Schválený program a výsledky hlasování 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 26. 6. 2019

Program 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
dne 26. 6. 2019 od 13:00 hod. v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru

2. 
Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2018

3.
Návrh k pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc.č. 2207/1, 2207/2, 2207/3, 2208, 3132/3 v katastrálním území Krč

4. Majetkové dispozice
a) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/21, katastrální území Michle, Praha 4
b) ke svěření pozemku parc. č. 4012/2 v k.ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 2910/337, 2910/338, 2910/339, 2910/340 a 2910/342, vše v k.ú. Nusle do správy městské části Praha 4
c) k uzavření kupní smlouvy k id. ½ pozemku parc. č. 577 v katastrálním území Třebovle
d) k prodeji pozemku parc. č. 2132 v katastrálním území Krč
   k prodeji pozemku parc. č. 1193/6 v katastrálním území Krč

5. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek
a) návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek
b) návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek
c) návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek
d) návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek

6.  Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Zveřejněno: 17.07.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout