Aktuální informace pro seniory

 • Informace pro seniory


  Městská část Praha 4 provozuje v současné době dvě bezplatné linky, na které se mohou občané obracet v nelehké situaci způsobené nebezpečím šíření nákazy novým koronavirem se svými dotazy, pro radu a pomoc. Více v článku ...
 • Jak správně používat roušku


  Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace a Hygienické stanice hl. m. Prahy přikládáme informace, jak nosit roušky bezpečně. Nezapomínejte současně na další nutnou ochranu – jen rouška k bezpečí nestačí. Myjte si, prosím, nadále důkladně ruce, nesahejte si na obličej, dodržujte bezpečný odstup od ostatních a je-li to možné, zůstávejte doma.
 • Pomáháme našim seniorům


  Městská část Praha 4 řeší denně problémy, které lidem způsobila nákaza koronavirem COVID-19. Zajišťuje od samého počátku pomoc seniorům, ale i dalším, například hendikepovaným lidem, kteří pomoc a podporu také potřebují. Reaguje na všechna opatření vlády, ministerstev a hlavního města Prahy a zprostředkuje veřejnosti všechna důležitá rozhodnutí a důležité informace všemi informačními prostředky, které má k dispozici.
 • Jak si ušít roušku doma? Jde to i bez šicího stroje


  Ze starého trika, přebývající látky a dokonce i bez šicího stroje - jak si doma vyrobit roušku, kterou je nyní povinné nosit ve veřejných prostorách? Internet nabízí řadu návodů. Základem je však vždy stoprocentní bavlna a pravidelné vyvařování.
 • Jaká omezení nám přináší nouzový stav, který vyhlásila vláda?


  Vláda České republiky vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Předcházelo tomu postupné uzavírání škol a následně se přidávala další další významná opatření. Od zákazu volného pohybu osob, přes zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až třeba po omezení maloobchodního prodeje a služeb či vycestování z republiky. Více a důležitý odkaz v článku...
 • Důležité informace pro seniory


  Sociální odbor Úřadu městské části Praha 4 ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb Praha 4 (ÚSS), Magistrátem hlavního města Prahy a neziskovými organizacemi zajišťuje nadále péči o seniory v Praze 4. V současné době především mapuje potřeby seniorů s ohledem na opatření související s nákazou novým koronavirem. Více v článku ...
 • Povinné nošení ochranných prostředků se v celé Praze výrazně zpřísňuje


  Na základě doporučení krizového štábu vydal primátor hl. m. Prahy rozhodnutí, ve kterém nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) všem osobám na území hlavního města v prostředcích MHD, na zastávkách, úřadech a ve všech provozovnách, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu a dalších. Nařízení platí od středy 18. března 2020 od 12:00 hod. a zahrnuje i vynutitelnost a sankce. Více v článku …
 • Zapojte se do sdílené pomoci seniorům


  Ústav sociálních služeb Praha 4 ve spolupráci s městskou částí Praha 4, internetovým obchodem Košík.cz a členy Skautů Prahy 4 připravují sdílenou pomoc převážně starším obyvatelům Prahy 4, kteří se díky nouzovému stavu dostávají do nepříznivé situace a potřebují pomoc při zachování vlastního bezpečí. Tato sdílená pomoc bude doplněním standardně poskytovaných sociálních služeb a bude zaměřena převážně na pomoc s nákupem a zajištění léků s využitím moderních technologií.
 • Městská knihovna je zavřená


  Městská knihovna v Praze uzavírá od pátku 13. března 2020 do odvolání Ústřední knihovnu i všechny své pobočky. Všechny výpůjčky budou automaticky prodlužovány, stejně jako splněné rezervace. Zpozdné během uzavírky nenabíhá. Zrušeny jsou také všechny plánované akce.
 • ŽIVOT 90 otevírá Koordinační centrum pomoci pro seniory v období epidemie koronaviru


  Infekce koronavirem má nejhorší dopad pro seniory. Podle údajů WHO je riziko úmrtí u nakažených osob 80+ více než 14 procent. Seniorská organizace ŽIVOT 90 proto otevírá Koordinační centrum pomoci pro seniory, v rámci kterého zřídila non-stop krizovou linku. Více v článku ...
 • Prodej "plavenek" byl do odvolání přerušen


  Z důvodu současné epidemiologické situace byl až do odvolání přerušen na informačních centrech MČ Praha 4 prodej dotovaných vstupenek do Plaveckého areálu v Podolí - tzv. "plavenek". O obnovení distribuce budeme informovat.
 • Nová aplikace pomůže najít majitele ztraceného psa


  Nová aplikace „Databáze ztracených a nalezených psů“, kterou spustila Státní veterinární správa na svých internetových stránkách, umožní lidem, útulkům, městské či obecní policii sdílet na jednom místě informace o ztrátě a nálezu psa. Aplikace je dočasnou náhradou centrálního registru psů, který má v České republice fungovat od roku 2022. Více v článku ...
 • Plochy pro volný pohyb psů


  Pes je nejoblíbenějším domácím zvířetem v Česku. Ve své domácnosti ho má přibližně 40 procent Čechů. Neméně oblíbeným parťákem je pro své majitele i v Praze 4.
 • Knihovna Jezerka nabídne kromě čtení také Atelier


  Atraktivní prostory v Nuselské ulici v domě s číslem 94, kde se klientům po desetiletí nabízely úvěry, hypotéky a další bankovní služby, se změnily v místo, kam se bude chodit za čtením, poznáním i zábavou. Prostory historického objektu Občanské záložny v Michli totiž změnily své zaměření a po rekonstrukci v nich lidé najdou moderní knihovnu, pobočku Městské knihovny v Praze (MKP), s názvem Jezerka. První návštěvníky knihovna přivítala dnes 2. března 2020. Symbolicky na začátku Března měsíce čtenářů.
 • Jak si vyřídit přestupek na detašovaném pracovišti Jílovská: Upozornění pro osoby s omezenou pohyblivostí


  Osoby s omezenou pohyblivostí, které navštíví detašované pracoviště Úřadu městské části Praha 4 v Jílovské ulici za účelem řešení přestupku spočívajícího v neoprávněném zastavení nebo stání v zóně placeného stání (ZPS), mají nárok na vyřízení této věci v přízemí budovy. Nemusí tedy kvůli řešení přestupku zdolávat schody do 1. patra, kde se přestupky běžně vyřizují. Více v článku ...
 • Senioři roztančili KC Novodvorská


  Do posledního místa zaplněné Kulturní centrum Novodvorská hostilo v úterý 25. února 2020 další pokračování velmi oblíbeného cyklu „Neseďte doma, přijďte mezi nás“, pořádaného městskou částí Praha 4 pro seniory.
 • Zajímavá prohlídka Emauzského opatství


  V odpoledních hodinách prvního únorového čtvrtku roku 2020 se pro zájemce z řad seniorů naší městské části uskutečnila komentovaná prohlídka Emauzské opatství. Účastníci akce si za detailního výkladu průvodkyně prohlédli specifické prostory ambitu a klášterního kostela a seznámili se s výjevy Emauzského cyklu, vytvořeného ve třetí čtvrtině XIV. století. I tentokrát se jednalo o nevšední výlet nejen do historie sakrálních staveb u nás.
 • Malé ohlédnutí za pěknou vycházkou aneb Komentovaná prohlídka Národního divadla


  Ve čtvrtek 6. února 2020 si senioři z Prahy 4 prohlídli Zlatou kapličku. Prošli ji od střechy až po základní kameny umístěné ve sklepení a navštívili i některá místa běžným návštěvníkům zapovězená, jako třeba vchod a zázemí prezidentské lóže. Zájem o komentovanou prohlídku interiérů Národního divadla byl veliký a krásné počasí pak celý zážitek jen umocnilo.
 • Chřipka omezuje možnost návštěv v Thomayerově nemocnici


  Z důvodu chřipkové epidemie upozorňuje vedení Thomayerovy nemocnice v Krči na zákaz návštěv (do odvolání) na těchto provozech a odděleních: Oddělení geriatrie a následné péče (pavilony B1 a A2), Interní klinika 3. LF UK a TN, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN (plicní) a Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a TN.
 • Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech


  Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v letošním roce výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice nazvané Životní podmínky 2020, které navazuje na šetření v předchozích letech. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
 • Mezigenerační šachový turnaj


  V pořadí již 7. ročník šachového turnaje se uskutečnil v Základní škole Jílovská 23. ledna 2020. Své síly na něm poměřili žáci pořádající základní školy a senioři z celé Prahy 4. Obě věkové kategorie byly zastoupeny 12 hráči, dohromady se tak sešlo 24 účastníků. Více v článku ...