Aktuální informace pro seniory

 • Tai chi v parku ZDARMA je zpět


  Přijďte si zacvičit do pankráckého parku pod vedením lektorky MgA. Vlasty Pechové. TIME outDOOR ve spolupráci s městskou částí Praha 4 pořádá již 12. ročník veřejného cvičení s prvky Tai chi zdarma.
 • Praha 4 i nadále rozdává roušky


  Pokud potřebujete ochranné roušky a nemůžete si je zajistit jiným způsobem, může vám městská část Praha 4 poskytnout omezené množství pro vaši potřebu. Podrobnosti na odkazu ...
 • Povinnost nosit roušky nebyla zrušena absolutně


  Od 25. května 2020 je zrušeno povinné nošení roušek při pobytu mimo bydliště. Nadále však existují místa, kde je všichni nosit musíme.
 • Praha 4 podporuje pomoc dětem ze znevýhodněných rodin


  Městská část Praha 4 propojila Nadaci Sirius a její projekt Patron dětí s dárci, kteří jsou ochotni přispět dětem ze sociálně a zdravotně znevýhodněných rodin. Projekt Patron dětí funguje již třetím rokem a nyní se zaměřil na akutní potřebu finanční pomoci rodinám, které se ocitli ve finanční tísni v důsledku pandemie COVID 19. Více v článku ...
 • TIME outDOOR - cvičení s prvky Tai chi pro veřejnost ZDARMA


  Vzhledem k přetrvávajícím nařízením vlády a v souladu s bezpečností jsou plánované akce pro veřejnost, především pak pro seniory MČ Praha 4, odsunuty na neurčito. V rámci zachování zdravého ducha a silné mysli jsme pro vás připravili, ve spolupráci s MgA. Vlastou Pechovou, online cvičení s prvky Taichi. A to formou videí s lektorkou.
 • Poradna při finanční tísni v Praze 4 nabízí pomoc


  Městská část Praha 4 podporuje již třetím rokem činnost bezplatné Poradny při finanční tísni. Ta sídlí v Hvězdově ulici 19, naproti Arkádám Pankrác. Měsíčně využije její služby na 360 klientů. Poradna nyní předpokládá jejich nárůst. Více v článku ...
 • Zóny placeného stání znovu platí od pondělí 11. května 2020


  Upozorňujeme, že na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy je od pondělí 11. května 2020 znovu obnoven provoz Zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu. Více v článku ...
 • Cvičení v parku zdarma


  Od června do září 2020 probíhá tradičně cvičení Time outdoor pod vedením MgA. Vlasty Pechové. Toto cvičení, které zajišťuje MČ Praha 4, je pro veřejnost ZDARMA. Jedná se o cvičení s prvky Taiji (Tai-chi) pro všechny generace v rámci podpory zdravého životního stylu a mezigeneračního setkávání. Více v článku ...
 • Akce pro seniory zatím nelze pořádat


  Stále platí odložení společenských akcí pro seniory. Od března byly zrušeny všechny kulturní i zájmové aktivity pořádané MČ Praha 4. Tento stav i nadále trvá, v současnosti není možné s určitostí sdělit, kdy bude nabídka exkurzí, sportovních aktivit a vzdělávacích procházek Prahou obnovena. S největší pravděpodobností tomu tak bude na podzim. O změnách budeme neprodleně informovat na seniorwebu (který je dostupný na www.praha4.cz) a na stránkách Tučňáku.
 • Plavenky se nedistribuují


  Distribuce plavenek, jak jste již byli informováni, byla pozastavena. Vzhledem k prodloužení vládních opatření momentálně nemáme potřebné informace k tomu, abychom vám oznámili datum, kdy bude jejich distribuce opět spuštěna. Nebude to dříve, než budou pro veřejnost otevřeny plavecké areály a dokud nebudou známy podmínky pro jejich provoz. Více v článku ...
 • Zpátky do školy odloženo na příští rok, počítačové kurzy letos budou


  Vzdělávací kurzy Zpátky do školy 2020 byly pro letošní rok zrušeny z důvodu pandemie COVID-19 a nařízení Vlády ČR. Účastníci byli o této skutečnosti včas informováni. Náhradní termín do konce letošního roku není možný kvůli časové náročnosti a vytížení pedagogů. Vzdělávací kurzy pro seniory pořádané v součinnosti se základními školami Prahy 4 proto proběhnou až v příštím roce. Více v článku ...
 • Aktuální semináře pro seniory k uživatelským dovednostem pro chytré mobily, tablety, PC a notebooky


  Spolek Moudrá Sovička aktuálně nabízí seniorům krátké semináře s mottem: SPOJENI NA DÁLKU. Reaguje tak na stávající situaci, kdy se nemůže se seniory potkávat osobně a pomáhat jim s lepším využíváním informačních a komunikačních technologií. Více v článku ...
 • Knihovny se připravují na otevření


  Od pondělí 4. května 2020 začne obnovovat své služby čtenářům Městská knihovna v Praze. Provoz poboček bude obnovován postupně a podle dalšího vývoje pandemie. Předpokládaný termín, kdy by měly služby knihovny být na stejné úrovni jako před pátkem 13. března 2020, je pondělí 8. června 2020. Více v článku ...
 • Volný pohyb osob: co se může a co je zakázáno


  Vláda ČR ve čtvrtek 23. dubna 2020 zrušila zákaz volného pohybu osob a současně změnila pravidla pohybu lidí na veřejnosti. Změna platí už ode dneška (pátek 24. 4. 2020). V článku přinášíme základní přehled toho, co nově platí, a co je ještě zakázáno.
 • Nakupujete u farmářů? Na Spořilově máte příležitost


  Farmářské trhy na Spořilově startují tuto sobotu 25. dubna 2020 od 8. hodiny ranní na Roztylském náměstí. Jejich pořadatelem je spolek POD PLATANY. Městská část Praha 4 již několik let pořádání trhů prostřednictvím dotací podporuje. Během trhů je potřeba dodržovat všechna platná nařízení ohledně hygieny a epidemiologie, což je i podmínka jejich nového startu.
 • Areál Akademie věd ČR na Spořilově – prosba o vyplnění krátkého dotazníku


  Geopark v Praze 4 na Spořilově už řadu let slouží také veřejnosti. Ústavy Akademie věd ČR pořádají přednášky, výstavy a další osvětové akce, pro veřejnost je otevřená také jídelna v areálu. Rádi bychom v trendu otevírání akademické půdy občanům dále pokračovali, a proto chceme zmapovat představy veřejnosti o možné budoucí podobě a využití areálu. Pokud s námi chcete spolupracovat, vyplňte prosím do 29. 4. 2020 následující krátký dotazník. Více na odkazu ...
 • Praha 4 už rozdala tisíce roušek


  Na celkem sedmi distribučních místech – a to v úterý, ve čtvrtek a v pátek – nyní městská část Praha 4 distribuuje dezinfekci a papírové a látkové ochranné roušky. Distribuce probíhá od 08:30 do 11:30 hod. Více v článku...
 • Praha 4 zrušila pro tento rok valorizace nájemného


  Rada městské části Praha 4 se rozhodla zrušit letošní valorizaci nájemného, a to u všech prostor, které má městská část ve správě. Důvodem je snaha pomoci obyvatelům Prahy 4 v nelehké finanční situaci. Po celý letošní rok se tak nájemné nebude zvyšovat. Více v článku ...
 • Praha 4 pokračuje v dezinfekci hřišť, sportovišť a jiného vybavení


  Dezinfekce mobiliáře, dětských hřišť, sportovišť a jiného vybavení ve správě městské části Praha 4 byla zahájena 1. března 2020. Do soboty 4. dubna bylo dezinfikováno několik set laviček v parku na náměstí Generála Kutlvašra, pěší zóna Jivenská, na vrchu Kapitol, v parku na Jezerce, v parku na Pankráci, pěší zóna Štúrova, parčík na Branickém náměstí. Více v článku ...
 • Dopravní omezení: dočasné přerušení provozu metra Pražského povstání - Kačerov


  Upozorňujeme, že v době od čtvrtka 9. dubna 2020 (přibližně od 20.00 hodin) do úterý 14. dubna 2020 (přibližně 14.00 hodin) přeruší Dopravní podnik hlavního města Prahy obousměrně provoz metra na lince C Pražského metra mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov. Důvodem jsou opravy trati. V denním provozu bude je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov. Více v článku ...
 • Obědy pro seniory jsou zajištěny i v době nouzového stavu


  Od 25. března 2020 jsou v městské části Praha 4 v rámci prevence před koronavirem kompletně zavřeny i všechny jídelny pro seniory, kam do té doby docházeli obědvat každý všední den. Jedná se o další z řady preventivních opatření, které Ústav sociálních služeb Praha 4 (ÚSS4) v době této mimořádné situace zavedl. Senioři ale bez oběda rozhodně nezůstali, právě naopak. Více v článku ...