Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 (období 2014 - 2018)

Zastupitelstvo městské části Praha 4 odsouhlasila zřízení čtyř výborů jako svých poradních orgánů. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu. Výbor se schází podle potřeby a počet členů je vždy lichý.

Zásadní novinkou oproti minulým letům je, že každý občan městské části Praha 4, eventuálně při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby, mají možnost se zúčastnit jednání výboru. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti. Registraci na jednání výboru je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části, kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.

Registrace na jednání výboru

Seznam výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2014 - 2018
VÝBOR
TERMÍN ZASEDÁNÍ + POZVÁNKA
PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Finanční výbor

X

X
 
REGISTRACE

Výbor pro bezpečnost

X

X
REGISTRACE
    
Kontrolní výbor
X

X
REGISTRACE
    
Výbor pro energetické úspory
Zrušen ke dni 8. 11. 2017 - viz usnesení ZMČ Praha 4
Vloženo: 05.12.2018 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 13.11.2020 – Vít Drbal
Vytisknout