Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2007

Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo ve středu 23. dubna 2008 na svém desátém zasedání Zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2007 jako usnesení č. 10Z-2/2008 (vč. příloh).

Kompletní Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2007 (archiv ZIP; 10,6 MB)