Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet za rok 2021


Rada městské části Praha 4 svým usnesením 12R-330/2022 ze dne 25. května 2022 schválila finanční vypořádání vztahů se zřizovanými organizacemi, projednala a navrhla Zastupitelstvu městské části Praha 4 ke schválení Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2021 - závěrečný účet.
Závěrečný účet byl předložen Zastupitelstvu MČ Praha 4 dne 29. června 2022 a schválen - viz usnesení: 21Z-02/2022 .


Usnesení Rady MČ Praha 4 číslo 12R-330/2022
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 číslo 21Z-02/2022

Důvodová zpráva


 1. Obsah a Úvod s tabulkami 
 2. Rozpočtové příjmy , tabulková část
 3. Běžné výdaje
  • Průmysl, stavebnictví, obchod
  • Doprava
  • Vodní hospodářství
  • Vzdělávání I.
  • Vzdělávání II.
  • Kultura, církve, sdělovací prostředky
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc
  • Státní správa a územní samospráva
  • Finanční operace
  • Ostatní činnosti
  • Běžné výdaje dle odborů - tabulky
 4. Kapitálové výdaje
  • Doprava
  • Vzdělání I.
  • Kultura
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc 
  • Bezpečnost
  • Státní správa a územní samospráva
  • Ostatní činnosti
  • Kapitálové výdaje dle akcí - tabulka
 5. Financování
 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 , tabulková část
 7. Ekonomická činnost a její tabulková část 
 8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4
 9. Předběžné výsledky hospodaření společností založených městskou částí Praha 4
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 - Odbor kontrolní Magistrátu hl. m. Prahy
seznam použitých zkratek
Vloženo: 04.07.2022 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 04.07.2022 – Vít Drbal
Vytisknout