Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 Vložit otázku do tohoto tématu


*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Nadměrný hluk ve vnitrobloku z dva roky trvající rekonstrukce (Michaela Hlinková 28.10.2022 14:45) – Stavební úřad
  Dobrý den, poradíte mi prosím jak postupovat v případě nadměrně obtěžujícího hluku o víkendech a svátcích od pul 8 ráno do cca 18 hodin večer z rekontrukce Hotelu Vyšehrad - Marie Cibulkové 29, Praha 4. Celá rekonstrukce probíhá v areálu hotelu zasahující do vnitrobloku a trvá již dva roky!! Dny od pondělí do pátku moc neřeším, stejně tak jako vím, že nemám žádnou možnost jak ovlivnit to, že rekonstrukce probíhá o víkendech, ale setrvalý zvuk sbíječek, vrtaček a všech hluků se stavbou spojených začíná být po tak dlouhé době neunosný. Obzvlášť v případě kdy se rezonování uvnitř vnitrobloku uzavřeným prostorem zesiluje. Děkuji S pozdravem Hlinková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 01.11.2022 18:57)
   Vážená paní,
   pracovní doba pro stavební práce není žádným právním předpisem omezena. V dané věci jsme nevydali žádné rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu, jsou ale udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona, které může stavebník bez rozhodnutí nebo jiného patření stavebního úřadu realizovat. Limity hluku pro stavební práce platí i v případě stavebních prací dle § 103 stavebního zákona,
   Váš podnět jsem předala Hygienické stanici hl.m. Prahy, která je z hlediska hluku dotčeným orgánem státní správy.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Označení hranic pozemku (Olga Vaclavek 12.10.2022 14:24) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  dovolte, abych se na Vás obrátila s prosbou o radu či informaci ohledně této situace:

  Jedná se o stavbu Hodkovičky Green II na adrese Šífařská 577/28, ve které vlastním bytovou jednotku. Před touto budovou náš pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví Hl. města Prahy, parc. č. 1071/10 a dalšími pozemky v soukromém vlastnictví.
  Hranice žádného z těchto pozemků zde nejsou viditelně ohraničeny ani jinak vyznačeny, auta zde parkují, jak se jim zlíbí, komplikuje nám to údržbu pozemku.
  Někteří vlastníci bytu se domnívají, že ohraničení našeho pozemku bylo povinností developera, ten se však k tomu nemá. Co můžeme ohledně vyznačení hranic pozemku požadovat a jak jednat? Děkuji předem za Vaši laskavou odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.10.2022 10:31)
   Dobrý den,
   pojem vyznačení hranic pozemku stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy neuvádí a dle současné právní úpravy není oplocení pozemků pokud to nestanoví jiný právní předpis nebo zvláštní účel nemovitosti nutné.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Rozdělení pozemku (Ivo Hlaváč 03.08.2022 18:41) – Stavební úřad
  Dobrý den, chci prodat nemovitost v ulici U Koupadel. Potenciální kupec by chtěl pozemek rozdělit na dva a v druhé části postatvit menší domek a udělat vjezd z ulice U lázní. Jaká by musel respektovat pravidla pro tyto úpravy?
  Děkuji předem.
  Ivo Hlaváč
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 09.08.2022 8:45)
   Dobrý den,
   ne každý pozemek lze rozdělit a ne v každém místě udělat připojení na komunikaci. Rozhodnutí o připojení vydává odbor životního prostředí a dopravy našeho úřadu, kde je možné o připojení požádat, info tamtéž.
   Ohledně dělení pozemku a nového záměru doporučuji věc přijít zkonzultovat v úředních hodinách. Obecně lze říci, že musí dodržet ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy (územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy atd).
   Problematickou může být umístění nového domu do nezastavitelné části bloku dle nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, ale bez konkrétního návrhu nelze na možné problémy upozornit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Dotaz (Palla 31.03.2022 15:35) – Stavební úřad
  Dobrý den, potřebuji kopii projektu, stavební povolení a případně kolaudaci k domu Nedvědovo náměstí 549/5, Praha 4. Co mám udělat, jak se dopracovat k těmto dokumentům? Jak máte pracovní dobu, kdy se můžu stavit? Na družstvu nic nemají. Děkuji moc.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.04.2022 9:13)
   Dobrý den,
   dokumentace staveb zkolaudovaných (včetně povolení k užívání) je uložena ve správním archivu v suterénu našeho úřadu. Nahlížet může vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce. Pokud se jedná o družstvo, musíte mít jejich plnou moc.
   Správní archiv má úřední hodiny: Pondělí a Středa 8:00 - 17:30 hod.
   Stavby povolené, u nichž ještě nebylo povoleno jejich užívání, mají u sebe místně příslušní referenti našeho úřadu na 5NP.
   Referentka je osobně přítomna v Pondělí 8:00 až 17:00  a ve středu 8:00 až 15:00. O plné moci platí viz výše.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: souhlas s provedením stavby (Valtr Sodomka 30.03.2022 16:12) – Stavební úřad
  V bytovém domě o 20-ti bytových jednotkách se budou měnit stávající plynové turbo kotle za nové plynové kotle kondenzační, a to včetně vložkování komínů. Musí se žádat o souhlas s provedením této stavby?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.04.2022 9:10)
   Vážený pane,
   dle Vašeho popisu nelze vyloučit, že se jedná o stavební úpravy, které mají vliv na požární bezpečnost a nelze též konstatovat, že se při nich nebude nezasahovat do nosných konstrukcí. V takovém případě je třeba požádat o stavební povolení.
   Doručuji Vám s projektem zpracovaném odborně způsobilou osobou navštívit místě příslušného referenta našeho úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: kouřovod (xx 01.04.2022 15:10) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jaké jsou nutné administrativní kroky při instalaci krbu ve starším domě. Odtah by byl řešen formou kouřovodu na fásádě. Nejedná se o změnu primárního způsobu vytápění. Je nutné žádat o stavební povolení?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.04.2022 9:08)
   Dobrý den,
   vámi navržené stavební úpravy mají vliv na požární bezpečnost, v případě že se jedná o bytový dům je třeba stavební povolení.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Mobilní dům (Petra 02.03.2022 10:03) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím vás o zodpovězení pár dotazů.
  Zajímalo by mě, zda je reálné umístit mobilní dům cca 45 m2 na pozemek, kde již stojí rodinný dům.
  Plocha pozemku je cca 900 m2 zastavěná cca 90 m2(rodinný dům)
  Případně jaké jsou podmínky a postup žádosti?
  Konkrétně jde o lokalitu Praha 4 Kunratice ulice K zeleným domkům.
  Moc děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 22.03.2022 13:33)
   Vážená paní,
   „mobilní dům“ je třeba na pozemek umístit a pokud nebude doložen k umístění certifikát na výrobek plnící funkci stavby a následně povolit. Pro umístění domu vydávají stavební úřady rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, to zda takové povolení bude kladné, nelze předjímat. Pokud „mobilní dům“ má sloužit jako rodinný dům, respektive jako stavba hlavní na pozemku, je umístění druhé stavby hlavní možné jen předpokladu, že bude možné pozemek rozdělit a budou splněny požadavky stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a ostatní právní předpisy, ne vždy se to podaří.
   Doporučujeme Vám s plnou mocí od vlastníka pozemku a s jednoduchým nákresem umístění domu osobní konzultaci na našem odboru, kde Vám můžeme na problematiku souladu či nesouladu s právními předpisy upozornit, nicméně konzultace nenahrazuje rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Změna účelu využití nebytových prostor. (Otto Jarolímek 07.03.2022 15:02) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  v rámci našeho projektového oddělení připravujeme revitalizaci panelového bytového domu v pražské části Hodkovičky (ulice Na Lysinách) a součástí navrhovaných úprav má být také úprava nebytových prostor v suterénu objektu, aby bylo možné jejich komerční využití. Zadavatel projektové dokumentace (SVJ) v tuto chvíli není schopen přesně specifikovat nový účel využití předmětných prostor (bude se odvíjet od požadavků budoucího nájemce), ale rád by se vyhnul dalším žádostem o povolení změny užívání prostor, a proto by chtěl v rámci dokumentace pro stavební povolení výše uvedené revitalizace stanovit (a dle toho také navrhnout vyhovující dispoziční uspořádání prostor) co možná nejobecnější způsob využití, aby byla minimalizována nutnost pozdějších změn. Snažil jsem se vyhledat, zda existuje nějaký výčet (seznam) možných způsobů využití nebytových prostor, abych vybral nejvíce vyhovující možnost, ale nalezl jsem pouze číselník ČÚZK, který, jak předpokládám, je z tohoto ohledu příliš obecný. Proto bych se chtěl zeptat, zda existuje nějaký zákonný podklad, který by stanovil přesné způsoby využití nebytových prostor (a z nich vyplývající požadavky na hygienické, požární a další předpisy), či je třeba využití definovat vlastními slovy a místně příslušný stavební úřad poté rozhodne, do jaké oblasti toto využití spadá (obchod, výroba, skladování, služby) a jaké jsou na toto využití kladeny požadavky (vyjádření Hygienické stanice, HZS atd.). Pokud neexistuje žádný oficiální seznam účelů využití, jakým způsobem označit využití nebytových prostor u nichž se předpokládá, že budou sloužit např. jako kadeřnictví, holičství, masérský salon apod.?
  Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 22.03.2022 12:51)
   Dobrý den,
   využití nebytového prostoru nelze pojmenovat v obecné rovině. Nebytový prostor lze povolit pouze ke konkrétnímu účelu užívání, jelikož je třeba posoudit soulad konkrétního způsobu užívání s územním plánem hl. m. Prahy, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími právními předpisy.
   Například nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Pražské stavební předpisy, určuje pro různý účel užívání různý požadavek na dopravu v klidu. Také dotčené orgány státní správy posuzují konkrétní účel užívání daného prostoru v rozsahu jim svěřeným právním předpisem a dle jeho požadavků. Proto je třeba v žádosti konkrétně specifikovat k jakému účelu bude daný prostor sloužit (restaurace, kavárna, kadeřnictví, obchod s potravinami, sklad nábytku, kanceláře, oprava obuvi, servis a prodejna kol, atd.).
   V daném případě, Vám doporučujeme daný prostor řešit až na základě konkrétních požadavků nájemce a následně konzultovat přímo na Odboru stavebním Úřadu městské části Praha 4.
   S pozdravem
   Bc. Michal Šmíd
   vedoucí oddělení stavebního řádu I.
 • Otázka: Výměna oken (Natálie Poláková 08.02.2022 15:33) – Stavební úřad
  Dobrý den, rádi bychom v našem bytovém domě vyměnili stará dřevěná okna za plastová, avšak ne vsichni majitelé s touto výměnou souhlasí. Je možné, aby byla vyměněna jen některá okna, když je dům v Ochranném pásmu památkové rezervace, nebo je to v rozporu s nějakými předpisy? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 25.02.2022 9:03)
   Vážená paní,
   výměna oken bytového panelového domu bez rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu je možná pokud jejich výměna nebude mít vliv negativní vliv na požární bezpečnost, nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby a nedojde ke změně vzhledu stavby. Ve Vašem případě je třeba věc řešit zejména s ohledem na požární bezpečnost únikových cest či řešení meziokenních vložek pásových oken, výměna může z tohoto důvodu podléhat stavebnímu povolení stavebního úřadu.
   Co se týká změny vzhledu stavby nedojde ke změně v případě, že zůstane zachováno stejné členění oken a přibližně stejná tloušťka rámů. V takovém případě by tedy bylo možné vyměnit jen část oken. Je třeba si dát ale pozor zda v souvislosti se změnou nebude muset mít nový průkaz energetické náročnosti budovy a tento Vám z důvodu zachování části starých oken nevyhoví, problém Vám vznikne též při dotacích např. Zelená úsporám.
   Vyjádření stavebního úřadu se netýká postupu SVJ či podílových vlastníků z hlediska občanskoprávního, i v případě že stavba nepodléhá režimu stavebního zákona ostatní právní předpisy zůstávají v platnosti.
   V konkrétním případě je možné kontaktovat místně příslušného referenta našeho úřadu.
   S pozdravem
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Kolaudace nebytový prostor (Ting Zhao 23.11.2021 17:02) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám přesně postupovat, když potřebují kolaudovat nebytový prostor pro maserské činnost. Na katastr je prostor veden jako kancelář, a poslední kolaudace byla na výrobu nudlí. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.12.2021 21:09)
   Vážená paní,
   na co je prostor určen je uvedeno v rozhodnutích nebo jiných opatřeních stavebního úřadu a ověřené dokumentaci, kterou má mít vlastník stavby a je uložena též ve správním archivu v 1.PP našeho úřadu na ul. Antala Staška.
   Stavby povolené, u nichž není ještě povoleno užívání mají u sebe místně příslušní referenti našeho úřadu v 5.NP.
   Doporučuji Vám tedy si od vlastníka získat plnou moc pro návštěvu archivu v úředních hodinách a tam zjistit skutečný stav věcí. Dle něho je možné postupovat dále.
   Pro způsob povolení je rozhodné zda budou pro změnu v užívání potřeba stavební úpravy a jaké. Ve věci stavebních úprav je třeba se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. S výše uvedeným znalostmi pak doporučuji návštěvu našeho úřadu a příslušného referenta, který Vám pak pomůže se volbou o co požádat a sdělí Vám požadavky na stanoviska dotčených orgánů státní správy , případně vlastníků technické dopravní infrastruktury.
   Ve věci Vámi uvedené doporučuji předem konzultaci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního