Sociální oblast (hmotná nouze, sociální služby...)

Od 1. ledna 2012 přešly kompetence Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4 z velké části na Úřad práce ČR.

Další informace a formuláře týkající se sociální oblasti proto najdete nejlépe na portálu Úřadu práce ČR a také na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.