Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2013

Zastupitelstvo městské části Praha 4 svým usnesením č. 19Z-2/2014 ze dne 7. května 2014 schvaluje Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2013. 

 1. Úvod
 2. Rozpočtové příjmy městské části Praha 4
 3. Rozpočtové výdaje  městské části Praha 4
 4. Běžné výdaje
  • Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 
  • Doprava
  • Vodní hospodářství
  • Vzdělávání I.
  • Vzdělávání II.
  • Kultura, církve, sdělovací prostředky
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc
  • Civilní připravenost na krizové stavy 
  • Státní správa a územní samospráva
  • Finanční operace
  • Ostatní činnosti
  • Čerpání celkových běžných výdajů
 5. Kapitálové výdaje
  • Doprava
  • Vzdělání I.
  • Vzdělání II.
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc 
  • Státní správa a územní samospráva
  • Ostatní činnosti
  • Čerpání celkových kapitálových výdajů
 6. Financování
 7. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013
 8. Přehled rozpočtových opatření za leden až prosinec 2013
 9. Ekonomická (hospodářská) činnost
 10. Hospodaření příspěvkových organizací zřízené městskou částí Praha 4
 11. Výkazy zisku a ztrát příspěvkových organizací

 12. Audit 1
 13. Audit 2
seznam použitých zkratek