• Už jste letos viděli Uličník? Klub v autobusu opět pomáhá teenagerům


  Na jaře opět vyjel do ulic městské části Praha 4 autobus Uličník. V něm najdete nízkoprahový klub pro děti a dospívající. Autobus se vrátil do osvědčených lokalit před základní školy Ohradní, Jílovská a Poláčkova.
 • Praha 4 rozdělí na dotacích více než 16 milionů korun


  Městská část Praha 4 podpoří i v letošním roce dotacemi kulturní, sportovní a spolkové projekty, prevenci rizikového chování dětí a mládeže a jejich bezpečnost, protidrogovou prevenci, ochranu životního prostředí, sociální a zdravotní oblast, rodinnou politiku, integraci cizinců a národnostních menšin. Zastupitelstvo městské části Praha 4 dnes schválilo návrh Rady MČ Praha 4 na přidělení dotací ve výši přesahující 16 milionů korun.
 • Ukrytí obyvatelstva v době ohrožení


  V souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajinské republice se stále častěji objevují dotazy obyvatel týkající se úkrytů v Praze, respektive v městské části Praha 4. V tomto článku najdete základní informace o úkrytech a seznam stálých úkrytů v Praze 4.
 • Regionální dobrovolnické centrum Hl. m. Prahy hledá další pomocníky!


  S ohledem na rostoucí vlnu uprchlíků z okupované Ukrajiny potřebuje Regionální dobrovolnické centrum Hl. m. Prahy další dobrovolníky. Více informací v článku…
 • Pomoc pro válečné uprchlíky


  Ukrajina v současné době nepouští ze země zdravotníky a preferované profese, které jsou důležité pro chod státu. Do České republiky a především do Prahy tak přijíždějí hlavně matky s dětmi, ženy, děti bez doprovodu a senioři. Je nutné pro ně zajistit především ubytování a zdravotní péči, možnost zaměstnání a v neposlední řadě i kontakt s domovem, pro děti pak možnost vzdělávání. Pomoc i podporu zajišťuje hlavní město a městské části.
 • Jak nahlásit autovrak


  Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hlavního města Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků Správy služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Oznámení o výskytu vraku přijímají místně příslušné úřady městských částí, místně příslušné služebny Městské policie HMP a Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků.
 • Výzva k dodržení lhůty pro podání žádostí o dotace v roce 2022


  Lhůta pro podání žádosti o dotaci na rok 2022 bude ukončena v úterý 18. ledna 2022 přesně ve 14:00 hod. Po 14. hodině již nebude možné odeslat žádost přes dotační portál. A jen připomínáme, že žádosti nelze podávat poštou, prostřednictvím podatelny úřadu nebo třeba zasláním přes datovou schránku. Dále upozorňujeme, že podmínkou projednání podané žádosti je řádné odevzdání vyúčtování dotací za rok 2021 (pokud byly uděleny), a to do pondělí 31. ledna 2022.
 • Praha oznámila na Silvestra mimořádná opatření


  Loučení se starým rokem budou také letos provázet mimořádná dopravní a bezpečnostní opatření. Hlavní město v souvislosti s očekávanými oslavami příchodu roku 2022 znovu připravuje dopravní i bezpečnostní opatření, která se dotknou především centra Prahy. Od loňského prosince navíc platí vyhláška, která se zakazuje používání pyrotechnických výrobků v určitých lokalitách a v určitých dnech, mezi které patří také Silvestr a Nový rok.
 • Praha 4 ocenila pedagogy za úsilí věnované prevenci rizikového chování


  V předvánočním čase se na Nuselské radnici sešli školní metodici prevence a další pedagogové, kteří mimořádně přispěli k realizaci preventivních programů na školách, jichž je MČ Praha 4 zřizovatelem. Za svou mimořádně důležitou práci dostali ocenění ve formě dárkových poukazů.
 • Ne mrakodrapu na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova!


  Praha 4 dlouhodobě a opakovaně odmítá téměř dvacetipodlažní, více než 70 metrů vysokou budovu Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Magistrát hlavního města Prahy sice v minulosti vydal rozhodnutí, podle něhož takový projekt není v souladu s územním plánem, přesahuje výškově okolní zástavbu a porušuje předpisy o oslunění a osvětlení, teď ale nepochopitelně otočil a nařídil Stavebnímu úřadu Prahy 4, aby rozhodl ve věci žádosti společnosti OPAL REAL o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané AC Budějovická.