Výsledek hlasování 21. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 7. 4. 2017 - PROGRAM NEBYL SCHVÁLEN

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
 
21. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
 
dne 7. 4. 2017 od 15.00 hodin na Nuselské radnici


Návrh programu nebyl Zastupitelstvem městské části Praha 4 schválen.

Požadovaný předmět jednání:

1. Stav ve společnosti 4-Majetková.


2. Současná situace a postup při schvalování developerských projektů na Praze 4.


3. Koncepční studie ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní.


4. Média městské části.

Vytisknout