Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022

!!!  UPOZORNĚNÍ  !!!

  • Stále platí povinnost používat v uzavřených prostorách ochranné roušky, žádáme o dodržení tohoto nařízení.
  • Vzhledem k aktuální situaci, zejména nutnosti zajistit dostatečné odstupy mezi účastníky jednání, může dojít ke změně místa konání výboru, sledujte proto informace na našem webu.Zastupitelstvo městské části Praha 4 odsouhlasilo na svém prvním zasedání zřízení dvou ze zákona povinně zřizovaných výborů jako svých poradních orgánů. Případné zřízení dalších výborů je plně v kompetenci zastupitelstva. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu. Výbor se schází podle potřeby a počet členů je vždy lichý.
Každý občan městské části Praha 4 (při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), má možnost se zúčastnit jednání výboru. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti.Registraci na jednání výboru je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části , kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.

Registrace na jednání výboru

Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022
VÝBORY
TERMÍN A ČAS ZASEDÁNÍ
POZVÁNKA

PLÁNOVANÉ TERMÍNY (případně jiné místo konání)
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Kontrolní výbor8. 6.  17:00
Pozvánka

X
REGISTRACE
Finanční výborX
XREGISTRACE
Výbor pro bezpečnost
10. 6.  16:00
Pozvánka
X
REGISTRACE
    


 
 Odkaz na Výbory ZMČ ke konci volebního období 2014 - 2018 je ZDE .
Vloženo: 20.02.2014   |   Aktualizováno: 27.05.2020
Vytisknout