Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2015

Rada městské části Praha 4 svým usnesením č. 10R-503/2016 ze dne 18. května 2016 navrhla Zastupitelstvu městské části Praha 4 ke schválení Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2015. 
 1. Úvod (obsah)
 2. Příjmy městské části Praha 4
 3. Běžné výdaje
  • Průmysl, stavebnictví, obchod
  • Doprava
  • Vodní hospodářství
  • Vzdělávání I.
  • Vzdělávání II.
  • Kultura, církve, sdělovací prostředky
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc
  • Státní správa a územní samospráva
  • Finanční operace
  • Ostatní činnosti
 4. Kapitálové výdaje
  • Doprava
  • Vzdělání I.
  • Kultura
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc 
  • Bezpečnost
  • Státní správa a územní samospráva
  • Ostatní činnosti
 5. Financování
 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2015
 7. Tabulková část k hospodaření hlavní činnosti
 8. Přehled schválených rozpočtových opatření
 9. Ekonomická činnost
 10. Hospodaření příspěvkových organizací zřízené městskou částí
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 - Odbor kontrolní Magistrátu hl. m. Prahy
seznam použitých zkratek