Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: rekonstrukce domu (Řehořová Dana 06.07.2020 12:52) – Stavební úřad
  Dobrý den, mám dotaz jak se mohou sousedé bránit když majitel řadového domku na Starém Spořilově při zateplování domu znečišťuje řezáním a broušením polystyrenu celé okolí. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:49)
   Dobrý den,
   každý občan může v souladu s ust. § 42 správního řádu podat podnět k zahájení řízení z moci úřední. Vaše otázka již jako podnět byla podle obsahu posouzena a podnět byl předán k prošetření odboru životního prostředí a dopravy.
   Přeji hezký den
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Vužití ploché střechy (Michal Kotyk 06.07.2020 19:16) – Stavební úřad
  Dobrý den přeji.
  Nevím, zda jsem na správné adrese, tedy zda můj dotaz spadá do Vaší kompetence. Doufám, ale, že mi poradíte.
  Mám následující problém. Můj soused proměnil plochou střechu přístavby ve skladiště. Tak jak to dokumentuje přiložené foto. Střecha je ve stejné úrovni s mou, zhruba ve výšce 6 metrů nad ulicí. Nehledě na estetiku před mým oknem se obávám, že nezajištěné volně předměty mohou při případné větru ohrožovat okolí, právě proto, že jsou umístěny vysoko nad okolím. Podotýkám, že se nejedná o přechodné umístění materiálu pro případnou rekonstrukci, spíše o sběr. Zda to odporuje stavebním předpisům nemohu posoudit.
  Přeji pěkný den a doufám na brzkou odpověď.
  Michal Kotyk
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:44)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Ten byl předán oddělení státního dozoru, odboru stavebního, který v souladu s ust. § 42 správního řádu prověří, zda je důvod zahájit řízení z moci úřední.
   S pozdravem
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Územní rozvoj P4 (Josef Čech 31.05.2020 19:45) – Stavební úřad
  Dobrý den, v územní plánu rozvoje P4 (viz přiložený obrázek) by mě zajímaly detaily k záměru, který je na mapě označen bodem č. 14. Kde mohu získat detailnější informace k tomuto bodu? Děkuji!
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 02.06.2020 12:03)
   Vážený pane Čechu,
   bod 14 ve Vámi zaslaném schématu označuje stavební záměr polyfunkčního domu, který byl v roce 2017 předložen k projednání Komisi územního rozvoje a výstavby RMČ P4. Dle objemové studie měl polyfunkční dům 4 podzemní podlaží částečně vystupující nad svažitý terén a 1 nadzemní podlaží. V podzemní části byl navrhován parking s kapacitou 88 míst, nadzemní část měla sloužit plochám pro obchod, sport, administrativu nebo služby. K projednání záměru však nikdy nedošlo, záměr není aktuální a v současné době v tomto místě není žádný jiný stavební záměr projednáván.
   S pozdravem
   Bc. Martin Syrový
   vedoucí odd. pozemků, územního rozvoje a památkové péče
   tajemník Komise pro územní rozvoj Rady MČ P4
 • Otázka: domek na ohlášku (silvie fricová 27.05.2020 11:58) – Stavební úřad
  Dobrý den,chtěla bych požádat o radu.Koupila jsem s mužem dům.Na pozemku stojí již dvacet let zahradní domes spojený s kůlnou na nářadí,který byl postaven pouze na ohlášku.Povoleno však bylo cca.16m2,ale ve skutečnosti má asi 26m2.Nikdo nic neřešil do dne,kdy jsem si vzala na část domu hypotéku.Ted po mě chce banka,aby bylo vše narovnané.Děkuji moc s pozdravem Fricová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 28.05.2020 13:29)
   Vážená paní,
   v případě, že je Vaše stavba kolny nad 25 m2 zastavěné plochy je kromě uvedení stavby do povoleného stavu možným řešením Vaší situace požádat o dodatečné povolení stavby, výsledek řízení nelze předjímat.
   V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na místně příslušného referenta našeho úřadu. Nevím jak dalece si jste jista, že poslední povolený stav je 16 m2, pokud nevíte, doporučuji návštěvu našeho správního archivu, jsou i případy, kdy vlastník pouze ověřenou dokumentaci novému vlastníkovi nepředal a stavba povolena je.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: dotaz na platné kolaudační rozhodnutí (Jan Tauer 18.05.2020 9:19) – Stavební úřad
  Dobrý den. Mám velku prosbu. Potřeboval bych zjistit, na co je zkolaudován nebytový prostor v objektu Nuselská ulice 73/23,p.č.278, LV 500. V minulosti byl prostor využíván například jako vinotéka, farmářská prodejna Česká stodola. Majitel to momentálně nabízí k pronájmu, ale žádné kolaudační rozhodnutí nemá k dispozici. Za informaci předem děkuji.
  Děkuji a zdravím. Jan Tauer.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.05.2020 12:24)
   Vážený pane,
   informace ze spisů stavebního úřadu jsou neveřejné, majitel Vám ale může dát plnou moc na základě které můžete do spisů nahlédnout. Plná moc pro jeden úkon (nahlížení do spisu stavebního úřadu domu č.p….v k.ú. na ÚMČ Praha 4 , týkající se nebytového prostoru …) nemusí mít ověřené podpisy. Archivní spisy jsou uloženy ve správním archivu v suterénu našeho úřadu, změny staveb povolené u nichž dosud nebylo povoleno užívání mají u sebe referenti našeho odboru.
   Aktuální provoz úřadu najdete nejlépe na našem webu v oblasti Kontakty .
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavební povolení (Hrdličková 10.03.2020 14:06) – Stavební úřad
  Dobrý den, v našem bytovém domě v Tavolníkové ulici 1841,2, a 3 probíhají stavební práce (bourání nosné zdi a posunování příčky v balkonech v přízemí - 3 balkony) bez stavebního povolení a bez souhlasu nájemníků. Kdo bude platit pokuty za nepovolené stavby? Bytové družstvo, nájemníci, stavební firma nebo předsedkyně BD Košťáková, která stavbu nařídila?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.05.2020 11:29)
   Vážená paní,
   pokutu platí ten, kdo spáchal přestupek. V dotazované věci nemáme všechna zjištění, nelze se tedy k věci vyjádřit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

   Info od webmastera:
   E-mailovou adresu, kterou tazatel zadal, se nepovedlo najít. Přímá odpověď tedy nemohla být tazateli odeslána.
 • Otázka: Přístavba l řadovému RD (Řehořová Dana 09.05.2020 15:48) – Stavební úřad
  Dobrý den, mám dotaz, zda je možné v lokalitě Starý Spořilov,Jihovýchodní II/3 přistavět vstupní halu na hranici pozemku se sousedy v délce společného plotu cca 3m a do výše cca 3m i s terasou. Původní okno je vybourané a vyměněné za balkonové dveře.Projekt nám tímto ze západu zastíní odpoledne celou celou zahrádku a zda musí být souhlas sousedů.Děkuji. Řehořová Dana
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.05.2020 10:57)
   Vážená paní,
   stavební zákon umožňuje vydat předběžnou informaci pouze z hlediska územního plánu. Na Váš dotaz zda ke možné přistavět tedy nelze odpovědět, tuto otázku řeší stavební úřad v rozhodnutí nebo jiném opatření vydaném podle stavebního zákona. Souhlas sousedů není třeba, bez souhlasu ale nelze využít zjednodušující postupy jako je ohlášení a územní souhlas. Souhlas sousedů je třeba pokud by na jejich pozemek zasahoval požárně nebezpečný prostor nebo byl tento pozemek potřebný pro výstavbu. Upozorňuji na potřebu dodržení souladu s § 20 až 24 Pražských stavebních předpisů týkajících se dodržení charakteru stávající zástavby a stavební čáry, § 29 týkajícího se odstupů od sousedního pozemku a dalších.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: výměna dveří garáže (Jarmila Beranová 06.05.2020 20:56) – Stavební úřad
  Vlastním jednotku - nebytový prostor/garáž/LV4870, vymezeno v budově bez čp/če ,LV 3947 postavena na pozem.č.1665/4,1665/5 v k.ú.Podolí. Dveře garáže potřebují výměnu, jsou staré,poškozené vloupáním.
  Dotaz: mohu vyměnit dveře za jiný typ,stávající neseženu,musím Vám tuto výměnu nahlásit a žádat o povolení Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.05.2020 10:52)
   Vážená paní,
   dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
   ...stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou...
   Vzhled stavby nemusí být úplně totožný ale přiměřeně by měl odpovídat původním vratům, respektive v ideálním případě by bylo vhodné vyměnit vrata na garážích sousedních. Ostatně podmínka obdobného vzhledu by byla požadována i v případě povolení, respektive na zcela jiný vzhled by povolení na jednu garáž nebylo vydáno. To jaké rozhodnutí či opatření by bylo vyžadováno závisí na tom, zda se jedná o samostatnou garáž nebo je součástí více garáží či stavby bytového domu. Je třeba též řešit zda při původním povolení nebyly na vrata požadavky z hlediska požární odolnosti (v případě požadavku na požární odolnost nelze ustanovení § 103 použít) , při výměně vrat nesmí dojít k zvětšení otvoru, při čemž by mohlo dojít k zásahu do nosných konstrukcí a též nesplnění předpokladu pro aplikaci § 103 stavebního zákona. V konkrétní věci Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, kterým je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám posoudí zda Vaše změna požadavkům § 103 odpovídá.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavební povolení (Agáta Volná 30.04.2020 11:14) – Stavební úřad
  Dobrý den, rekonstruujeme dům a chtěli bychom se zeptat, pokud budeme chtít vybourat 2 okna, zda k tomu potřebujeme stavební povolení, případně co dalšího je potřeba k tomuto zařídit. Zeď, do které se bude bourat sousedí s pozemkem souseda. Prosím ještě o dodatek, zda se za stavební povolení platí a kolik. Předem děkuji za odpověď. Volná
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 05.05.2020 22:00)
   Dobrý den,
   pro správnou odpověď pošlete č.p. domu a katastrální území, popřípadě adresu. Jen upozorňuji, že dle §29 odst.4 nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy , kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je uvedeno:
   Je – li stavba umístěna na hranici pozemku, nesmí být ve stěně umisťované stavby orientované k sousednímu pozemku žádné stavební otvory……………….
   Problém je též v případě, že by na sousední pozemek zasahoval požárně nebezpečný prostor. Pokud odstup splňuje požadavky z hlediska požární bezpečnosti je třeba doložit souhlas vlastníka pozemku. Je třeba též řešit provedení stavby, pokud bude ze sousedního pozemku je třeba doložit souhlas jejího vlastníka. To o co požádat Vám upřesním po zaslání údajů, pokud v daném území jsme příslušným stavebním úřadem. Jen upozorňuji, že aby bylo možné žádost vyhovět musí být úplná a v souladu s právními předpisy.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavba verandy (Petr Tůma 18.04.2020 7:29) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  bydlím na starém Spořilově, ulice Severovýchodní II.
  Chtěl bych se zeptat,zdali potřebuji stavební povolení,popřípadě ohlášení, na stavbu drěvěné verandy, před vchodem o rozměrech stavby 15 metrů čtverečních a výšky do 3,5m.Stavba by nezasahovala do inženýrských sítí. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.04.2020 12:28)
   Vážený pane,
   veranda je přístavbou k Vaší stávající stavbě, která vyžaduje umístění a povolení stavebního úřadu. Ve věci je třeba se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby nebo autorizovaný architekt, která Vám vypracuje projekt a může Vám pomoci i s pro Vás nejvýhodnější volbou žádosti a jejím projednáním. Pro informaci od nás je třeba poslat konkrétní údaje, nejlépe dokumentaci a konkrétním číslem popisným.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního


Vytisknout