Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2022 - 2026


Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém ustavujícím zasedání 9. listopadu 2022 ustanovilo dva ze zákona povinně zřizované výbory (Finanční a Kontrolní) a jako třetí pak i Výbor pro bezpečnost. Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Případné zřízení dalších výborů je plně v kompetenci zastupitelstva. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti se výbory odpovídají zastupitelstvu. Výbor se schází podle potřeby a počet členů výboru je lichý.

Každý občan městské části Praha 4 (při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), má možnost se zúčastnit jednání výboru. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti.Registraci na jednání výboru je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části , kde vyplní registrační formulář spolu s referentem. Registrace bývá zpravidla zapnuta až v době, kdy je na webu zveřejněna i pozvánka s programem.

Registrace na jednání výboru

Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022
(od 16. 11. 2022 - viz usnesení Z1-05/2022 ; Z1-06/2022 ; Z1-07/2022)
VÝBORY
TERMÍN A ČAS ZASEDÁNÍ
POZVÁNKA

PLÁNOVANÉ TERMÍNY (případně jiné místo konání)
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Finanční výborX
X
REGISTRACE
Kontrolní výbor8. 3. od 16:30
X
REGISTRACE
Výbor pro bezpečnost
15. 2. od 16:00
Pozvánka
X
REGISTRACE
    


 
 Odkaz na Výbory ZMČ ke konci volebního období 2018 - 2022 je ZDE .
 Odkaz na Výbory ZMČ ke konci volebního období 2014 - 2018 je ZDE .
Vloženo: 09.11.2022   |   Aktualizováno: 07.02.2023
Vytisknout