Schválený program a výsledky hlasování 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 18. 12. 2020


Schválený program a výsledky hlasování 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
dne 18. 12. 2020 od 13:00 hod. v sále 301.

Zahájení a návrh programu
4. Informace k Finančnímu plánu ekonomické činnosti na rok 2021 schváleného Radou městské části Praha 4 dne 25.11.2020 pod číslem usnesení 22R-831/2020


6. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Podolí.
b) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1651/1 a části pozemku parc. č. 1651/4 označené dle GP č. 2018-28/2019 jako pozemek parc. č. 1651/10, vše v katastrálním území Podolí.
c) k prodeji pozemku parc. č. 2157 v katastrálním území Nusle.
d) k prodeji pozemku parc. č. 206/1 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez čp/če (stavba technického vybavení), Krumlovská, katastrální území Michle, Praha 4.
e) k prodeji části pozemku parc. č. 1993, označené dle GP č. 3211-53/2013 jako pozemek parc. č. 1993/2, v katastrálním území Braník
f) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2589 a části pozemku parc. č. 2590/1 označené dle GP č. 2870-255/2017 jako pozemek parc. č. 2590/4, oba v katastrálním území Krč
g) k prodeji pozemku parc. č. 2848/738 v katastrálním území Záběhlice
h) k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3198-106/2018 z pozemku 1307/25 jako díly d + g + e + f, o výměře 54m2 a z pozemku 1320/1 jako díly a + c, o výměře 8m2
i) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/7, katastrální území Nusle, Praha 4


8. Informace k poskytnutí slevy nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů postižených krizovými opatřeními vlády České republiky
12. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Zveřejněno: 22.12.2020 – Vít Drbal
Vytisknout