
DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY: 
Vytisknout