Schválený program a výsledky hlasování 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 16. 11. 2018


Program 1. (ustavujícího) zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 4
dne 16. 11. 2018


1. Slib členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

2. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.


4. Návrh ke složení Rady městské části Praha 4.

5. Návrh k volbě starosty MČ Praha 4.

6. Návrh k volbě místostarostů MČ Praha 4.

7. Návrh k volbě uvolněných členů Rady MČ Praha 4.

8. Návrh k volbě neuvolněných členů Rady MČ Praha 4.

9. Návrh ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018-2022 a stanovení počtu jejich členů.

10. Návrh k volbě předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.

11. Návrh k volbě členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.


13. Návrh ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům Zastupitelstva městské části Praha 4 pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a návrh k poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 4, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4, komisí Rady městské části Praha 4 a zvláštních orgánů městské části Praha 4.
Zveřejněno: 22.11.2018 – Vít Drbal
Vytisknout