Zprávy z Prahy 4

 • Slovo starostky


  Vážení spoluobčané, doba, kterou nyní prožíváme, není lehká. Nový koronavirus zkomplikoval život prakticky na celém světě, v celé České republice, nejen v Praze, i když právě hlavní město registruje nejvíc potvrzených nakažených spoluobčanů... Celý text na odkazu.
 • Omezené fungování Úřadu městské části Praha 4


  Na základě aktuálních rozhodnutí Vlády ČR přistoupil Úřad městské části Praha 4 s platností od pondělí 16. března 2020 k dočasnému omezení kontaktu s veřejností. Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail). U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na dále uvedených telefonních číslech...
 • Praha 4 pokračuje v distribuci ochranných pomůcek


  Městská část Praha 4 i nadále zásobuje ochrannými rouškami a dezinfekčními prostředky ty nejohroženější skupiny obyvatel, seniory a hendikepované spoluobčany. A také lékaře, lékárny a prodejny, aby bylo zabezpečeno zásobování potravinami a zajištěny opravdu důležité služby pro všechny obyvatele městské části.
 • Informační linka Ústavu sociálních služeb vyřídí denně 90 hovorů


  Informační linka Ústavu sociálních služeb Praha 4 vyřídí každý den přibližně 90 hovorů a počet se stále zvyšuje. Provoz na lince zajišťuje sociální pracovnice, která se ve spolupráci s koordinátorkami pečovatelské služby a dobrovolníky stará o zabezpečení aktuálních potřeb seniorů.
 • Praha 4 dezinfikuje prostory úřadu


  Úřad městské části Praha 4 dezinfikuje prostory v ulici Antala Staška 2059/80b, které veřejnost nejčastěji používá při cestě na úřad, anebo do ambulancí sousední Polikliniky Budějovická a lékárny. Dezinfikuje se dvakrát týdně, vždy po skončení úředních hodin v pondělí a ve středu, a to přízemí budovy, konkrétně prostor od dvorního traktu přes pracoviště Odboru správních agend až po vstup z ulice Antala Staška a dále prostory, které vedou k lékárně a k poliklinice. K dezinfekci vnitřních prostor se používá výhradně bezchlórový roztok, s antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.
 • Budějovická ulice je v úseku kolem Kačerova neprůjezdná


  Kvůli havárii vodovodního řadu DN 250 na křižovatce ulic Budějovická a Nad Pískovou je od čtvrtka 2. dubna 2020 část Budějovické mezi ulicemi V Podzámčí a Strmilovská neprůjezdná. Informace o objízdné trase a řešení MHD v článku …
 • Nakládání s odpadem v době koronavirové nákazy


  Třídit odpad mohou jen "zdravé" domácnosti, upozorňuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu, doporučuje Státní zdravotní ústav. Leták a další informace na odkazu ...
 • Personální zabezpečení a ochranné pomůcky v Ústavu sociálních služeb


  Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) funguje i v této mimořádné situaci bez jakýchkoliv omezení a nadále zajišťuje péči o seniory a tělesně znevýhodněné občany městské části Praha 4. Organizace se dokázala vypořádat i s poklesem svého pečujícího personálu, kdy aktuálně chybí z důvodu mimořádné situace zhruba 15% zaměstnanců přímé péče.
 • Výzva: Praha 4 nosí roušky


  Pokud šijete ochranné roušky a chcete v současné situaci pomoci těm nejohroženějším skupinám obyvatel, tj. seniorům, můžete roušky přinést do recepce Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b). Zaměstnanci Ústavu sociálních služeb Praha 4 se postarají o to, aby se vaše roušky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují. Recepce bude ušité roušky vybírat v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 8,30 do 11,30 hodin.
 • Akce pro veřejnost jsou odloženy


  Na základě rozhodnutí vlády, které vzešlo z úterního zasedání Bezpečnostní rady státu, jsou s platností od úterý 10. března 2020 od 18 hodin zakázány na celém území České republiky všechny hromadné akce s účastí nad 100 lidí. Toto opatření se dotkne i řady akcí na území městské části Praha 4. Více na odkazu ...
 • Přerušení provozu Zón placeného stání trvá


  Upozorňujeme řidiče, že na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy je i nadále na celém území Prahy přerušen provoz Zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu. Toto rozhodnutí platí od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020.
 • POZOR: Ministerstvo změnilo pravidla pro podání žádostí o ošetřovné pro OSVČ


  Upozorňujeme podnikatele a živnostníky, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) změnilo pravidla pro ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Stále platí, že o ošetřovné je možné žádat od 1. dubna 2020, ale změnil se způsob a místo, kde nebo jakým způsobem žádost podat. Podrobnosti v článku ...
 • Úřad rozhodl o prominutí navýšení místního poplatku


  Úřad městské části Praha 4 jako správce místních poplatků v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky od 12. března 2020 promíjí na dobu do 30. dubna 2020 navýšení všech místních poplatků dle zákona o místních poplatcích za včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků dle § 11 odst. 3 tohoto zákona. Více na odkazu ...
 • Praha 4 pomohla Domovu seniorů Michle


  Městská část Praha 4 poskytla Domovu seniorů Michle, který se v souvislosti s nákazou novým koronavirem ocitl v obtížné situaci, finanční prostředky na krytí jeho mimořádných provozních výdajů. Jde o částku 50 000 korun formou daru, který schvaluje Rada MČ Praha 4. Dalších 40 000 korun poskytl ze svých soukromých prostředků místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). Více v článku ...
 • Informace pro seniory


  Městská část Praha 4 provozuje v současné době dvě bezplatné linky, na které se mohou občané obracet v nelehké situaci způsobené nebezpečím šíření nákazy novým koronavirem se svými dotazy, pro radu a pomoc. Více v článku ...
 • Pomoc seniorům a jejich pejskům


  Pro seniory, kteří v současné době nemohou plnohodnotně venčit své pejsky, nabízíme možnost zaslání sáčků na psí exkrementy do jejich poštovních schránek. Senioři, kteří respektují současná opatření, venčí své pejsky v bezprostřední blízkosti svých domovů. Ne všude jsou v dosahu zásobníky se sáčky na psí exkrementy. MČ Praha 4 chce pomoci i s tímto problémem a je připravena seniorům sáčky doručit.
 • Praha 4 pomáhá lidem bez domova zajistit nejnutnější hygienu


  Městská část Praha 4 instalovala dvě zařízení pro mytí a dezinfekci rukou, které jsou k dispozici pro osobní hygienu lidem bez domova. Jedno je u nádraží v Braníku a druhé ve Velkém háji na Novodvorské.
 • Nájemníci bytů ve správě MČ Praha 4 se nemusí bát sankcí za pozdní platbu


  Rada městské části rozhodla, že počínaje březnem nebude vymáhat sankce za pozdní zaplacení nájmu v bytech, které jsou ve správě Prahy 4. Snaží se tak pomoci lidem, kteří se dostali po vyhlášení nouzového stavu nikoli svojí vinou do obtížné finanční situace. Opatření platí od březnového nájmu do ukončení nouzového stavu.
 • Praha 4 odložila splatnost nájemného z nebytových prostorů


  Rada městské části Praha 4 rozhodla na svém jednání ve středu 25. března 2020 o pomoci podnikatelům a živnostníkům. Schválila odklad splatnosti nájemného nájemcům nebytových prostorů ve správě městské části Praha 4, kteří byli postiženým krizovými opatřeními vlády České republiky. Ze stejného důvodu rozhodla neuplatňovat sankce za pozdní úhradu nájemného z těchto nebytových prostorů.
 • Jaká omezení nám přináší nouzový stav, který vyhlásila vláda?


  Vláda České republiky vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Předcházelo tomu postupné uzavírání škol a následně se přidávala další další významná opatření. Od zákazu volného pohybu osob, přes zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až třeba po omezení maloobchodního prodeje a služeb či vycestování z republiky. Více a důležitý odkaz v článku...
 • Praha 4 čistí a dezinfikuje mobiliář dětských hřišť a sportovišť


  Městská část Praha 4 dnes zahájila čištění a dezinfekcí městského mobiliáře, cvičebních prvků a herních prvků na vybraných dětských hřištích a sportovištích. Postup je takový, že předmět je nejprve očištěn vysokotlakou horkou párou a následně je na něj aplikován dezinfekční roztok.