Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli). Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Změna sídlo (Sergei Shevelev 01.12.2019 2:27) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  Prosím, koupil jsem si byt v Praha4, chtěl bych zde mit adresu sidlo, jak a kam musim nahlásit změnu adresy sidlo?
  Dekuju
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 05.12.2019 12:31)
   Dobrý den,
   pokud máte živnostenské oprávnění a hodláte změnit své sídlo, ke kterému máte právní důvod, postačí tuto změnu ohlásit na jakýkoliv živnostenský úřad v ČR. Správní poplatek je 100 Kč.
   Formulář, kterým se tato změna ohlašuje, se jmenuje změnový list. Formulář a více informací naleznete na webu Prahy 4 nebo na odkazu ZDE a z něho navazujících.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Parkování Podolská 445 (Jonáš Sedlařík 29.11.2019 10:42) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  rád bych znal přesné datum, kdy budou uvedeny do provozu parkovací zóny v ulici Podolská za plaveckým stadionem. Konkrétně Podolská 445/40.
  S pozdravem,
  JS
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 29.11.2019 18:21)
   Dobrý den,
   rozšíření ZPS bude spuštěno od nadcházejícího pondělí 2.12.2019.
   S pozdravem
   Jaroslav Vodák
   vedoucí OŽPAD
 • Otázka: portál občana (Petr 21.11.2019 20:40) – Webové stránky Prahy 4
  Plánuje Praha 4 zavádět online služby pro své občany? Portál občana Prahy 4? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.11.2019 9:13)
   Díky za Váš dotaz!
   Ano, MČ Praha 4 do budoucna plánuje zavádění některých on-line služeb pro občany. S ohledem na složitost problematiky a legislativu se ale časový harmonogram teprve tvoří.
   S pozdravem
   JIŘÍ BIGAS
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Převrácený koš na odpadky (Pavel Du Plessis 24.11.2019 10:51) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den,
  chtěl bych upozornit na převrácený koš na odpadky v ulici Adamovská asi 50m od vchodu do ZŠ Mendíků na komunikaci pro pěší u Botiče. Děkuji za nápravu.
  S přátelským pozdravem
  Pavel Du Plessis
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 25.11.2019 9:05)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Situaci budeme neprodleně řešit.
 • Otázka: Dětské hřiště DH41 Vavřenova 3 (Pavla Košinová 16.11.2019 8:21) – Kultura, sport a volný čas
  Dobrý den, prosím o kontakt na odpovědnou osobu, která má na starosti dětská hřiště na Praze 4, konkrétně hřiště na ulici Vavřenova - viz Předmět. Psala jsem email s návrhem na rekonstrukci hřiště na adresu mms@praha4.cz, ale nikdo se neozval a s hřištěm se také nic neděje. Z hřiště se postupně odváží hrací prvky (kolotoč, houpačky) bez náhrady, zbývající jsou ve velmi špatném stavu, nemění se písek v pískovišti, nevyváží se odpad z nových košů atd. Děkuji!
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 22.11.2019 14:55)
   Zdravím!
   O stavu Vámi popsaného dětského hřiště víme. Herní prvky byly demontovány z důvodu jejich provozní nebezpečnosti. Nové herní prvky pro toto hřiště jsou již objednány a po jejich dodání budou postupně instalovány v návaznosti na klimatické podmínky.
   S pozdravem
   David Záruba
   vedoucí oddělení správců oblastí
 • Otázka: Startovaci (Markéta 18.11.2019 16:59) – Privatizace a bytová politika
  DObrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jesli existuji ještě startovací byty na Roztylském náměstí? Nějaký formulář žádosti? Možnost se tam dostat? Děkuji za odpověd a přeji hezký den

  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.11.2019 14:57)
   Dobrý den,
   dle platného Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 jsou startovací byty určeny pro manžele, příp. nesezdané partnery s dítětem a rodiče samoživitele k zajištění bytové situace na začátku společného soužití a zároveň alespoň jeden z manželů, partnerů nebo rodič samoživitel je ve věku 18 - 35 let. Alespoň jeden z partnerů musí být v době podání žádosti přihlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 4 minimálně 2 roky. Doba nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou, a to vždy na 1 rok s opakovaným automatickým prodloužením, maximálně na 4 roky. Rada městské části Praha 4 zatím nerozhodla o zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů. V případě, že Rada MČ Praha 4 rozhodne o záměru pronájmu startovacích bytů, bude tento zveřejněn na webových stránkách Úřadu městské části Praha 4, a to po dobu nejméně 20 dnů. Po zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů, budou všechny doručené žádosti předloženy věcně příslušné komisi, která osvědčí jejich zařazení v seznamu uchazečů o nájem startovacího bytu. Výběr budoucích nájemců konkrétního bytu a náhradníků se provádí losováním za dozoru členů komise. O nájmu startovacího bytu rozhoduje vždy Rada MČ Praha 4 na doporučení věcně příslušné komise Rady MČ Praha 4. Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 v úplném znění je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 4: www.praha4.cz-formuláře v sekci Občan-Formuláře a žádosti- Bydlení -Závazný postup při pronajímání startovacích bytů.
   Pro informaci uvádím další možnost pronájmu, a to dle Závazného postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu. Dle tohoto „Závazného postupu“ jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Zmíněné informace je možné získat též na webové adrese www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky….) nebo též na odkazu Realitní inzerce MČ Praha 4 http://reality.praha4.cz . Všechny záměry jsou určené pro občany ČR - především s trvalým pobytem na území MČ Praha 4. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc, občanům ČR, kteří nemají nevypořádané závazky či vztahy k městské části Praha 4. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodloužením.
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
 • Otázka: Projektová dokumentace (Iveta Janečková 14.11.2019 10:43) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  ráda bych se informovala zda je u Vás možné získat projektovou dokomunetaci k bytu v osobním vlastnictví?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.11.2019 8:57)
   Vážená paní,
   dle stavebního zákona je povinností vlastníka stavby ( za vlastníka se v tomto případě považuje u bytových domů v SVJ společenství vlastníků jednotek) uchovávat dokumentaci posledního povoleného stavu nemovitosti ověřenou stavebním úřadem.
   Pokud takovou dokumentaci nemáte, můžete navštívit Vy nebo Váš zplnomocněný zástupce v úředních hodinách správní archiv naší městské části v suterénu budovy na ul. Antala Staška a případně si za úhradu pořídit kopie.
   U staveb povolených, u kterých ale dosud nebylo povoleno užívání, mají dokumentaci u sebe referenti našeho odboru v 5. a 7. podlaží na téže adrese.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Volná živnost č. 29 (Michal Nemrava 14.11.2019 7:11) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, rád bych se zeptal na výrobu lampiček ze dřeva a pryskyřice. Pokud bych lampičku vyrobil klasicky do zásuvky na 220v s adaptérem od dodavatele s tím, že by lampička byla do 50v - je to tak v pořádku a lampičku mohu spolu s volnou živností č.12 vyrábět a prodávat? Nebo kvůli pryskyřici musím mít řemeslnou živnost Slévárenství, modelářství? Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.11.2019 8:26)
   Dobrý den,
   živnostenský odbor Vám může odpovědět na Váš dotaz pouze v rámci nařízení vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
   Doporučujeme Vám ohlásit živnost volnou : výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to obory : obor č. 12 zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; možná i obor č. 19 výroba plastových a pryžových výrobků; a dále obor č.17 výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických výrobků . Pokud ohlásíte volnou živnost, můžete si zvolit libovolné množství oborů, které by pokrývaly Vaši činnost. Co se týká řemeslné živnosti slévárenství , modelářství , tak se domníváme, že tato živnost se týká mimo jiné odlévání do forem a výroby modelů. Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti. Jinak máte možnost požádat o obor. č. 48 velkoobchod a maloobchod.
   V každém případě Vám doporučujeme požádat o řemeslnou živnost : výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů elektronických a telekomunikačních zařízení, neboť v této živnosti je zahrnuta mimo jiné výroba, instalace, zapojování a zkoušení vypínačů a elektrických zdrojů světla.
   Doporučujeme Vám seznámit se s nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních a vybrat živnosti, které by co nejvíce pokrývaly Vaši činnost. Nařízení vlády a více informací včetně formulářů naleznete na www.praha4.cz .
   Ohlásit živnost můžete na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Byty (Patrik 09.11.2019 20:13) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, stavi se nekde take byty, které nejdou do 10 milionů? Normální klasické byty jako panelák, činžovní dum, tak aby na nej dosahli i obyčejni lidé? Sice se stavi, e jen residence, resi tuto nerovnovahu někdo? Tak abychom i my, kteří vydělávají podprůměrný plat dosahovali na sve bydlení? Nebo městská část PRAHA 4 UVAŽUJE O vybudování nějakých budov, kde by pronajimal byty? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.11.2019 8:29)
   Dobrý den,
   městská část Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu na území Prahy nemá možnost realizovat novou výstavbu bytových domů a disponuje tedy pouze původní zástavbou a byty v těchto domech pronajímá po zajištění jejich funkčnosti.
   Uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, nám. Hrdinů 1634, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4. Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s automatickým prodloužením na stejnou dobu, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději 2 měsíce před ukončením doby nájmu nesdělí písemně druhé smluvní straně, že s automatickým prodloužením doby nájmu nesouhlasí.
   Tímto si Vám dovolujeme doporučit sledovat úřední desku ÚMČ Praha 4 a popřípadě reagovat na zveřejněné záměry.
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

   P.S. - vzkaz od administrátora - používejte laskavě platnou e-mailovou adresu
 • Otázka: Pronajaté auto (jaromír drahota 11.11.2019 15:10) – Doprava a parkování
  Dobrý den, bydlím na Praze 4, vůz mám dlouhodobě půjčený od kamaráda, který na Praze 4 nemá trvalé bydliště. Co musím udělat, abych mohl parkovat zde u nás na Praze 4 na modré zoně? Musíme s kamarádem uzavřít nájemní smlouvu na ten vůz? S tou mám přijít na úřad? Moc děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 12.11.2019 8:25)
   Dobrý den,
   bohužel je to v tomto případě trochu komplikovanější. Parkovací oprávnění je možné vydat v případě splnění podmínky, že žadatel o parkovací oprávnění má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystaveného parkovacího oprávnění zapůjčeno od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která je v rámci svého podnikání dle veřejných rejstříků oprávněna k půjčování věcí movitých. Možnost zapůjčení vozidla se nevztahuje na případy, kdy by Vám vozidlo půjčovala fyzická osoba, musí jít o podnikatele. Pokud je tato podmínka splněna, tak je skutečně třeba doložit smlouvu o nájmu či výpůjčce vozidla spolu s technickým průkazem vozidla či osvědčením o registraci vozidla vydaným po roce 2005.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS


Vytisknout