Schválený program a výsledky hlasování 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 18. 12. 2019


Program 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
dne 18. 12. 2019 od 13:00 hod. v sále 3011. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4. - proběhla tajná volba

3. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020.

4. Informace ke schválení finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2020.

5. Návrh k poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190.

6. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 760/4 na adrese Podolská 760/110, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/28 na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/8 na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
d) k prodeji volné bytové jednotky č. 781/9 na adrese Na Klaudiánce 781/19, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích

7. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 2125/3 se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení),
Na Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8, vše katastrální území Michle, Praha 4 - staženo
b) k prodeji pozemku parc. č. 2027/4 v k.ú. Nusle
c) k prodeji pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Nusle
d) k prodeji pozemků parc. č. 265/4, parc. č. 265/5 a parc. č. 265/6, v katastrálním území Braník.
e) k prodeji pozemků parc. č. 341/7 a parc. č. 341/16 v katastrálním území Braník
f) k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 984/9 v katastrálním území Lhotka
g) k prodeji pozemku parc. č. 1231/1 v katastrálním území Krč
h) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/11, katastrální území Michle, Praha 4
i) k prodeji pozemků parc. č. 61/24, parc. č. 61/5 v katastrálním území Podolí
j) k prodeji pozemku parc. č. 61/25 v katastrálním území Podolí

8. Návrh k prodeji akcií společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901. - nebylo schváleno

9. Pohledávky
a) k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za panem E. D.
b) k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za panem B. V.
c) k žádosti o upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za P. S.

10. Návrh ke Strategii prevence kriminality a prevence závislostního chování a protidrogové politiky na území městské části Praha 4 na období 2020 – 2024.

11. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.Vloženo: 27.12.2019   |   Aktualizováno: 27.12.2019
Vytisknout