Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli). Zodpovězeny jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: občanský průkaz (Iveta 27.07.2020 10:59) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se mohu přihlásit do OP na chatu, kterou vlastním,ale nemá to popisné, jen evidenční číslo. Jelikož mě skončilo trvalé bydliště.
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 29.07.2020 9:54)
   Dobrý den,

   dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, je možné se k trvalému pobytu přihlásit do objektu, který „je označen číslem popisným nebo evidenčním…a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci“.

   Dle výše uvedeného by tedy neměl být problém se do chaty přihlásit k trvalému pobytu. Jen pro úplnost dodávám, že přihlášení k trvalému pobytu je třeba provést na úřadu, v jehož správním obvodu se objekt nachází.

   Případné podrobnější informace můžete nalézt např. na stránkách MVČR:

   https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

   S pozdravem a přáním příjemného dne

   Ing. Martin Anděra

   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: hudební produkce (Libuše Kadlecová 21.07.2020 14:55) – Kultura, sport a volný čas
  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, zda je k hudební produkci v prostoru tzv.bazénu u mezi vchody do stanice metra Budějovická , potřeba povolení a kdo ho vydává? Jsme zde neustále obtěžováni vyřvávajícími , mečícími ,,hudebníky,, ,kteří umí pouze mlátit do krabice místo bubnu. Kdo tuto produkci na území Prahy 4 povolil? A pokud není povolená , jak se jí zbavit?
  Děkuji za odpověď L. Kadlecová
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 27.07.2020 17:27)
   Dobrý den,

   pouliční veřejné produkce upravuje Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech, viz. příloha. Při jejím dodržování nepotřebují pouliční umělci žádné zvláštní povolení.

   S pozdravem

   Mgr. Daniela Kazdová

   vedoucí Odboru kultury, sportu a dotační politiky
   Úřad MČ Praha 4
 • Otázka: Křivě rostoucí strom (Hedvika Blažková 16.07.2020 14:08) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,

  na naší zahradě u bytového domu máme krásnou vzrostlou katalpu, ale bohužel již delší čas roste nakřivo.
  Bylo by možné udělat nějaká opatření na její stabilizaci? Strom roste přímo u plotu, který byl kvůli tomu opravován a posunut kousek dále, protože křivě rostoucí kmen již poškodil zídku, která je opět prasklá. Rádi bychom předešli případnému skácení, ale strom se naklání nad chodník pro pěší a komunikaci.
  Neradi bychom, aby se při horším počasí něco stalo. Zahrada se nachází nedaleko parku Jezerka na Praze 4. Proasím o radu, jaká opatření provést, popřípadě na koho se s tímto problémem obrátit..

  Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.
  V příloze foto.

  S pozdravem a přáním krásného dne,
  Hedvika Blažková.
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 24.07.2020 16:37)
   Vážená paní Blažková,

   v daném případě doporučujeme, aby se vlastník pozemku obrátil s žádostí o posouzení stavu stromu na odborníka v oblasti ochrany dřevin (arborista, dendrolog, soudní znalec v oboru), který zároveň bude na základě svých zjištění schopen určit perspektivu katalpy na stanovišti, popř. navrhnout způsoby jejího ošetření k zajištění dostatečné stability.

   Přeji hezký den

   Ing. Lenka Hánlová

   Vedoucí  odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: placené parkoviště - bílé zony (Jitka Šimková 23.07.2020 16:09) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chci se zeptat kde jsou parkovací hodiny v ulici Hanušova P4? Nebo se platí jinak? V bílé zoné.
  Děkuji za odpověd
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 24.07.2020 10:09)
   Dobrý den,
   parkovací automat se nachází na chodníku před domem Hanusova 1025/9 při křížení ulic Hanusova a Pod vršovickou vodárnou III.

   S pozdravem
   Jaroslav Vodák

   vedoucí odboru
   Odbor životního prostředí a dopravy
   Úřad městské části Prahy 4
 • Otázka: Zivnost Osteodynamika (Denisa 22.07.2020 14:27) – Živnostenský úřad
  Dobry den, pod jakou zivnost prosim spada osteodynamika? Mohu mit zivnost instruktor fitness? Dekuji.
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 23.07.2020 15:37)
   Dobrý den,

   domnívám se, že osteodynamika je manuální léčebný systém. Dle § 3 odst. 2 písm. a) živnostenského zákona platí, že živností není činnost lékařů a zdravotních pracovníků. Z tohoto důvodu Vám doporučuji obrátit se s dotazem na Ministerstvo zdravotnictví.

   Pro výuku dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol, existuje vázaná živnost:

   Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti*)

   Požadovaná odborná způsobilost je:

   a) vysokoškolské vzdělání vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

   b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

   c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
   Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
   nebo

   d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti **)

   *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti

   **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

   S pozdravem

   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Výměna vrat (Eva Fišerová 15.07.2020 19:24) – Stavební úřad
  Dobrý den, jako nájemci chceme vyměnit vrata v garáži. Majitel objektu souhlasí, ale trvá na potvrzení od úřadu že je vše v pořádku. Do nosné konstrukce nezasahujeme, do rámu také ne. Vzhled bude co nejvíce podobný současnému skladu vedle (design, barva), tak aby zapadal do prostředí. Kam a s čím mám dojít pro potvrzení popř. ohlášení? Finance jsou za námi a dodavatel je již vybrám. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 22.07.2020 20:59)
   Vážená paní,

   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:

   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
   nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení
   vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit
   požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je
   kulturní památkou.

   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, z hlediska statiky a požární bezpečností Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, jako např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám věc odborně posoudí. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona (např. v památkové zóně (část Nuslí) je třeba souhlas  odboru památkové péče atd.)

   Pokud Vám toto sdělení nepostačí je třeba podat písemně na podatelnu úřadu či zaslat prostřednictvím doručovatele poštovních služeb Vaši žádost s dokumentací stavby zpracovanou odborně způsobilou osobou s příslušným oprávněním v originále z které bude patrné že stavební úprava podmínky § 103 splňuje.  S ohledem na počty žádostí podaných před Vámi není možné odpovědět obratem.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: rezidenční parkování (marie borská 19.07.2020 17:44) – Doprava a parkování
  do kdy je parkovací zona pro rezidenty zdarma prodloužení covid 19. od kdy je nutno již opět uhradit rezidenční parkování praha 4
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 22.07.2020 20:56)
   Dobrý den,

   doba platnosti parkovacích oprávnění byla prodloužena o 56 dní, což je doba, po kterou zóny placeného stání v důsledku nařízení vlády neplatily. Pokud tedy např. parkovací oprávnění platilo do 30. 6. 2020, byla jeho platnost prodloužena do 25. 8. 2020.

   s pozdravem

   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
   Úřad Městské části Praha 4
 • Otázka: Informace k objektu (Petra Rajtrová 20.07.2020 9:20) – Stavební úřad
  Dobrý den, ráda bych se informovala na objekt v ulici Lažanského (parc.č. 704/2, 704/3, 704/4 v k.ú. Chodov), který je v tuto chvíli v prodeji. Jako možného kupce mě zajímá, zda jsou na objektu možné úpravy (vystavět patro, částečné oplocení....) a případná omezení k těmto pozemkům vzhledem k přilehlému veřejnému parku.
  Děkuji předem za Vaši odpověď
  Petra Rajtrová
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 22.07.2020 20:53)
   Vážená paní,

   v katastrálním území Chodov nejsme příslušným stavebním úřadem, tím je odbor výstavby Městské části Praha 11, jehož vedoucí Váš dotaz zasílám na vědomí.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: zřídit koncesy (Milan Čech 08.07.2020 0:12) – Živnostenský úřad
  Koncesy na automobilovou dopravu do 9 osob. Coje potřeba a kde si můžu zažádat-jestli podle trvalého bydliště nebo mohu tam kde bydlím v nájmu?Děkuji Milan Čech
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 20.07.2020 13:10)
   Dobrý den pane Čechu,
    
   podat žádost o koncesi (nebo ohlásit živnost) můžete na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR.
   Pro koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ není vyžadována žádná odbornost, tudíž k podání žádosti Vám postačí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (plná svéprávnost, bezúhonnost) a zaplatit správní poplatek (při vstupu do podnikání 1000,- Kč; při ohlášení další živnosti 500,- Kč).
    
   S pozdravem
    
   Robert Martišek
   Vedoucí oddělení živností a koncesí
   Živnostenský odbor
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Martináková (Natálie 04.07.2020 14:08) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  pracuji na HPP a mám poptávku od známého na občasné nepravidelné doučování francouzštiny. Je třeba zřizovat OSVČ? Předpokládám měsíční příjem 500-1500 Kč.
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 20.07.2020 13:08)
   Dobrý den,
    
   při žádosti o živnostenské oprávnění živnostenské úřady nerozlišují mezi hlavním a vedlejším pracovním poměrem, a to ani v průběhu své podnikatelské činnosti. 
    
   S pozdravem
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   ÚMČ Praha 4


Vytisknout