Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2008

Zprávu o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2008 schválilo na svém 15. zasedání ve čtvrtek 12. března 2009 Zastupitelstvo městské části Praha 4 jako usnesení č. 15Z-02/2009.

Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2008
seznam zkratek vztahujících se k hlavní a ekonomické činnosti

Kompletní Zpráva o výsledcích hospodaření městské části Praha 4 za rok 2008 (archiv ZIP; 12,5 MB)