Hodnocení škol externími organizacemi


Pod tímto odkazem budou postupně uveřejňovány zprávy o školách zřizovaných městskou částí Praha 4 zpracované externími hodnotiteli, kteří se specializují na měření výsledků vzdělávání. Zájemci zde naleznou odkaz na stránky České školní inspekce, kde si mohou vyhledat inspekční zprávy jednotlivých škol.

Zřizovatel, městská část Praha 4, chce touto cestou poskytnout široké veřejnosti více informací o „našich“ školách a umožnit tak rodičům dětí a žáků vybrat tu mateřskou a základní školu, která bude nejvíce naplňovat jejich představy o škole svých dětí.

Externí hodnotitelé

Zprávy České školní inspekce

Inspekční zprávy jednotlivých škol lze dohledat na webových stránkách České školní inspekce na adrese https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy

Zveřejněno: 07.05.2019 – Vít Drbal
Vytisknout