Akce pořádané pro seniory v roce 2020Vážení senioři,

z důvodu vážného zhoršení zdravotního stavu populace na našem území byla rehabilitační cvičení (Rehabilitační centrum - Plavecký stadion Podolí) pro letošní rok ZRUŠENA!
V nejbližších dnech budete informováni ohledně vrácení poplatku těm, kteří byli na akci přihlášeni.
Situace nás velice mrzí, ale zdraví je důležitější. Věříme, že na jaře se nám kurzy již podaří realizovat v plném rozsahu.

Děkujeme za pochopení!


!!! Důležité upozornění !!!


Na akce se hlaste na uvedených číslech.
Přihlášky se přijímají pouze tam a to od data uvedeného u dané akce.
Účast na akcích je podmíněna telefonickým přihlášením.
Aktivity jsou určeny pouze pro seniory (od 63 let) s trvalým pobytem na MČ Praha 4.
Při přihlašování je nutné uvést jméno, ulici (bydliště) a tel. kontakt (pro případ zrušení akce).
  • Níže jsou akce prezentovány jako náhledové obrázky určitého měsíce (nemusejí být vidět všechny akce).
  • Kliknutím na kterýkoliv z nich se vám přehled akcí otevře jako dokument PDF, který je lépe čitelný a zároveň si ho můžete stáhnout či vytisknout. 
  • Na uvedených akcích může být pořizován obrazový a zvukový záznam (foto, video) pro použití na webových stránkách, v tištěném periodiku a na sociálních sítích MČ Praha 4.

KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK (SEZNAM AKCÍ NÍŽE) SE VÁM ZOBRAZÍ VŠECHNY AKCE V DANÉM MĚSÍCI

TABULKA AKCÍ - říjen 2020

TABULKA AKCÍ -září 2020

Všechny akce se pořádají za finanční podpory MČ Praha 4.

  • Pořadatelem akcí je městská část Praha 4.
  • Při výdeji vstupenek je nutné prokázat trvalé bydliště předložením občanského průkazu. 
  • Další vstupenku obdržíte pro manžela/manželku, který je uveden v občanském průkazu. 
  • Pokud chcete vyzvednout vstupenku pro držitele ZTP, je nutné mít průkaz ofocený!

Výše uvedené akce jsou určeny pouze pro občany s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4!

Upozorňujeme, že katastrální území:

  • Chodov. Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd u Průhonic patří do kompetence městské části Praha 11 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4"). 
  • Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice, Točná a Libuš patří do kompetence městské části Praha 12 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4").
Zveřejnil: webmaster Roman Rogner   |   Aktualizováno: 12.10.2020
Vytisknout