Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Školní jídelna (Alena Vůjtová 29.11.2022 18:29) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde je možné podat stížnost na kvalitu jídel ve školní jídelně? Škola dle mého názoru nedodržuje složení jídel, které by děti měly dostávat. Děkuji!
  • Odpověď: (Vít Drbal (vit.drbal@praha4.cz) 01.12.2022 13:42)
   Dobrý den, paní Vůjtová,
   stížnost na školní stravování můžete podat u ředitele školy nebo u zřizovatele školy.
   Pokud se jedná o školu zřizovanou MČ Praha 4, můžete se obrátit na referenta pro školní stravování paní Michaelu Hollerovou ( email: michaela.hollerova@praha4.cz , tel. 261 192 486 ), která s Vámi bude Vaši stížnost příp. další dotazy řešit.
   S pozdravem
   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
 • Otázka: Jídelny MŠ a ZŠ pro celiaka (Tom Morava 02.12.2021 9:21) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,

  měl bych na MČ Praha 4 jako zřizovatele MŠ a ZŠ dotaz kvůli jejich výběru.
  Dceři (4 roky) byla předepsána celoživotní přísná bezlepková dieta (kvůli celiakii).

  Do kterých MŠ a ZŠ v severní polovině Prahy 4 by mohla chodit?
  Tj. kde dokáži vařit i pro bezlepkovou dietu? Nebo kde je možnost takové jídlo odněkud dovážet.
  Zatím víme jen o MŠ&ZŠ Plamínkové.

  Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.12.2021 12:47)
   Dobrý den,
   k Vašemu dotazu na možnost dietního stravování a poskytování bezlepkové diety v našich školních jídelnách ZŠ a MŠ, konkrétně v severní polovině Prahy 4, máte možnost výběru ze dvou škol. Kromě již zmíněné ZŠ Plamínkové, kde je bezlepková dieta poskytována jednak v základní škole, tak i v MŠ 4 pastelky, odloučené pracoviště v ZŠ Plamínkové.
   Dále je možnost využít přípravu bezlepkové diety v ZŠ Táborská (s ohledem na věk Vaší dcery přichází tato možnost v době, kdy budete rozhodovat o výběru ZŠ).
   Ostatní ZŠ a MŠ, které poskytují tuto formu dietního stravování se již nachází v jiné lokalitě MČ Praha 4 (ZŠ Jeremenkova a MŠ V Zápolí).
   Možnost dovážení dietní stravy do všech našich ZŠ a MŠ není reálný. MČ Praha 4 finančně podporuje vybrané ZŠ a MŠ poskytující dietní stravování (každoročně pokrývá náklady na nutričního terapeuta, kuch. dovybavení a odměny pro pracovníky ŠJ).
   Rozpočet MČ Praha 4 je omezený a náklady, které by byly spojeny s centrálním rozvozem (když pomineme technické a provozní problémy), by byly neúměrně vysoké.
   Škola může poskytovat dietní stravování v případě, že ji to umožňují personální, technické a finanční možnosti. Je na řediteli každé ze škol, aby vyhodnotil podmínky a zachoval se dle nich.
   Máte také možnost tzv. individuálního stravování, donášení vlastní připravené bezlepkové stravy do školy a to po dohodě s ředitelem školy.
   V případě nejasností se spojte s kolegyní Michaelou Hollerovou, michaela.hollerova@praha4.cz ; 261 192 486, která se školním stravováním zabývá.
   S pozdravem
   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
 • Otázka: prázdnivový provoz MŠ (Jaroslav Prchal 23.05.2021 19:05) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na prázdninový provoz mateřských škol na Praze 4? Popřípadě, zda budou z prázdninového provozu vyloučeny školky, které byly v provozu pro děti zaměstnanců IZS?
  Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.05.2021 13:23)
   Dobrý den, pane Prchale,
   pro letošní rok, po dohodě s ředitelkami MŠ, schválila Rada MČ Praha 4 letní provoz v následující podobě:
   • v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4
   • v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky
   • od 1. 9. 2021 zajištění provozu ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4
   Provoz v měsíci červenci je plánován ve všech MŠ, tedy i v těch, které zajišťovaly péči o děti rodičů pracujících v IZS.
   S pozdravem
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: podnájem ve školní tělocvičně v době koronaviru (Beran 01.06.2020 10:01) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,
  chodili jsme sportovat do tělocvičny 1x týdně na 1,5 hod na základě podnájemní smlouvy mezi školou a jedním z nás /fyzickou osobou. Škola, ZŠ Poláčkova, v době Covidu podle nařízení MZdr zrušila školní docházku, a zároveň i uzavřela své prostory včetně tělocvičny. Nám oznámila zrušení podnájemních hodin. Nyní nám odmítá vrátit peníze či poskytnout náhrádu za zrušené hodiny, což se v obdobných případech děje. Škola si chce ponechat 30% nájemného (mimochodem předem zaplaceného za 6 měsíců) s odkazem na pomoc MČP4 podnikatelské sféře ve smyslu usnesení 9. zasedání ze dne 06.05.2020 číslo 9R-300/2020. Máme za to, že je tím popřen smysl pomoci MČP4. Bez tohoto usnesení bychom dostali zpět 100%. S tím jsme počítali my i škola, před vydáním tohoto usnesení. Předmět podnájmu, tělocvičnu, během Covidu užívala škola, my jsme neměli přístup (to je jeden z mnoha argumentů, proč se našeho případu usnesení netýká). Bylo smyslem usnesení MČP4 umožnit škole vůči nám tento nespravedlivý, jak je všeobecně chápán, postup? Děkuji za odpověď a 2x za nápomoc k dosažení férových vztahů.
  s pozdravem
  V.Beran
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.06.2020 12:06)
   Vážený pane Berane,
   usnesením Rady městské části Praha 4 č. 9R-300/2020 ze dne 6. 5. 2020 byl schválen záměr poskytnout slevu nájemného za období březen a duben 2020 ve výši 70%, resp. 40% nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů ve svěřené správě městské části Praha 4.
   Bohužel záměr poskytnout slevu nájemného na základě uvedeného rozhodnutí Rady městské části Praha 4 se nemůže týkat podnájemců nebo jiných uživatelů, neboť nemají uzavřenu nájemní smlouvu s městskou částí Praha 4.
   Pro úplnost si Vás dovoluji informovat, že vedení základní školy bylo informováno, že ve Vašem případě postupovalo chybně a bylo mu doporučeno se s Vámi dohodnout na vrácení peněz nebo na jejich převodu na další období.
   Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Odklada se zapis do 1. trid 2020/21 ? (Zuzana Vesela 18.03.2020 19:46) – Školství a vzdělání
  Dobry den,odklada se vzhledem k epidemii zapis do 1.trid na rok 2020/21? Dekuji a zdravim
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 22.03.2020 0:04)
   Vážená paní Veselá,
   zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Předpokládáme tedy zachování již stanovených termínů zápisu.
   O podrobnostech zápisu budeme s řediteli základních škol jednat příští týden. Doporučujeme proto sledovat webové stránky škol a MČ Praha 4.
   Podrobné aktuální informace MŠMT o organizaci zápisu naleznete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
   S pozdravem
   Gabriela Michalicová
   vedoucí organizačně – metodického oddělení
   odbor školství, prevence a rodinné politiky
 • Otázka: MŠ MEZIVRŠI (Gajdoštíková Lenka 02.05.2018 18:56) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,

  dle našich informací paní ředitelka končí z důvodu neshod s některými rodiči ze SRPŠ spolku MŠ MEZIVRŠÍ. Spolu s ní dal výpověď celý pedagogický i pomocný personál.

  Ráda bych se zeptala jak je možné, že pár rodičů dokáže "uštvat" ředitelku i učitelky aniž by do toho mohly ostatní rodiče mluvit či vůbec něco tušit! A proč o takovéto situaci i tomto drastickém kroku nejsou rodiče informovaní.

  Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem to budete řešit a jak ošetříte, aby to neodnesly děti! Budou mít vůbec děti kam v září nastoupit vzhledem k nedostatku kvalifikovaného personálu?!

  Předem děkuji za odpověď,

  GAjdoštíková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.05.2018 11:30)
   Vážená paní Gajdoštíková,
    
   odpovídáme na Váš dotaz týkající se situace v MŠ Mezivrší.
    
   Rada městské části Praha 4 na svém zasedání dne 3. 5. 2018 přijala rezignaci Bc. Marie Pavlíkové na funkci ředitelky MŠ Mezivrší a dočasně pověřila řízením mateřské školy paní Irenu Michalcovou,  ředitelku MŠ Trojlístek, Praha 4,  Bezová 1592/4, tel. 244 400 303, 602 252 433, e-mail: info@mstrojlistek.cz.
    
   Nový ředitel/ka mateřské školy bude jmenován na základě výsledků konkurzního řízení.
    
   Na úřední desce MŠ Mezivrší bylo oznámeno, že se ve středu 9. 5. 2018 od 17.00 hod. uskuteční informativní schůzka rodičů dětí se zástupci zřizovatele mateřské školy – městské části Praha 4 a odboru školství k aktuální situaci ve škole a jejímu řešení, na kterou Vás zveme. Dotazy a případná řešení budou určitě projednávány.
    
   S pozdravem

   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: přehlášení dítěte na ZŠ po stěhování (Zuzana Boháčová 24.02.2018 14:17) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, prosím o odpověď na otázku: Od září se budu stěhovat s dcerou z Křemže do Prahy z důvodu rozdělení manželského soužití, budu zatím bydlet s dcerou v pronájmu a trvalé bydliště jí zatím zůstane stejné - v Křemži. je možné ji přihlásit na Praze 4 do 6. třídy září, nebo musí změnit bydliště? To by přineslo mnoho komplikací, když v Praze budu zatím jen v pronájmu a bydliště dceři nechci zatím měnit.

  děkuji za odpověď Boháčová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 26.02.2018 17:46)
   Vážená paní Boháčová,

   k Vašemu dotazu sdělujeme následující:
    
   Přestup žáka ZŠ do jiné ZŠ upravuje § 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon:
    
   O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
    
   Trvalý pobyt žáka při plnění povinné školní docházky není rozhodující. To znamená, že trvalý pobyt dcery nemusíte měnit.
    
   V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího organizačně -metodického oddělení odboru školství PaedDr. Josefa Kuneše, tel. 261 192 372, josef.kunes@praha4.cz.
    
   S pozdravem
    
   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Chůva v domácnosti (Kateřina Chmelíková 09.01.2018 17:23) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,

  ráda bych se živila jako chůva na HPP a nabízela hlídání nejen v domě rodiny ale zejména u sebe doma.Jaké jsou podmínky pro tuto práci? Je zde dána nějaká kapacita dětí či určité požadavky ohledně hygieny?

  Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 22.01.2018 10:25)
   Vážená paní Chmelíková,

   k Vašemu dotazu, který se týká profese chůvy, Vám dle dostupných informaci sdělujeme následující:
    
   Národní soustava kvalifikací ČR (NSK ČR) dnes rozlišuje dva druhy chův:
   1. chůva pro děti do zahájení školní docházky (69-017-M)
   2. chůva pro dětské koutky (69-018-M)
   Každá z těchto druhů chův má mírně odlišnou náplň a specifika činností, kdy chůva pro děti do zahájení školní docházky má užší návaznost na domácnost, rodiče dětí i aktivity.

   Podrobné informace o požadovaném vzdělání naleznete na webových stránkách NSK:
   ad.1) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky
   ad. 2) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/uznatelnost-kompetenci
    
   V souvislosti s Vaším profesním zájmem existují dva typy živností:
   1. vázaná „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“
   2. volná, obor činnosti č. 79, „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“

   Pokud je živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ provozována v domácnosti chůvy nebo v jiném vhodném prostoru, jsou tyto považovány za provozovny a vztahují se na ně hygienické a prostorové předpisy týkající se provozoven pro výchovu a vzdělávání obecně. Tyto právní předpisy jsou poměrně přísné, a není tedy v praxi snadné jim vyhovět. Podrobnosti Vám jistě sdělí na odboru živnostenském, oddělení živností a koncesí: http://www.praha4.cz/Oddeleni-zivnosti-a-koncesi, případně na Hygienické stanici hlavního města Prahy, odboru hygieny dětí a mladistvých: http://www.hygpraha.cz/obsah/kontakty_109_1.html.
   Další doplňující informace jistě obdržíte také ve Zdravotnickém zařízení městské části Praha 4: http://www.zzpraha4.cz/, které se problematikou chův, potažmo službou domácího hlídání dlouhodobě zabývá.

   S pozdravem

   Mgr.Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Funkční období (Ester Fišerová 14.12.2017 2:49) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, kdy končí současné funkční období ředitelky ZŠ a MŠ Sdružení mgr. Romany Mrázové? Děkuji za info.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.12.2017 14:49)
   Vážená paní Fišerová,

   v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a ředitele neodvolá, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. V případě Mgr. Romany Mrázkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080, je konec stávajícího šestiletého období datováno k 7.8.2019.
    
   S pozdravem
    
   Mgr.Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Letní provoz školek (Tereza Svobodová 27.01.2017 22:00) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,prosím,zda již víte,které školky budou mít letos letní provoz či kdy asi budou tyto informace veřejné?Vím,že je ještě relativně brzy,ale bohužel na rodiče tlačí zaměstnavatelé,aby si v únoru napsali letní dovolenou,takže je to takové složité..Děkuji moc za odpověd a hezké dny,nashledanou.
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 31.01.2017 11:18)

   Vážená paní Svobodová,
   k vašemu dotazu sdělujeme následující informaci:

   Provoz mateřských škol v období červenec -  srpen 2017 bude zajištěn pro děti, které do MŠ docházejí, v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 obdobným způsobem, jako v předchozích letech. Zajištění prázdninového provozu vychází z potřeb rodičů, které jsme zaznamenali v předchozích letech. Víme, že umístit děti na celou dobu prázdnin bývá mnohdy problematické. Po projednání s ředitelkami mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4  a po schválení Radou městské části Praha 4 bude informace o prázdninovém provozu zveřejněna v mateřských školách, na webu MČ Praha 4 a v regionálním časopisu Tučňák. Předpokládaný termín zveřejnění – do 15. března 2017.

   Školský zákon umožňuje omezit nebo zcela přerušit provoz mateřských škol v červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících po dohodě s ředitelkami mateřských škol. Snahou zřizovatele je vyjít vstříc rodičům předškolních dětí a zajistit pokrytí docházky i během celých prázdnin.

   Právní úprava - Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - § 3 odst. 1

   Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu.

   Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem, zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 455/1991 Sb. – živnostenský zákon) v době omezení nebo přerušení provozu.

   S pozdravem

   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky