Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a mnůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: opěrná zeď (Pavel Macháček 13.04.2021 10:51) – Stavební úřad
  Dobrý den,na hranici našeho pozemku máme opěrnou zeď cca 1,2m vysokou a na ní plot. Zeď se vyboulila a rozpadá se. Chceme ji zbourat a postavit na stejném místě znovu.Náš pozemek sousedí se soukromým pozemkem. Potřebujeme na tuto akci stavební povolení, či jiný dokument?
  Děkuji za odpověď, macháček
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.04.2021 8:20)
   Vážený pane,
   v případě opěrné stěny vysoké 1,2 m a Vámi navrženého postupu je třeba ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu ( se všemi náležitostmi) a novou stavbu je třeba následně umístit a povolit , pro umístění a povolení je možné požádat o společné řízení, včetně doložení společné dokumentace a jejího projednání s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury.
   Dle § 79 odst. 2 písm. f) a § 103 odst.1 písm. a) rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu nevyžadují opěrné zdi do výšky 1 m a oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše., což jak uvádíte není Váš případ. Doporučuji Vám se obrátit na odborně způsobilou osobu, která Vám posoudí zda výška opěrné stěny plnící tuto funkci je Vámi uváděných 1,2 m.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Založení živnosti (Pavla Kafková 03.04.2021 23:27) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  žiji v Holandsku a mám také holandské pojištění. Ráda bych si založila českou živnost, je možné udělat to tak, abych nemusela platit pojištění i v Česku?

  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem,
  Pavla Kafková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.04.2021 20:27)
   Dobrý den,
   oblast pojištění (sociální, zdravotní) nespadá do kompetence živnostenských úřadů. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme odpovědět na Váš dotaz.
   S pozdravem
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: výpis z evidence obyvatel (Martina Kaplanová 30.03.2021 10:36) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, pro uzavření sňatku (jinde než na P4) potřebuji výpis z evidence obyvatel (že jsem svobodná, nemám to zapsané v OP). Vydává se tento výpis na počkání? A jak dlouho je platný? Děkuji, Martina Kaplanová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.03.2021 11:20)
   Dobrý den,
   o výpis z informačního systému evidence obyvatel je možné si požádat na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze úřady městských částí Praha 1-22).
   Co se týče vystavení, ÚMČ Praha 4 vystavuje výpis na počkání, jak je tomu na jiným úřadech netuším, ale předpokládám, že to bude obdobné. Platnost výpis žádnou nemá, v zásadě záleží spíš na instituci, které ho dokládáte, zda bude splňovat jejich podmínky (např. aby nebyl starší jednoho měsíce apod.), pro jistotu se tedy můžete zeptat na matrice podle místa sňatku, jak starý výpis potřebují.
   Na závěr ještě uvádím, že za vyhotovení výpisu se platí správní poplatek 50 Kč. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku 261 192 659.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend
 • Otázka: holubi (Libor Hovorka 28.03.2021 16:31) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, ve dvorním traktu v Táborské ulici sídlí Městská policie. V podstřeší jejich budovy jsou ve výši okapových svodů větrací mřížky pro odvětrání podkroví. Tyto větrací mřížky na několika místech chybí, takže do podkroví zalétá hnízdit množství holubů. Myslíme si, že je to i pro městský majetek škodní a hygienický problém. My, obyvatelé domů ve Svatoslavově ulici (naše dvory sousedí se sídlem městské policie), jsme holuby obtěžováni také. Dvory a střechy jsou např. zaneseny trusem.
  Myslíme, že pro zdraví policistů i nás by bylo dobré otvory doplnit mřížkami a celkově zredukovat počet holubů.
  Za obyvatele děkuje a i za odpověď a vyřešení problému
  Libor Hovorka, Svatoslavova 9
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.03.2021 7:09)
   Vážený pane Hovorko,
   děkujeme za Váš podnět, který byl předán k prověření správní společnosti 4-Majetková, a.s. a k následnému zajištění osazení chybějících mřížek do podkroví objektu Táborská 1691, P4-Nusle.
   S pozdravem,
   vedoucí oddělení obchodních aktivit OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Dotaz (Barbora Smolova 25.03.2021 12:37) – Živnostenský úřad

  Dobrý den, chtěla bych si obnovit živnost a nevím jestli se musím dostavit osobně nebo jestli to jde skrz nějaký formulář .. Navíc jsem na mateřské dovolené takže živnost by nebyla hlavní Pracovní poměr ale na vedlejší .. Můžete mi prosím poradit ? Dekuji Barbora Smolova
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.03.2021 5:42)
   Dobrý den,
   pokud máte pozastavené živnostenské oprávnění a hodláte ho obnovit, postačí vyplnit změnový list, ve kterém uvedete datum od kdy hodláte v podnikání pokračovat.
   Živnostenské úřady nerozlišují, zda podnikatel svoji činnost vykonává na hlavní pracovní poměr nebo vedlejší pracovní poměr.
   Požádat o pokračování živnosti můžete na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Formulář a více informací naleznete na na našem webu www.praha4.cz v rozcestníku v sekci PODNIKATEL a přímo formuláře pak ZDE .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Založení živnosti (Renata Berková 26.03.2021 11:33) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, mohu si založit živnost elektronicky?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.03.2021 5:33)
   Dobrý den,
   ano, živnost lze ohlásit elektronicky.
   Doporučuji ale na na našich webových stránkách nejprve navštívit v sekci PODNIKATEL úvodní rozcestník (a zde pak oblast živnostenského podnikání) nebo přímo stránky ministerstva průmyslu a obchodu.
   S pozdravem
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: častější vyvážení kontejnerů na tříděný odpad (Jana Somogyi 26.03.2021 16:50) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  bylo by možné, aby byly nádoby na tříděný odpad vyváženy častěji? Jde mi konkrétně o ty v blízkosti zastávky Nové Podolí. Především ten na plast přímo přetéká a pytle odpadu, které se nevejdou dovnitř, se vrší i před ním, nehledě na to, že je občas i rozfouká vítr po okolí. Asi nemusím říkat, že to není nic příjemného či hygienického. Děkuji za nápravu. JS
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 29.03.2021 14:18)

   Dobrý den, na stanovišti č. 188 Na Vrstvách 4 probíhaly v minulých týdnech kontroly včetně pořizování průkazné fotodokumentace, která je nezbytná pro podání žádosti o navýšení četnosti odvozu odpadů. Dne 29.3.2021 byla podána žádost o navýšení odvozu kontejneru na plasty na 5x týdně na Magistrát hlavního města Prahy. V případě schválení žádosti by mělo dojít k navýšení frekvence odvozu od 1.5.2021.

 • Otázka: Založení živnosti (Karolina 19.03.2021 21:50) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  touto cestou bych se Vás ráda zeptala ohledně založení živnosti.
  Jsem matka na rodičovské dovolené (zaměstnaná u zaměstnavatele, plus během rodičovské jsem zaměstnaná na částečný úvazek u jiného zaměstnavatele) a ráda bych si navíc založila živnost.

  1. Je možné založit si živnost za výše uvedených okolností?

  2. Jak je to prosím s odvody (soc/zdr) za výše uvedených okolností?

  Předem velmi děkuji za Vaši odpověď.
  S pozdravem,
  KJ
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.03.2021 23:54)
   Dobrý den,
   živnostenské úřady vydávají živnostenské oprávnění a to bez ohledu na skutečnost, zda je žadatel/žadatelka na rodičovské dovolené nebo má pracovní poměr.
   Co se týká sociálního a zdravotního pojištění, tak tato agenda nespadá do kompetence živnostenských úřadů.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Řemeslná živnost Izolatérství (Josef Kůrka 20.03.2021 19:05) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  jsem OSVČ od 11/2017 podnikající pod živností volnou "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti". Věnuji se specializované montáži na stavbě, konkrétněji montáží střešních oken (světlíků). Aby bylo možné světlík namontovat, je nutná spolupráce s Izolatéry plochých střech (folie).

  V roce 2020 jsem prošel kurzem od největšího dodavatele těchto střešních fólií. Získal jsem i certifikaci, že mohu odborně svářet jejich fólie. Není to tudíž certifikát vydaný uznávacím orgánem.

  Ikdyž se s těmito fóliemi stýkám denně a vím o nich téměř všechno.

  Je nutné mít pro založení řemeslné živnosti "Izolatérství" Vámi dané podmínky, nebo mohu v mém případě tuto živnost založit bez problému?

  *popřípadě můj otec se stejnou živností, jako mám já zabývá již od r. 2000

  Předem Vám velice děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Josef Kůrka
  IČ: 01928392
  www: www.sviz.cz
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.03.2021 23:49)
   Dobrý den,
   předmět podnikání izolatérství patří do řemeslné živnosti. Jeho získání je vázáno na povinnost splnit odbornou způsobilost. Pokud odbornou způsobilost nesplňuje žadatel, má možnost ustanovit odpovědného zástupce, který odbornou způsobilost splňuje.
   Odborná způsobilost je uvedena v §21 a §22 živnostenského zákona. Prokazuje se dokladem o řádném ukončení vzdělání v příslušném oboru, nebo příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo dokladem o rekvalifikaci vydaného zařízením akreditovaným MŠMT a jednoroční praxí nebo vykonáním šestileté praxe v oboru. Praxí v oboru se rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru. Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru s týdenní pracovní dobou nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností osobou samostatně výdělečnou.
   S pozdravem
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: osvč (Daniela dušková 21.03.2021 6:15) – Živnostenský úřad
  Dobrý den.Jsem osvč kadeřnické a holičské práce mám salon.Chtěla bych než vedlejší činnost rozšířit o výrobu olejů lisovaných za studena na certifikovaném přístroji a zároveň i prodej v menším počtu.Prosím o radu jak to mám napsat přesně o těch olejích...?jestli to je volná živnost...Chci zažádat elektronicky nebo musím v tomto případě osobně?Děkuji za informace...Daniela D.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.03.2021 9:26)
   Dobrý den,
   do volné živnosti:
   výroba, obchod služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona spadá

   • obor. č. 7 výroba potravinářských a škrobárenských výrobků a
   • obor č. 17. výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
   Doporučuji Vám seznámit se s nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. V tomto nařízení jsou uvedeny všechny předměty podnikání dle živnostenského zákona a co lze v rámci každé živnosti ( oboru) vykonávat.
   Dle § 42 živnostenského zákona platí, že podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat. Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží jsou uvedeny u oboru č. 45 velkoobchod a maloobchod.
   Své ohlášení můžete podat buď elektronicky či osobně a to na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.
   Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., živnostenský zákon, formuláře a více informací naleznete na www.praha4.cz. - rozcestník ZDE .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského


Vytisknout