Schválený program a výsledky hlasování 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 24. 4. 2019


Program 3. zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 4
24. 4. 2019 od 13:00 hod. v sále 301


Zahájení a informace o vystoupení senátora Jiřího Drahoše od 14:00 hod.

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh na odvolání a k volbě členů Rady MČ Praha 4.
a) Odvolání a jmenování členů Rady MČ Praha 4. Kovářík
b) Volba starosty MČ Praha 4.
c) Volba 1. místostarosty MČ Praha 4. Hroza
d) Volba místostarostů MČ Praha 4. Kovářík
e) Návrh ke změně usnesení č. 1Z-3/2018 ze dne 16. 11. 2018 ke složení Rady městské části Praha 4.
f) Volba uvolněných členů Rady MČ Praha 4.
g) Odvolání Ing. Ondřeje Růžičky, neuvolněného člena Rady městské části Praha 4.
h) Návrh k dovolbě člena Návrhového a volebního výboru pro 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.
i) Volba neuvolněných členů Rady městské části Praha 4.

3. Návrh k zpřístupňování záznamů ze Zastupitelstva MČ Praha 4.

4. Návrh k dovolbě neuvolněného člena Rady MČ Praha 4.

5. Návrh ke zvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4

6. Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2019 a víceletých dotací na roky 2019 – 2021 na podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; prevence bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky.


Poznámka: U bodů bez přiloženého souboru probíhalo tajné hlasování.

Zveřejněno: 27.05.2019 – Vít Drbal
Vytisknout