Jubilejní svatby a životní výročíUPOZORNĚNÍ: V době omezení setkávání lidí z důvodu pandemie COVID-19 jsou možnosti osobního přání zástupců radnice jubilantům, podobně jako konání slavnostních obřadů k výročí svatby výrazně omezené!
V polovině roku 2016 nabyla účinnosti novela zákona o hlavním městě Praze č. 106/2016 Sb., která, kromě jiného, zavádí nové ustanovení § 10a. Podle tohoto ustanovení mohou hlavní město Praha a městské části ocenit významné životní události svých občanů. Na základě tohoto výslovného oprávnění mohou obce pro tyto účely čerpat příslušné údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu stanoveném § 119b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Uvedené novela se v praxi na MČ Praha 4 dotkla životních situací jako životní výročí, vítání občánků a jubilejní svatby.

Zatímco u životních výročí novela zcela změnila možnost zasílání gratulací, kdy už nemusí jubilant dopředu dávat radnici souhlas s tím, že mu může být zasláno blahopřání k narozeninám, tak u jubilejních svateb a vítání občánků došlo jen k malým změnám. V obou naposledy zmíněných případech je nadále nutný aktivní přístup ze strany občanů. Více podrobností najdete u příslušné životní situace níže a v závěru stránky jsou pak ke stažení i používané formuláře.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Od dosažení 75 let věku radnice v pravidelných pětiletých intervalech zasílá jubilantům poštou písemnou gratulaci starosty/ky městské části Praha 4. Po dosažení 90 let věku se gratulace již zasílá každoročně.
Podklady pro zasílání blahopřání (zejména: jméno, příjmení, datum narození a doručovací adresu) získává městská část jen a pouze ze
základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel. Data v obou evidencích mohou obsahovat nepřesnosti, za což se radnice omlouvá, ale nemá možnost je ověřovat jinak.
 
Obnovení zasílání gratulací k významným životním výročím umožnila od 1. července 2016 novela zákona o hlavním městě Praze č. 106/2016. Podle právní úpravy platné od roku 2015 (ochrana osobních údajů) tak městská část mohla činit jen s předchozím písemným souhlasem jubilanta.

Případné gratulace v soukromí ze strany zástupců radnice jsou možné u zcela osamělých jubilantů při dosažení věku 80, 85, 90 a více let na požádání. Požádat může sám jubilant, sousedé či známí pomocí odkazu níže na osobu odpovědnou za tuto agendu.


U 100 a víceletých jubilantů chodí zástupci radnice zpravidla přát oslavenci osobně. Zde městská část uvítá pomoc a součinnost rodiny či sousedů a známých. Především v oblasti včasného získání platných kontaktů a spojení na samotného jubilanta či osoby blízké. I zde můžete pro kontakt využít odkaz níže.

 

JUBILEJNÍ SVATBY

U jubilejních svateb (50 let – zlatá svatba, 55 let - smaragdová svatba, 60 let – diamantová svatba, 65 let – kamenná svatba a případné další) je potřeba aktivní přístup ze strany jubilantů, případně jejich rodinných příslušníků apod. Radnice upozorňuje, že níže uvedené možnosti se týkají výhradně obyvatel MČ Praha 4!

Městská část na požádání může jubilantům k výročí jejich svatby:

1 - zaslat blahopřání starosty
2 - zajistit gratulaci zástupců radnice v místě bydliště
3 - poslední možností je pak slavnostní obřad

Slavnostní obřady se zpravidla konají ve svatební síni historické Nuselské radnice v Táborské ulici v podobných termínech jako normální svatební obřady (tedy v pátek, případně v sobotu -
při volbě času mají normání svatební obřady přednost před jubilejními svatbami). Po dohodě je možné zvolit ve výjimečných připadech i jiný den.

S ohledem na složitost koordinace termínu a času slavnostního obřadu je třeba o tento požádat s výrazným předstihem před navrhovaným datem (nejlépe 2 až 3 měsíce). Radnice dopředu upozorňuje, že ne všem návrhům bude schopna vyhovět.

Během prázdninových měsíců (červenec, srpen) je možnost slavnostních obřadů výrazně omezená. S ohledem na žádoucí přítomnost svatebních hostů a kolizi s dovolenými to většinou jubilanti řeší tak, že si k datu svatby nechají poslat blahopřání a samotný obřad realizují před nebo po prázdninách.

Formulář pro kontakt ohledně jubilejních svateb naleznete níže.

S ohledem na různost používaných internetových prohlížečů a jejich nastavení doporučujeme tento formulář nejprve stáhnout (uložit) do vašeho počítače a teprve potom jej v počítači vyplnit. Velikost písma se ve formuláři automaticky přizpůsobí rozsahu textu. Po vyplnění a uložení změn nám pak formulář můžete poslat jako přílohu e-mailu. Správná e-mailová adresa pro posílání formuláře je: vit.drbal@praha4.cz .

  • Agendu jubilejních svateb a životních výročí zajišťuje Ing. Vít Drbal
Úřad MČ Praha 4 upozorňuje občany, že při zpracování agendy životních výročí a jubilejních svateb jsou v duchu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) zpracovávány osobní údaje, které jsou pro zajištění obou agend nezbytné. 
 
DOKUMENTY KE STAŽENÍ (soubory jsou ve formátu PDF):

Vloženo: 14.01.2014   |   Aktualizováno: 10.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout