Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Feťáci a bezdomovci na Spořilově (Monika V. 07.08.2022 22:04) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den,bydlím již několik let na Spořilově,ale co se tady děje poslední dobou už přestává být únosné.Pred Albertem neustále skupina bezdomovců a feťáků, feťáci se přesunou do parku, mívají sebou i psa, který někdy dlouho štěká, křičí tam po sobě,někdy se i perou.Občas tam přijede MP,ale policisty ze služebny která je cca 50 metrů jsem tam ještě neviděla,bylo by možné zesílit hlídky a něco s tím dělat?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.08.2022 15:27)
   Vážená paní Moniko,
   děkujeme za Váš podnět a chápeme, že situace v lokalitě kolem Alberta je nepříjemná. Kontaktovali jsme terénní pracovníky, kteří pracují se skupinami osob užívajících návykové látky rizikovým způsobem a dostali jsme informaci, že u Albertu se pohybují téměř výhradně osoby bez domova se závislostí na alkoholu. Vzhledem k tomu, že v rámci celé Prahy se projevuje dramatický nedostatek sociálních služeb pro osoby bez domova, není možné tyto osoby odkázat do denního stacionáře a práce s nimi, aby bylo docíleno změny životního stylu je na dlouhou trať. Chápeme, že jsou tyto osoby nežádoucím koloritem dané lokality, ale pravidelně posíláme terénní sociální pracovníky organizace Naděje, která se zabývá právě osobami bez domova.
   Samozřejmě požádáme městskou policii, aby v oblasti zvýšila hlídkovou činnost.
   Přeji příjemný den
   Mgr. Zuzana Fišerová
   vedoucí oddělení prevence OŠ
 • Otázka: Krádeže (Lukáš Slaboch 25.04.2022 21:28) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den, bydlíme v ulici Pujmanové, vedle vedle DDM a opět nám vykradli auto, tentokrát komplet výfuk. Bylo by možné umístit kamery, nebo nejak zajistit větší bezpečnost. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 29.04.2022 0:17)
   Dobrý den,
   instalaci nových kamerových stanovišť Městského kamerového systému (MKS) provádí hlavní město Praha a to z pozice správce a provozovatele MKS. Městská část Praha 4 instalaci nových kamer nezajišťuje. Avšak cestou Místního oddělení Policie Podolí, které sídlí nedaleko, požádáme Policii ČR o zvýšení frekvence hlídkové činnosti v dané lokalitě se zaměřením na tuto trestnou činnost.
   S pozdravem
   Bc. Stanislav Pantůček
   vedoucí oddělení
   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 • Otázka: Budějovická - opilci, bezdomovci, narkomani (Anonym 26.07.2021 17:12) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den,

  na Budějovické bydlím 23 let a posledních, řekněme, 10 let se zde stupňuje výskyt těchto existencí, které narušují veřejný pořádek.Partičky, které se shlukují zpravidla u Raiffeisenbank, dole před Lidlem, u východu metra dole vedle KFC a jejich domovem je několikrát, pouze naoko zabezpečený, vyhořelý squat před MŠ Matěchova. Chápu, že tato problematika nemá asi řešení, ale několikrát jsem byl svědkem, kdy městská policie okolo těchto opilců apod. procházela, pouze se pozdravili a tím to haslo. Tyto zbytečné existence se shlukují stále na těch stejných místech už řadu let a tato místa vypadají stále stejně. Agresivita, pořvávání, nepořádek, alkohol ...
  Proto by mě zajímalo, jaké by mohlo být řešení/jak mají lidé z Budějovické postupovat? A pokaždé volat na policii, to by jistě omrzelo jak nás, normální lidi, tak policii. Protože to by bylo několik telefonátů denně.

  Možná by nebylo od věci zapřemýšlet nad tím, jestli jsou lavičky, například dole u Lidlu, nutné. Slušní lidé je využívat nemohou, protože se na nich neustále válí tento lidský odpad a hned po tomto odpadu se táhne všudypřítomný smrad z poházených odpadků a levného vína.

  Jejich procházky k vietnamcům za účelem alkoholu, které se konají několikrát za den oblíbenou ulicí Olbrachtova/Rabasova mě přestávají bavit. Strach o auto, když prochází tyto existence není také nic příjemného. A rozhodně by to nebylo nic příjemného pro ně, kdyby k poškození majetku došlo. Nejsem si totiž jistý, kdo by na koho v tu chvíli volal policii o pomoc.

  Jsem extrémně rozčílený, až mi z toho cuká oko. :-)
  Děkuji za odpověď.

  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.08.2021 14:08)
   Vážený pane,
   děkujeme za Váš podnět. Chápeme Vaše rozčilení, jelikož situaci kolem budovy Raiffeisenbank dlouhodobě monitorujeme. Já zde chodím několikrát denně. Bohužel v mezích zákona neexistuje rychlé a definitivní řešení. Lidé, respektive jejich chování, je velice obtížné postihovat. Pravidelně jsem jezdí hlídka MP a PČR, ale také terénní programy. V lokalitách, kde je zákaz popíjení alkoholu na veřejném prostranství, dochází samozřejmě k jejich odejmutí. V případě, že budete svědkem porušování veřejného pořádku, volejte MP. Od tohoto je tu máme.
   V záležitosti budovy před MŠ Matěchova se v minulosti podařilo zajistit zabezpečení objektu majitelem a od té doby žádné stížnosti nemáme. Značný problém je ale Nad Ondřejovem, tedy poměrně nedaleko, kde probíhá soudní spor o určení vlastníka pozemků a budov. Zde jsou tito lidé ubytování ve squatu.
   Moc Vám děkuji za podnět s lavičkami, doufám asi stejně jako Vy, že Budějovická dozná změn hodných 21. století, nejen proto, že je to centrum Prahy 4.
   S pozdravem
   Bc. Lucie Michková
   předsedkyně Výboru pro bezpečnost
   Zastupitelstva MČ Praha 4
 • Otázka: Vypáčený kryt svorkovnice lampy veř. osvětlení (Petr Němec 19.05.2021 10:53) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den,
  u zastávky tramvaje Horky směr Spořilov je vypáčený kryt lampy veř. osvětlení, svorkovnice el. přívodů je volně přístupná. Hrozí jednak zatékání vody a poškození zařízení, ale hlavně úraz el. proudem u dětí.
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD (zaruba) 21.05.2021 10:45)
   Dobrý den, Vám podnět postupujeme správci veřejného osvětlení. Děkujeme Vám za upozornění.
 • Otázka: Bezpečnost Sídliště Krč (Pavel Martoch 13.10.2020 14:13) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den, v poslední době se raketovým tempem a počtem množí vykrádání společných prostor, bytů, provozoven i automobilů na Sídlišti Krč. Důrazně proto prosím o zajištění nepřetržitého provozu služebny MP v Modrém Pavilonu a výrazném posílení hlídkové činnosti. díky
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.10.2020 21:57)
   Dobrý den!
   Vážený pane Martochu, na základě Vámi zaslaného podnětu/dotazu, viz níže, Vám sděluji nesledující:
   V současné době jsou na okrskové služebně Městské policie OŘ MP Praha 4, která se nachází na ulici Štúrova 1282, Praha 4, zařazeni dva strážníci okrskáři. Ti vykonávají pochůzkovou (hlídkovou) službu převážně v denních hodinách od 07:00 hod do 19:00 hod (resp. toto je jejich pracovní doba), a to ve dny, kdy mají plánované směny.
   S ohledem na počet těchto strážníků zařazených na předmětnou okrskovou služebnu není možné zajistit nepřetržitý režim služby na této služebně, avšak to neznamená, že v době jejich nepřítomnosti není hlídková služba v uvedené lokalitě zajištěna – samozřejmě je, a to především autohlídkou našeho ředitelství, která je přímo vyčleněna pro lokalitu Krče a Kunratic. Níže Vám zasílám i kontakty na zmíněné okrskáře - pokud budete mít zájem, můžete se s nimi osobně sejít a předat jim podněty a připomínky.
   V případě, kdy má občan byť jen podezření na páchání protiprávního jednání má možnost využít bezplatné linky 156, nebo volat přímo na OPES MP Praha 4 – 222 025 307. Hlídka je na místě skutečně za pár minut.
   Kontakty na příslušné strážníky okrskáře: str. Petr Kacbuda 770 159 044, str. Georgiadis Michalis 770 159 005
   Děkuji za zaslaný podnět!
   S přátelským pozdravem
   Mgr. Jan Krčal
   zástupce ředitele
   Obvodní ředitelství MP Praha 4
   Táborská 372/36
   140 45 Praha 4
   tel: + 420 222 025 303
   fax: + 420 241 431 704
   e-mail: krcal@mppraha.cz
   http://www.praha4.cz/Mestska-policie
 • Otázka: Park na rohu ulic Na Pankráci & Sinkulova (Alexandra 22.09.2020 18:57) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den, v posledním roce se v parku na rohu ulic Na Pankráci & Sinkulova každé odpoledne a večer scházejí skupinky osob, které zde ruší klid celodenním popíjením alkoholu, obtěžováním kolemjdoucích a znečišťováním parku. Bohužel vstup do parku je v poslední době pouze na vlastní nebezpečí. Bylo by možné pomoci tuto situaci vyřešit? Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 25.09.2020 8:23)
   Vážená paní,
   děkuji Vám za upozornění, na oblast se zaměříme. Prosím Vás, pokud budete opět svědkem Vámi popisované situace, prosím volejte linku MP 156.
   S poděkováním a pozdravem
   předsedkyně Výboru pro bezpečnost ZMČ Praha 4
 • Otázka: Problémové zábradlí (Veronika Hájková 04.09.2020 20:34) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den, prosím poradíte mi, kam se obráti s žádostí o odstranění zábradlí? Jde o místo, které je hned u mateřské školy Svojšovická a na tomto zábradlí věčně vysedávají bezdomovci a jiné podivné existence. Zde kouří, pijí alkohol, o slovníku raději nemluvit, často zde i močí. Každý den přes ně chodíme my i jiní s dětmi do školky. Děti ve školce si hrají v zahradě a na rohu mají tyto existence. Paní ředitelka, je nejednou vykazovala, ale bohužel bez úspěchu. Věřím, že odstranění tohoto zábradlí, které slouží jako sedátko, by mohlo pomoci. Děkuji za informaci. Hájková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:31)
   Dobrý den paní Hájková,
   dáme místo zábradlí sloupky (kvůli ochraně zeleně).
   Kdyby cokoliv, klidně mi napište nebo zavolejte na 724 169 730.
   S poděkováním a přáním všeho dobrého
   Bc. Lucie Michková
   předsedkyně Výboru pro bezpečnost ZMČ Praha 4
 • Otázka: požkozené zábradlí na vyhlídce na Plavecký bazén (Ing. Ludmila Martínková, DSc. 01.06.2020 12:17) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den,
  můžete mi prosím sdělit, zda již víte o poškozeném zábradlí na vyhlídce na Plavecký bazén Podolí (v prodloužení ulice Břidličná), a případně kdy bude opraveno? Pod vyhlídkou je prudký sráz.
  S pozdravem
  Ludmila Martínková
  • Odpověď: (David David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 02.06.2020 8:23)
   Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Celou věc jsme bezodkladně prověřili a ihned jsme informovali odbor majetku Magistrátu hl.m.Prahy, který má tyto záležitosti v gesci.
 • Otázka: Chybějící kamery (Jiří Zezula 13.04.2020 20:02) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, zda se v ulici Čestmírova chystá instalace bezpečnostních kamer, popř.kdy. V posledních dnech nám z domu ukradli kola. Kamery na ulici bychom uvítali. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.04.2020 17:20)
   Dobrý den,
   instalaci nových kamerových stanovišť Městského kamerového systému (MKS) má v gesci hlavní město Praha jakožto správce a provozovatel MKS. Městská část Praha 4 instalaci nových kamer neprovádí. Lze se tedy případně obrátit přímo na ně. Při výběru nových lokalit je však vyžadováno taktéž doporučení ze strany Policie ČR či Městské policie hl. m. Prahy. V tomto případě lze však konstatovat, že z jejich strany není lokalita Čestmírovy ulice vnímána jakožto místo s výrazně vyšším podílem páchání trestné činnosti či narušování veřejného pořádku než je jinde na Praze 4 obvyklé.
   S pozdravem
   Bc. Stanislav Pantůček
   vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti
   Odbor kancelář tajemníka
 • Otázka: Prostranství ul.Nad Lesním divadlem (Peškovi 06.04.2020 22:31) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den,v poslední době se na prostranstvích mezi panelovými domy v ul. Nad Lesním divadlem pohybují pochybné existence,zejména ve večerních a nočních hodinách a ruší klid hlasitou hudbou, neustalým pokřikováním a popíjením alkoholu a užíváním omamných látek.V minulosti se to tak často nedělo,protože se tu pohybovala hlídka.Chtěli jsme poprosit,zda by bylo možné,aby tu zas opět nějaká policejní hlídka procházela nebo projížděla,abychom se zas cítili bezpečně. Děkujeme za pomoc a pochopení.Peškovi
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 07.04.2020 17:23)
   Dobrý den vážení Peškovi,
   na Váš podnět se rozhodně zaměříme. Ihned jsem jej zaslala řediteli MP OŘ v Praze 4 René Štýbrovi. Prosím Vás, abyste volali operační MP v Táborské tel..: 222 025 307 nebo linku 156, pokud znova budete svědky takové situace.
   S pozdravem
   Bc. Lucie Michková
   předsedkyně Výboru pro bezpečnost
   Zastupitelstva MČ Praha 4