Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli). Zodpovězeny jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: dotaz vodni prvky pankrac (Salakova 28.06.2020 16:36) – Obecné
  Dobry den moc by mě zajimalo kdy se opravy a sprovozni vodni prvky na Pankraci??? to bylo slavy když se to otvíralo a už se na to kašle nebo proč to nefunguje vždyt je to pro děti? dekuji za odpověd. Salakova.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 9:38)
   Dobrý den,
   oprava poškozeného vodního prvku započne zřejmě v průběhu příštího týdne. Podařilo se nám zajistit kamenickou firmu, která vodní prvek opraví v rozsahu přijatelných finančních nákladů. V současné době podle posledních informací řeší firma výrobu novývh desek za poškozené.
   S pozdravem
   Gabriela Zumrová
   správce oblasti Nusle, Michle
   OŽPAD MČ Praha 4
 • Otázka: daň z nemovitosti (Olga Spurná 18.06.2020 12:16) – Obecné
  Dobrý den, ještě jsem letos nedostala složenku na placení daně z nemovitosti .. co s tím? Děkuji. O.Spurná
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.06.2020 11:24)
   Vážená paní Spurná,
   otázky okolo problematiky "daně z nemovitostí" (dnes správněji daň z nemovitých věcí) městské části Praha 4 nepřísluší. Zmíněnou daň vybírají finanční úřady, nikoliv náš úřad (Úřad městské části Praha 4 není správcem výše uvedené daně).
   Váš dotaz doporučuji položit u příslušného správce daně, kterým bude s největší pravděpodobností Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 4 (kontakty přes odkaz).
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Nájemné za pronájem tělocvičny ve škole na P4 (Jan Tůma 28.05.2020 17:59) – Obecné
  Dobrý den,
  jedná se o vracení zaplaceného pronájmu školní tělocvičny za dobu uzavření škol, pro fyzickou osobu. Škola chce vracet pouze 70% s odkazem na usnesení 9. zasedání rady městské části Praha 4 ze dne 6. 5. 2020 číslo 9R-300/2020. Postupuje škola správně, když nejsme podnikatelé, a tudíž by se toto usnesení na tuto situaci nemělo vztahovat?
  Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 31.05.2020 22:58)
   Vážený pane Tůmo,
   usnesením Rady městské části Praha 4 č. 9R-300/2020 ze dne 6. 5. 2020 byl schválen záměr poskytnout slevu nájemného za období březen a duben 2020 ve výši 70%, resp. 40% nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů ve svěřené správě městské části Praha 4.
   Bohužel záměr poskytnout slevu nájemného na základě uvedeného rozhodnutí Rady městské části Praha 4 se nemůže týkat podnájemců nebo jiných uživatelů, neboť nemají uzavřenu nájemní smlouvu s městskou částí Praha 4. Jakákoliv sleva za užívání prostor je na rozhodnutí toho, s kým máte uzavřený smluvní vztah.
   Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: B. (Petra 01.04.2020 22:32) – Obecné
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda Praha 4 plánuje svým občanům též dát nějakou dezinfekci/roušky, tak jak to dělají jiné městské části (viz, např. Praha 11, Praha 3, Praha - Benice)? Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.04.2020 14:05)
   Vážená paní Petro,
   V období nouzového stavu zajišťujeme nezbytný chod úřadu a vyřizujeme občanům to důležité, co potřebují vyřídit. Z finančních prostředků poskytnutých magistrátem jsme nakoupili a nakupujeme dezinfekci, roušky, respirátory, financujeme zajištění přepážek na pracovištích Czechpoint, dezinfekci hřišť a dalšího venkovního vybavení v parcích a dezinfekci prostor Úřadu městské části Praha 4.
   Zásobujeme nezbytnými ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky, kterých byl ještě donedávna akutní nedostatek, lidi v první linii (lékaře, zdravotníky a ty, kdo pečují o seniory). Zajištěním těchto pomůcek pro malé provozovny jsme umožnili fungování těchto provozoven pro veřejnost (každý nemá možnost dojet si autem do nákupního centra).
   Zajišťujeme distribuci roušek, které šijí organizace a občané, a roušek, které jsme nakoupili, těm nejohroženějším obyvatelům Prahy 4. Na úřadu MČ Praha 4 rozdáváme roušky těm, kdo si je objednají a přijdou si pro ně.
   Vše, co děláme pro naše obyvatele, kteří naši pomoc potřebují, najdete na našem webu.
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: platba nájemného za nebytový prostor (Josef Jirák 29.03.2020 11:55) – Obecné
  Dobrý den,
  prosím o informaci jak bude Mč postupovat při výběru plateb nájemného z pronajímaných nebytových prostor v majetku města. Nařízením vlády musela být prodejna uzavřena. Bohužel jsem prozatím nezaregistroval, jakým způsobem bude MČ postupovat při výběru nájemného. Budete požadovat platbu nájemného i za tuto dobu? Nebo bude prominuta? Prosím i o info, kde informace k této problematice dohledám. Na úřední desce,ani stránkách 4. majetkové, která je správcem objektů, jsem nic nenašel. Děkuji předem za odpověď.
  Josef Jirák
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 07.04.2020 18:20)
   Dobrý den,
   Rada městské části Praha 4 usnesením č. 6R-217/2020 ze dne 25. 3. 2020 rozhodla, s přihlédnutím k usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a č. 211 ze dne 14. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu a vládním nařízením o přijetí krizového opatření, neuplatňovat a nevymáhat sankce za pozdní úhradu nájemného, a to z pronájmu nemovitých věcí a s nájmem souvisejících movitých věcí, vše ve svěřené správě městské části Praha 4, splatného počínaje dnem 1. března 2020 do ukončení nouzového stavu.
   Dále Rada městské části Praha 4 usnesením č. 6R-232/2020 ze dne 25. 3. 2020 rozhodla v případech, kdy krizová opatření vlády České republiky přijatá po dobu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 omezila nebo znemožnila nájemcům městské části Praha 4 v pronajaté nemovitosti výkon předmětu podnikání/činnosti, k němuž byl předmět nájmu nájemní smlouvou určen, v souladu se sjednaným účelem nájmu, odložit splatnost nájemného za měsíc březen 2020 a další měsíce, ve kterých bude nouzový stav trvat. Odložení splatnosti nájemného z téhož důvodu se vztahuje také na pronájem movitých věcí, pokud jsou nájemcem užívány spolu s pronajatou nemovitostí. Odložení splatnosti z téhož důvodu se vztahuje také na placení záloh (či paušálních plateb) na poskytování služeb spojených s užíváním předmětu nájmu.
   V případě pokračování trvání opatření zváží městská část Praha 4 další rozhodnutí.
   S pozdravem
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Průzkumný vrt metra D (Daniela Tkadlečková 11.03.2020 8:16) – Obecné
  Dobrý den,

  vzhledem ke konstantnímu hluku od pondělí do neděle (včetně brzkých ranních a pozdních večerních hodin) bych se ráda zeptala, dokdy budou trvat stavební práce spojené s průzkumným vrtem metra D u křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži.

  Mnohokrát děkuji za informaci.

  S pozdravem

  D. Tkadlečková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.03.2020 19:00)
   Přeji pěkný večer!
   Požádali jsme firmu Skupina STRABAG Česko/Slovensko o vyjádření a z odpovědi její tiskové mluvčí vybíráme:
   "Podle současně platného harmonogramu je konec stavebních prací do 31. 7. 2020, dále nastávají tzv. udržovací práce, u kterých již se neočekává zatížení prachem ani hlukem i během denní doby. Jde především o roční navazující geologický a geotechnický monitoring – po tuto dobu bude tedy na místě zůstávat zařízené staveniště. Po aktualizaci harmonogramu Vás budu o termínu dokončení stavebních prací ještě informovat."
   S pozdravem
   Ing. Vít Drbal
   referent PR
 • Otázka: Revitalizace parku Jezerka (A. Zichová 16.02.2020 17:33) – Obecné
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli v rámci plánované celkové revitalizace parku Jezerka, o které byla informace v lednovém čísle časopisu Tučňák, bude opraven i místní rybníček a jestli bude obnoven i vodotrysk, který v rybníčku dřív od jara do podzimu fungoval.

  Děkuji,

  A. Zichová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.02.2020 12:46)
   Dobrý den,
   v rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2020 jsou vyčleněny prostředky na vypracování projektové dokumentace na obnovu jezírka v parku na Jezerce. V minulém roce jsme zahájili zjišťovací úkony abychom měli k dispozici základní informace o aktuálním stavu jezírka. Na základě těchto podkladů jsme vytvořili platformu dvou variant budoucí podoby této plochy.
   Statickou vodní plochu, která však nemá dostatečný přirozený přítok vody. Současný pramen je pro naplnění jezírka naprosto nedostačující a museli bychom si pomoci vodou z vodovodního řadu. Navíc bychom museli velmi nákladně rekonstruovat „vanu“ jezírka, neboť ta je v současné době značně prosakující.
   Druhou variantou, ke které se kloníme, je plochu využít jako „vodní“ dětské hřiště. S instalací vodních herních prvků a vodotrysků. Tento druh herního vybavení je značně populární a v letních měsících je hojně využíván, nejen dětmi. Finální podobu a budoucí účel jezírka budeme samozřejmě projednávat s participací veřejnosti.
   Vše v předstihu uveřejníme v časopisu Tučňák a na webu MČ Praha 4.
   Děkujeme za Váš dotaz!
   David Záruba
   vedoucí oddělení správců oblastí
 • Otázka: pronájem bez živnosti (Marts Barochová 11.02.2020 5:19) – Obecné
  Dobrý den,
  v restituci jsem získala bytový dům, kde pronajímám byty bez živnosti. K teto činnosti jsem využívala i auto, protože bydlím jinde.Vzhledem k tomu, že mně je 75 let, chci tuto činnost ukončit a pokračovat bude syn. Musím se někde odhlásit a syn přihlásit (? zaregistrovat).
  Děkuji moc za odpověď.
  BarochováH
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.02.2020 11:09)
   Dobrý den, paní Barochová!
   Jak správně uvádíte, tak podle živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor není živností, tudíž na danou činnost nepotřebujete žádné živnostenské oprávnění.
   V případě, že by Váš syn vystupoval Vaším jménem na základě zplnomocnění, tak taky nebude potřebovat živnostenské oprávnění. Ale pokud by zprostředkovával pronájem nemovitostí (soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku) tak by musel ohlásit volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ s oborem č. 58 Realitní činnost a správa a údržba nemovitostí.
   Jak je to s placením daní a přihlášením se, popřípadě odhlášením na finančním úřadě, se prosím obraťte na účetní, nebo na daňového poradce, popřípadě přímo na místně příslušný finanční úřad.
   S pozdravem
   Robert Martišek
   vedoucí oddělení živností a koncesí
 • Otázka: článek v Metru ohledně vysokoškolského titulu starostky Michalcové (Marie Kletečková 22.12.2019 12:39) – Obecné
  V deníku Metro (19.12.2019) vyšel článek pod názvem Starostka zůstává. V něm se píše o tom, že opozici vadí kromě jiného neoprávněné užití vysokoškolského titulu starostkou Irenou Michalcovou.
  Opravdu došlo k tomuto neoprávněnému užití titulu?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.01.2020 13:18)
   Vážená paní Kletečková,
   starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) vysokoškolský titul nemá a nepoužívá, ani soukromě, ani v úředním styku. Nikde ho ke svému jménu nepřipojuje. V dokumentech městské části, ani v informačních zdrojích Prahy 4 se ve spojení s jejím jménem žádný vysokoškolský titul neuvádí. Opozice v loňském roce na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 sice tvrzení o neoprávněném používání titulu vznesla, ale žádné důkazy pro své tvrzení nepředložila.
   S pozdravem
   Jiří Bigas
   tiskový mluvčí
   vedoucí oddělení Public Relations
 • Otázka: Výkop u silnice (Evžena Vágnerová 05.11.2019 15:17) – Obecné
  Dobrý den, u silnice Mezivrší (odbočka Nad Šálkovnou) je více než měsíc výkop, kde se vůbec nepracuje. Vzhledem k tomu, že v zimním období je tato část silnice používána i chodci, upozorňuji na riziko úrazu. Nevím, kdo výkop prováděl-není zde žádná informace. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.11.2019 14:42)
   Vážená paní Vágnerová,
   děkujeme Vám za upozornění. Dle informace pracovníků odboru životního prostředí, kteří byli dnes na místě vše prověřit, se jedná o havárii vody. Celou věc řeší Pražské vodovody a kanalizace, nikoliv MČ P4. Riziko úrazu dle jejich vyjádření zde nehrozí, neboť výkop je řádně ohrazen a zabezpečen. (Viz přiložená fotodokumentace)
   S přáním příjemného dne
   Bc. Ivana Staňková
   vedoucí odboru kanceláře starosty

   Výkop u silniceVýkop u silniceVýkop u silniceVýkop u silnice


Vytisknout