Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018


Rada městské části Praha 4 svým usnesením 11R-411/2019 ze dne 29. května 2019 schválila finanční vypořádání vztahů se zřizovanými organizacemi, projednala a navrhla Zastupitelstvu městské části Praha 4 ke schválení Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 - závěrečný účet.
Závěrečný účet byl Zastupitelstvem MČ Praha 4 projednán na zasedání 26. června 2019 pod číslem usnesení: 5Z-02/2019 .

Důvodová zpráva


 1. Obsah a Úvod 
 2. Příjmy městské části Praha 4
 3. Běžné výdaje
  • Průmysl, stavebnictví, obchod
  • Doprava
  • Vodní hospodářství
  • Vzdělávání I.
  • Vzdělávání II.
  • Kultura, církve, sdělovací prostředky
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc
  • Státní správa a územní samospráva
  • Finanční operace
  • Ostatní činnosti
 4. Kapitálové výdaje
  • Doprava
  • Vzdělání I.
  • Kultura
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc 
  • Bezpečnost
  • Státní správa a územní samospráva
  • Ostatní činnosti
 5. Financování
 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018
 7. Tabulková část k hospodaření hlavní činnosti
 8. Přehled schválených rozpočtových opatření
 9. Ekonomická činnost a její tabulková část 
 10. Hospodaření organizací zřízených nebo založených městskou částí
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 - Odbor kontrolní Magistrátu hl. m. Prahy
seznam použitých zkratek
Vloženo: 05.06.2019 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 02.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout