Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2019


Rada městské části Praha 4 svým usnesením 11R-349/2020 ze dne 3. června 2020 schválila finanční vypořádání vztahů se zřizovanými organizacemi, projednala a navrhla Zastupitelstvu městské části Praha 4 ke schválení Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2019 - závěrečný účet.
Závěrečný účet byl předložen Zastupitelstvu MČ Praha 4 k projednání na 10. zasedání dne 24. června 2020 a následně i schválen usnesením č. 10Z-2/2020.


Důvodová zpráva


 1. Obsah a Úvod 
 2. Příjmy městské části Praha 4
 3. Běžné výdaje
  • Průmysl, stavebnictví, obchod
  • Doprava
  • Vodní hospodářství
  • Vzdělávání I.
  • Vzdělávání II.
  • Kultura, církve, sdělovací prostředky
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc
  • Státní správa a územní samospráva
  • Finanční operace
  • Ostatní činnosti
 4. Kapitálové výdaje
  • Doprava
  • Vzdělání I.
  • Kultura
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc 
  • Bezpečnost
  • Státní správa a územní samospráva
  • Ostatní činnosti
 5. Financování
 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019
 7. Tabulková část k hospodaření hlavní činnosti
 8. Ekonomická činnost a její tabulková část 
 9. Hospodaření organizací zřízených nebo založených městskou částí
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 - Odbor kontrolní Magistrátu hl. m. Prahy
seznam použitých zkratek
Vloženo: 08.06.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 01.07.2020 – Vít Drbal
Vytisknout