Akce pořádané pro seniory v roce 2020


!!! Důležité upozornění !!!


Přihlášky na akce jsou přijímány výhradně telefonicky na bezplatné lince 800 100 128.
Tyto telefonické přihlášky jsou přijímány podle pořadí, jak se kdo dovolá, a to do vyčerpání kapacity.
Pokud bude o akci zvýšený zájem, rádi ji zopakujeme.
Nechoďte prosím na akce bez přihlášení!

 • Níže jsou akce prezentovány jako náhledové obrázky určitého měsíce (nemusejí být vidět všechny akce).
 • Kliknutím na kterýkoliv z nich se vám přehled akcí otevře jako dokument PDF, který je lépe čitelný a zároveň si ho můžete stáhnout či vytisknout.
 • Publikované přehledy akcí bývají někdy aktualizovány podle toho, jak jsou akce doplňovány. Týká se to hlavně těch, které jsou v přehledu nejníže (tedy budoucí měsíce).
 • Na uvedených akcích může být pořizován obrazový a zvukový záznam (foto, video) pro použití na webových stránkách, v tištěném periodiku a na sociálních sítích MČ Praha 4.
 • Z důvodu současné epidemiologické situace byl až do odvolání přerušen na informačních centrech MČ Praha 4 prodej dotovaných vstupenek do Plaveckého areálu v Podolí - tzv. "plavenek". O obnovení distribuce budeme informovat.

KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK (SEZNAM AKCÍ NÍŽE) SE VÁM ZOBRAZÍ VŠECHNY AKCE V DANÉM MĚSÍCI
Březen 2020 akce - 20200219KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK (SEZNAM AKCÍ NÍŽE) SE VÁM ZOBRAZÍ VŠECHNY AKCE V DANÉM MĚSÍCI
březen a duben 2020 - k 20200218

Počet vstupenek na uvedené akce je omezen.
Všechny akce se pořádají za finanční podpory MČ Praha 4.
Další informace k akcím a výdeji vstupenek obdržíte na bezplatné seniorské lince:

800 100 128


 • Pořadatelem akcí je městská část Praha 4.
 • Při výdeji vstupenek je nutné prokázat trvalé bydliště předložením občanského průkazu. 
 • Další vstupenku obdržíte pro manžela/manželku, který je uveden v občanském průkazu. 
 • Pokud chcete vyzvednout vstupenku pro držitele ZTP, je nutné mít průkaz ofocený!

Výše uvedené akce jsou určeny pouze pro občany s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4!

Upozorňujeme, že katastrální území:

 • Chodov. Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd u Průhonic patří do kompetence městské části Praha 11 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4"). 
 • Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice, Točná a Libuš patří do kompetence městské části Praha 12 (přesto, že poštovní adresa je uváděna jako "Praha 4").
Aktualizováno: 11.03.2020
Vytisknout