Schválený program a výsledky hlasování 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 25. 9. 2019Program 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
dne 25. 9. 2019 od 13:00 hod. v sále 3011. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.

3. Informace O plnění rozpočtu a finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2019.

4. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2019/0356/OKS o poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč spolku KVS PRAHA z.s., se sídlem 147 00 Praha 4, Podolí, Modřanská 1151/53, IČ: 22850031.

5. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 527/20 na adrese Krumlovská 527/4, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/5 na adrese Dvorecké nám. 762/6, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/23 na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
d) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/28 na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

6. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 2543 v katastrálním území Nusle.
b) k prodeji pozemku parc. č. 3100/6, v katastrálním území Braník. - bod stažen v průběhu projednávání
c) k prodeji pozemku parc. č. 2312/1, v katastrálním území Braník
d) k prodeji pozemků parc. č. 2869/20 a parc. č. 2869/21 v katastrálním území Braník
e) k prodeji pozemku parc. č. 241/3 v katastrálním území Braník
f) k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1285/22 v katastrálním území Krč.
g) k prodeji pozemku parc. č. 1255/14 v katastrálním území Krč
h) k prodeji pozemků parc. č. 263 a parc. č. 264 v katastrálním území Podolí

7. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody paní J. E.

8. Návrh k řízení o vydání změn Z 2874/00, Z 2954/00, Z 2955 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

9. Návrh k řízení o vydání změny Z 2959/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

10. Návrh k volbě tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4.

11. Informace o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 16. 1. 2019 do 21. 8. 2019.

12. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Zveřejněno: 08.10.2019 – Vít Drbal
Vytisknout