Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 4

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 4
Jednací řád ZMČ - platný od 8.3.2012, účinný od 18.3.2012, novela od 18.12.2020
Jednací řád je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Pozn.: K poslední úpravě došlo 18. 12. 2020.