Termíny jednání, program a výsledky hlasování


Jednání zastupitelstva jsou veřejná pro všechny občany. Z jednání zastupitelstva probíhá on-line obrazový a zvukový přenos, který můžete sledovat na odkazu ZDE .

Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na internetu do 7 dnů ode dne konání zasedání.

V této sekci avizovaný Program a výsledky hlasování jsou zpravidla zveřejňovány postupně v několika krocích.

1. Nejprve se zde objeví pozvánka na zasedání s návrhem programu, které po zasedání zmizí.

2. Samotný schválený program se zde objeví jako druhý a je následně nahrazen finální verzí.

3. Finální verzí, která pak již zůstává vystavena na webu trvale, je schválený program doplněný o odkazy na konkrétní hlasování.

4. Pokud nedojde ke schválení žádného programu, zůstane zde původní pozvánka a návrh programu.

Předpokládané termíny příštích řádných zasedání ZMČ Praha 4:

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 se uskuteční ve středu 12. května 2021 od 13:00 hod.
Na webových stránkách jsou také zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva . Ty bývají vystaveny po jejich přepsání ze stenozáznamu a následném ověření ověřovateli zápisu z řad zastupitelů.
Aktualizováno: 05.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout