Schválený program a výsledky hlasování 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 3. 6. 2019

Program 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
dne 3. 6. 2019 od 13:00 hod. v sále 301
a) Návrh na zřízení Výboru pro bezpečnost ZMČ Praha 4
b) volba předsedy Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4
c) k výjimce z Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volby do orgánů městské části Praha 4
d) k volbě členů a tajemníka Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4
e) volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4
f) k výjimce z Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volby do orgánů městské části Praha 4
g) k volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4
h) volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4
i) k výjimce z Volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volby do orgánů městské části Praha 4
j) k odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4
k) k volbě členů a tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

3. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 1242/4 v katastrálním území Braník
b) k prodeji id 6145/93388 pozemku parc. č. 1837/7, v katastrálním území Braník
c) k prodeji pozemku parc. č. 1194/8 v katastrálním území Krč
d) ke společnému prodeji id. 104/1871 pozemků parc. č. 2848/804, parc. č. 2848/805, parc.č. 2848/806, vše v katastrálním území Záběhlice
e) k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3198-106/2018 z pozemku 1307/25,jako díly d+ g+ e+ f, o výměře 54 m2 a z pozemku 1320/1 jako díly a + c, o výměře 8 m2
f) k prodeji pozemku parc. č. 1793/5 v katastrálním území Nusle
g) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/23, katastrální území Michle, Praha 4

4. Splátkové dohody
a) k žádosti o uzavření splátkové dohody paní Z.P.
b) k žádosti o uzavření splátkové dohody pana P.Ch.
c) k žádosti o prominutí poplatku z prodlení paní A.H.Ž.
d) k žádosti o uzavření splátkové dohody paní J.V.
e) k žádosti o uzavření splátkové dohody pana M.U.
f) k žádosti o uzavření splátkové dohody paní M.F.

5. Návrh k žádosti společnosti KP one s r.o., IČ 04376706, o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného a služeb

6. Návrh k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

7. Návrh ke vstupu do spolku Otevřená Města.

8. Návrh k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněného člena zastupitelstva pana JUDr. Mateje Šandora podle §58e odst. 6 zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

9. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.Zveřejněno: 07.06.2019 – Vít Drbal
Vytisknout