Schválený program a výsledky hlasování 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 24. 6. 2020


Schválený program 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
dne 24. 6. 2020 od 13:00 hod. v sále 301


5. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 1797/8 se stavbou bez č.p./ č.e. – garáže v ulici Zelinářská, katastrální území Braník
b) k prodeji části pozemku parc. č. 1285/93 označené dle GP č. 2992-5/2019 jako díl „a“ v katastrálním území Krč
c) k prodeji pozemku parc. č. 420 v katastrálním území Nusle
d) k prodeji části pozemku parc. č. 2910/150 označené dle GP č. 2327-121/2019 jako pozemek parc. č. 2910/365 v katastrálním území Nusle
e) k prodeji pozemku parc. č. 255/6 v katastrálním území Podolí
f) k odnětí pozemků parc. č. 96/31, parc. č. 96/33 a parc. č. 96/35 v katastrálním území Michle ze správy městské části Praha 4
g) ke svěření částí pozemku parc. č. 140/99, označené dle GP č. 1374-51/2017 jako díl X + F1 a U, v k. ú. Lhotka do správy městské části Praha 4
h) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/2, katastrální území Nusle, Praha 4
i) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/20, katastrální území Braník, Praha 4
j) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/9, katastrální území Nusle, Praha 4


7. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Zveřejněno: 01.07.2020 – Vít Drbal
Vytisknout