Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020


Rada městské části Praha 4 svým usnesením 11R-330/2021 ze dne 2. června 2021 schválila finanční vypořádání vztahů se zřizovanými organizacemi, projednala a navrhla Zastupitelstvu městské části Praha 4 ke schválení Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2020 - závěrečný účet.
Závěrečný účet byl předložen Zastupitelstvu MČ Praha 4 k projednání na 13. zasedání dne 23. června 2021 a následně i schválen usnesením č. 15Z-02/2021 .


Důvodová zpráva


 1. Obsah a Úvod s tabulkami 
 2. Rozpočtové příjmy , tabulky
 3. Běžné výdaje
  • Průmysl, stavebnictví, obchod
  • Doprava
  • Vodní hospodářství
  • Vzdělávání I.
  • Vzdělávání II.
  • Kultura, církve, sdělovací prostředky
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc
  • Státní správa a územní samospráva
  • Finanční operace
  • Ostatní činnosti
  • Běžné výdaje dle odborů - tabulky
 4. Kapitálové výdaje
  • Doprava
  • Vzdělání I.
  • Kultura
  • Tělovýchova a zájmová činnost
  • Zdravotnictví
  • Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  • Ochrana životního prostředí
  • Sociální služby a pomoc 
  • Bezpečnost
  • Státní správa a územní samospráva
  • Ostatní činnosti
  • Kapitálové výdaje dle akcí - tabulka
 5. Financování
 6. Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020
 7. Ekonomická činnost a její tabulková část 
 8. Hospodaření organizací zřízených nebo založených městskou částí
 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 - Odbor kontrolní Magistrátu hl. m. Prahy
seznam použitých zkratek
Aktualizováno: 07.07.2021 – Vít Drbal
Vytisknout