Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli). Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Založení živnosti (Petr Tomek 09.01.2020 16:29) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  co všechno obnáší a jak založit živnost nákladní autodoprava nad 3,5t.
  Děkuji za odpověď
  Petr Tomek
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 17.01.2020 8:38)
   Dobrý den pane Tomek,
   k získání koncese na provozování autodopravy nad 3,5 tuny – Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla).
   Žadatel k žádosti o koncesi připojí doklady podle ustanovení § 8c odst. 4 písm. a), b), c), d), d), e) zákona č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání v silniční dopravě (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009“).
   a) doklad osvědčující právní užívání prostor pro splnění podmínky usazení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
   b) doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla pro udělení koncese nebo změně rozhodnutí o udělení koncese,
   c) doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,
   d) osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci vydáno podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
     a
   e) pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě
   Dále doložíte doklad totožnosti (občanský průkaz). Za žádost o koncesi v případě první registrace zaplatíte správní poplatek 1000,- Kč nebo 500,- Kč za přidání další živnosti. V současné době žádost či ohlášení, můžete učinit na jakémkoliv Živnostenském úřadu v rámci ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: pozastavení živnosti (Ladislav Žák 11.01.2020 8:01) – Živnostenský úřad
  Dobrý den. Chtěl bych pozastavit živnost. Co musím pro to udělat? Stačí vyplnit nějaký formulář nebo musím osobně na úřad? S pozdravem

  L. Žák
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 15.01.2020 17:27)
   Dobrý den,
   k oznámení změny - přerušení živnosti postačí vyplnit změnový list , kde v kolonce 05 postačí vyplnit od kdy a do kdy přerušujete svoji činnost. Tento změnový list je nutné doručit na jakýkoliv živnostenský úřad v ČR.
   Změnový list a více informací naleznete na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: info (pavel vesely 13.01.2020 9:17) – Doprava a parkování
  dobry den, budeme rekonstruhovat byt,potrebovali by jsme parkovací kartu pro remeslníky na 1 či 2 měsíce kolik stojí a kde ji možno jí koupit děkuji vesely
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 15.01.2020 17:23)
   Dobrý den,
   řemeslník či firma, která pro Vás vykonává práci v místě, kde se nachází parkovací zóny, má nárok na abonentní parkovací oprávnění na základě dokladu o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo apod.). Tento doklad zástupce firmy či jiný zmocněnec předloží spolu s vlastním občanským průkazem, velkým technickým průkazem dotčeného vozidla či osvědčením o registraci vozidla vydaným počínaje rokem 2006. Zástupce firmy mimo jednatele či jiný zmocněnec doloží též plnou moc od jednatele firmy. Parkovací oprávnění bude vystaveno na dobu, po kterou bude řemeslník v dané oblasti působit. V případě kratší návštěvy na několik dnů doporučujeme pořízení krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacího automatu nebo Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz).
   Oprávnění lze vyřídit na pracovišti Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník, přičemž záleží na počtu vozidel, které bude firma chtít do systému registrovat. První vozidlo firmy vychází na částku 900 Kč měsíčně, případně lze uhradit částku za jedno čtvrtletí, což je výhodnější, vychází to na 1750 Kč. Případné druhé vozidlo by již bylo dražší, měsíčně by parkování vyšlo na 2500 Kč, čtvrtletí výhodnější není, vychází na 7000 Kč. Ceník je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy, MČ Praha 4 spadá do třetího cenového pásma - http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2017/08/Cenik_parkovacich_opravneni-karet_parkovaci_oblast.pdf.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: článek v Metru ohledně vysokoškolského titulu starostky Michalcové (Marie Kletečková 22.12.2019 12:39) – Obecné
  V deníku Metro (19.12.2019) vyšel článek pod názvem Starostka zůstává. V něm se píše o tom, že opozici vadí kromě jiného neoprávněné užití vysokoškolského titulu starostkou Irenou Michalcovou.
  Opravdu došlo k tomuto neoprávněnému užití titulu?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.01.2020 13:18)
   Vážená paní Kletečková,
   starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) vysokoškolský titul nemá a nepoužívá, ani soukromě, ani v úředním styku. Nikde ho ke svému jménu nepřipojuje. V dokumentech městské části, ani v informačních zdrojích Prahy 4 se ve spojení s jejím jménem žádný vysokoškolský titul neuvádí. Opozice v loňském roce na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 sice tvrzení o neoprávněném používání titulu vznesla, ale žádné důkazy pro své tvrzení nepředložila.
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Kontejnery na BRKO (Josefína Šumová 07.01.2020 12:51) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je někde v okolí Spořilova možné třídit bioodpad z domácnosti? Veřejně přístupný kompost.. Děkuji.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 08.01.2020 13:03)

   Dobrý den, na území městské části Praha 4 se nenachází žádný veřejný kompost. Od 1.1.2020 zavedlo Hlavní město Praha službu svozu rostlinného bioodpadu od fyzických osob. Vlastník nemovitosti si může objednat sběrnou nádobu o objemu 120 l nebo 240 l s četností odvozu 1x týdně, 2x týdně nebo 1x za 14 dní. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách svozové společnosti Pražské služby, a.s.  - https://www.psas.cz/faq-novy-system-svozu-bioodpadu-v-praze

 • Otázka: dlouhodobě přeplněný kontejner na kovy (Hroníková 12.12.2019 9:55) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, na rohu ulic Střimelická/Na Chodovci je již čtyři týdny přeplněn kontejner na kov -nevyvezen. Přeplněný býval často i předtím, ale vyvážel se. Můžete, prosím, zjistit, kde je problém a urgovat? Vzhledem k stálé vytíženosti tohoto kontejneru bych také navrhovala o umístění dalšího kontejneru na kov k dalším nádobám na tříděný odpad v ulici Na Chodovci. Děkuji za reakci, Hroníková
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 06.01.2020 14:33)

   Dobrý den, odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 stanoviště tříděného odpadu č. 264 Na Chodovci 28 v Praze 4 pravidelně monitoruje včetně pořizování fotodokumentace. Průkaznou fotodokumentaci za dobu nejméně 14 dní nebo dvou po sobě následujících svozech je nutné přiložit k žádosti o navýšení frekvence odvozu odpadu na Magistrát hlavního města Prahy. Dále zvážíme přidání kontejnerů na kovové obaly v této ulici.

 • Otázka: koupě nového vozidla (Kateřina Kábrtová 27.12.2019 10:28) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala. V listopadu 2019 jsem si zaplatila roční rezidentské parkování v modrých zónách. Na začátku roku 2020 bych si ráda koupila nové auto, tím pádem bude mít jinou SPZ, je možné parkovací oprávnění převést na nový automobil?
  Děkuji za odpověd
  Kateřina Kábrtová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.01.2020 11:51)
   Dobrý den,
   je to možné. Navštívíte pracoviště Jílovská 14, Praha 4 – Braník, kde Vám bude provedena změna registrační značky v parkovacím oprávnění na základě předloženého technického průkazu od nového vozidla, který prokáže, že jste vlastníkem vozidla.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Změna adresy provovny (Eva Fišerová 02.01.2020 14:59) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, firma přesídlila a novou provozovnu má nyní na Praze 4. Kde mohu ohlásit tuto změnu ? Na ŽÚ Prahy 4 nebo kterémkoliv úřadě? Co vše je potřeba k přepsání změny? Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.01.2020 11:32)
   Dobrý den,
   pokud podnikatel ohlašuje novou provozovnu, může ji ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
   Na našich webových stránkách www.praha4.cz jsou příslušné formuláře. Jedním z formulářů je změnový list, nebo formulář oznámení o zahájení/ukončení činnosti v provozovně. K ohlášení této změny (nahlášení provozovny) postačí jeden z formulářů doručit na zvolený živnostenský úřad.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Kamerovy system (Michal Malý 20.12.2019 18:09) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den,

  Cca před 3 lety jsem se přestěhoval na Spořilov ( senohrabska ), před 2 lety jsem si koupil auto, a během té doby mi chtěli 3x vykrást auto, to se jim naštěstí nepovedlo, ale po čtvrté už ano. Škoda 80 000, a této škodě se dalo možná i zabránit, díky kamerovemu systemu který tu značně chybí v ulici Senohrabská a Struhařovská. PČR byla na místě asi o minutu po tom co se přijalo oznámení od souseda, že venku houká auto a někdo se u toho pohybuje. Klidně tam policie mohla být dříve, protože by na kameře viděli, že se tam asi děje něco co by se dít nemělo, nebo je obsluha na kamerach mohla navigovat kam pachatelé utíkají. Delší dobu se tu dokonce pohybovalo větší množství narkomanů, a podivných lidí. Vím od PČR, že toto se neděje jednou za čas, ale krádeže v této lokalitě jsou časté, nebo o pár ulic níže se také stávají. Pevně věřím, že na tento návrh se zamerite, a nějak vyřešíte tuto žádost k naší spokojenosti a bezpečí všech občanů v tomto okolí. Moc děkuju za vyřízení a odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 02.01.2020 14:27)
   Vážený pane Malý,
   děkuji za Váš email, který samozřejmě přepošlu na místní oddělení PČR Spořilov a ředitelce PČR Praha IV. Poslední nová kamerová stanoviště byla vybudována v roce 2012. Městský kamerový systém je v gesci hlavního města Prahy. Praha 4 nemá kamerová stanoviště ve své správě a ani je neinstaluje.
   V následujících týdnech budeme ve spolupráci s PČR a MP aktualizovat tzv. zásobník kamer na území Prahy 4 a Vámi udanou lokalitu do daného zásobníku zařadíme.
   Pro tento rok se nám podařilo vyjednat s HMP obměnu některých starých kamer za nové, za což jsme velmi rádi. Proběhne výstavba nových kamerových stanovišť v ulici Na Strži x Olbrachtova a to kvůli plánované výstavbě nové stanice metra.
   Bohužel, pro tento rok více povzbudivých zpráv z HMP nemám.
   Jsem Vám nadále k dispozici.
   S pozdravem a přáním všeho dobrého
   Bc. Lucie Michková
   předsedkyně Výboru pro bezpečnost
 • Otázka: Zrušení a následné založení živnosti (Martin 15.12.2019 12:39) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  v současné době mám pozastavenou živnost a v budoucnu bych chtěl založit firmu s odlišnou specializací, než dřívější živnost. Je možné pozastavenou živnost zcela zrušit a následně založit živnostenské oprávnění znovu pro potřebu firmy?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 02.01.2020 10:50)
   Dobrý den,
   máte-li pozastavenou živnost, lze tuto živnost zrušit, nebo ji i nadále nechat pozastavenou a požádat o živnostenské oprávnění pro jiný podnikatelký subjekt.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského


Vytisknout