Zprávy z Prahy 4

 • Jezerka za války očima dětí - divadelní kroužek má úspěch


  Jak zábavnou formou připomínat lidem příběhy z naší historie? Například dětským divadelním představením. Jedno takové hostilo Divadlo na Jezerce. Závěrečná besídka divadelního kroužku nesla název „Okolí Jezerky očima dětí – válka“ a proběhla v úterý 10. prosince 2019. Více o samotném představení i o pokračování divadelního kroužku, který vzbudil i pozornost televize, najdete v článku ...
 • Zápisy do prvních tříd se blíží


  Ve dnech 1. a 2. dubna 2020 se budou konat zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4. Celkem 21 škol se už teď těší na budoucí prvňáčky, a aby se všichni – paní učitelky, děti i rodiče – dobře poznali, doporučujeme využít nabídku dnů otevřených dveří. Podrobnosti v článku ...
 • Městská část Praha 4 investuje do Divadla Na Fidlovačce


  Nuselské divadlo prošlo další etapou oprav. Nová okna na chodbách i v baletním sálu, nová vrata pro technické účely, ale také fasáda a mříže na okna byly součástí rekonstrukce, do které radnice investovala přes jeden milion korun. Více v článku ...
 • Spořilovská ZUŠ Vadima Petrova vyučuje i seniory


  Základní umělecká škola Vadima Petrova, jejíž žáky můžete velmi často slyšet v kostele sv. Anežky České na Roztylském náměstí a která sídlí v Dunické ulici na Spořilově, nabízí svou výuku i pro ty, kdo už mají učení za sebou. Více v článku ...
 • Hasiči převzali od Prahy 4 dar - unikátní výcvikovou figurínu


  Pražští profesionální hasiči z HS6 - Krč převzali dnes od Prahy 4 zajímavý dar – moderní výcvikovou figurínu. Její cena se pohybuje v desítkách tisíc korun. Záchranáři si tak nyní budou moci bezpečně a kvalitně vyzkoušet stabilizaci, fixaci a transport zraněné osoby v bezvědomí. Více v článku ...
 • Chovatelé, nezapomněli jste na povinnost nechat očipovat své psy?


  Každý pes musí být od 1. ledna letošního roku označen čipem. Na základě novely veterinárního zákona je proto povinné očkování psa proti vzteklině platné jen v tom případě, že je očkovaný pes označený mikročipem.
 • Praha 4 vyhlásila dotační programy pro rok 2020


  Praha 4 zveřejnila vyhlášení dotačních programů pro rok 2020. Spolu s dokumentem nazvaným Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020 je ve středu 27. listopadu 2019 schválila Rada městské části Praha 4. Dotační programy jsou také zveřejněny na úřední desce i na webu www.praha4.cz . Termíny a podrobnosti pro podávání žádostí najdete v článku ...
 • Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu


  Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Vice v článku ...
 • Praha 4 má na rok 2020 vyrovnaný rozpočet


  Zastupitelstvo Městské části Praha 4 ve středu 18. prosince 2019 schválilo rozpočet na rok 2020. Praha 4 bude podle něj v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši téměř 1 miliardy korun a její hospodaření bude vyrovnané, tedy bez zadlužování.
 • Hledá se Sportovec roku 2019


  Městská část Praha 4 pořádá již čtvrtý ročník Ankety o nejlepšího sportovce Prahy 4. Kluby mohou zasílat své nominace až do 31. ledna 2020 na adresu Pražské tělovýchovné unie (PTU). V anketě je letos vyhlášeno šest kategorií a hlavního vítěze v každé z nich vybere odborná komise. Jedinou výjimkou je kategorie nazvaná Naděje čtyřky, která bude mít vítěze rovnou čtyři. Více v článku ...
 • Praha 4 uložila na pietní místo první ostatky zemřelých bez pozůstalých


  První ostatky osob, které zemřely v Praze 4 a ke kterým se nepřihlásili rodinní příslušníci, kteří by jejich pohřeb zajistili, uložila ve čtvrtek 14. listopadu 2019 městská část na nové pietní místo. To se nachází na hřbitově Nusle na adrese Krčská 108/81 v jeho jihozápadní části. Smutečního obřadu se zúčastnili představitelé radnice a zástupci církví.
 • Poraďte magistrátu kam a jak směrovat pražský sport


  Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021-2032 zjišťuje Magistrát hlavního města Prahy Vaše názory na oblast sportu a sportovní infrastruktury v hl. m. Praze. Cílem projektu je vymezení dlouhodobého směřování a definice opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních aktivit. Více a odkaz na anketu v článku…
 • Koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4


  MČ Praha 4 připravuje Koncepci rozvoje školství na území MČ Praha 4 na období let 2020-2025. V souvislosti s tímto je dána široké veřejnosti možnost přispět svými návrhy, podněty a postřehy ke vzniku tohoto nového koncepčního materiálu. Své příspěvky můžete posílat na elektronickou adresu koncepceskolstvi@praha4.cz do konce měsíce ledna 2020.
 • Senioři z Prahy 4 úspěšně absolvovali PC kurzy


  Praha 4 uspořádala v letošním roce celkem v šesti svých základních školách sedm PC kurzů určených pro seniory ze čtvrté městské části. Devadesátka úspěšných absolventů pak získala nárok na „Pamětní list za absolvování počítačových kurzů“, který si absolventi mohli v pondělí 16. prosince 2019 vyzvednout při malé slavnosti na radnici v Nuslích. Více v článku ...
 • Praha 4 podpoří Thomayerovu nemocnici


  Praha 4 poskytne individuální dotaci ve výši 200.000 korun Thomayerově nemocnici v Krči. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo městské části Praha 4. Nemocnice, která poskytuje služby zdravotní péče na území Prahy 4, tyto prostředky použije na zakoupení potřebného vybavení. Více v článku ...
 • Praha 4 má novou Strategii prevence kriminality


  Zastupitelstvo MČ Praha 4 schválilo novou Strategii prevence kriminality a závislostního chování do roku 2024. Je postavena na aktivní protidrogové politice a prevenci a za zásadní považuje omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, informovanost obyvatel o možnostech ochrany před trestnou činností s důrazem na edukaci dětí a mládeže. Opírá se o další prohlubování spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty, k nimž patří například městská i státní policie, pražský magistrát či přímo sami občané. Více v článku ...
 • Michelská knihovna o krok blíž otevření


  Nová pobočka Městské knihovny u zastávky Pod Jezerkou prošla kolaudací. Knihy tu zatím nejsou, jinak je ale téměř vše připraveno pro první návštěvníky. Veřejnosti se prostor otevře na začátku března. Dvě patra nabídnou místa vhodná ke studiu, čtení nebo k zabavení těch nejmenších. Více v článku ...
 • Víte kde a jak nahlásit nefungující veřejné osvětlení?


  V zimním období, kdy denní světlo mizí často dříve, než stačíme dojít z práce domů, je funkční veřejné osvětlení opravdu potřeba. Od konce května 2018 se o něj v Praze stará nová společnost - Technologie hlavního města Prahy, a. s. (THMP), která převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií od svého předchůdce. V článku najdete informace, kam a jak můžete nahlásit problémy s osvětlením ...
 • Vyběhněte do nového roku se Čtyřkou


  Městská část Praha 4 společně s Běžeckou školou Prahy 4 zve na tradiční novoroční výběh ze Žlutých lázní. První lednový den od 12 hodin se společně vydají na trať všichni, kteří se nenechají odradit chladnějším přivítáním do nové dekády tohoto století. Více v článku ...
 • Děti pomáhaly dětem


  Starostka MČ Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) dnes předala Dětskému centru při Thomayerově nemocnici dárky, které děti z mateřských a základních škol z Prahy 4 shromáždily nebo zakoupily v rámci sbírky „Děti dětem“. Výtěžek sbírky převzala za účasti náměstkyně ředitele Thomayerovy nemocnice Heleny Doktorové ředitelka centra Jaroslava Lukešová. Více v článku ...
 • Příběhy našich sousedů pomáhají dětem pochopit minulost


  Po pětileté odmlce se do základních škol městské části Praha 4 vrací projekt, který sbližuje generace. Příběhy našich sousedů učí žáky zajímat se o vyprávění seniorů o klíčových okamžicích českých a československých dějin. Akce se dosud zúčastnilo více než 100 měst České republiky. Zapojení Prahy 4 schválila Rada městské části. Více v článku ...