Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017

Rada městské části Praha 4 svým usnesením 11R-394/2018 ze dne 23. května 2018 schválila finanční vypořádání vztahů se zřizovanými organizacemi a zároveň navrhla Zastupitelstvu městské části Praha 4 ke schválení Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2017.
Závěrečný účet bude Zastupitelstvem MČ Praha 4 projednán na zasedání 13. června 2018.

Důvodová zpráva


 1. Úvod 
 2. Příjmy městské části Praha 4
 3. Běžné výdaje
  • Průmysl, stavebnictví, obchod
  • Doprava
  • Vodní hospodářství
  • Vzdělávání I.
  • Vzdělávání II.
  • Kultura, církve, sdělovací prostředky
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc
  • Státní správa a územní samospráva
  • Finanční operace
  • Ostatní činnosti
 4. Kapitálové výdaje
  • Doprava
  • Vzdělání I.
  • Kultura
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc 
  • Bezpečnost
  • Státní správa a územní samospráva
  • Ostatní činnosti
 5. Financování
 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017
 7. Tabulková část k hospodaření hlavní činnosti
 8. Přehled schválených rozpočtových opatření
 9. Ekonomická činnost a její tabulková část 
 10. Hospodaření organizací zřízených nebo založených městskou částí
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 - Odbor kontrolní Magistrátu hl. m. Prahy
seznam použitých zkratek
Zveřejněno: 28.05.2018 – Vít Drbal
Vytisknout