Výsledek hlasování 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 24. 4. 2015 - PROGRAM NEBYL SCHVÁLEN

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
 
6. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
 
dne 24. 4. 2015 od 15.00 hodin na Nuselské radnici


Návrh programu nebyl Zastupitelstvem městské části Praha 4 schválen.

Navhované body:


1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.
navrhovatel - zastupitel Filip Vácha

2. Vyjádření zastupitelstva MČ Praha 4 k problematice hazardu na jejím území.
navrhovatel - zastupitel Filip Vácha

3. Petice adresované městské části Praha 4.
navrhovatel - zastupitelka Marie Zacharová

4. G
ranty udělované městskou částí Praha 4.
navrhovatel - zastupitel Michal Hroza

5. Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 4.
navrhovatel - zastupitel Filip Vácha

6. Různé.
navrhovatel - zastupitel Filip Vácha
Vytisknout