Program a výsledky hlasování ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 26. 11. 2014

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 26. 11. 2014 od 10.00 hodin na Nuselské radnici

1. Slib členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

2. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.

3. Návrh ke schválení Volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 4.


4. Návrh ke zřízení Návrhového výboru pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4. a volba předsedy a členů návrhového výboru.


5. Návrh ke zřízení Volebního výboru pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a volba předsedy a členů volebního výboru.


6. Návrh ke složení Rady městské části Praha 4.


7. Návrh k volbě starosty MČ Praha 4.
volba probíhala tajným hlasováním

8. Návrh k volbě zástupců starosty MČ Praha 4.
volba probíhala tajným hlasováním

9. Návrh k volbě uvolněných členů Rady MČ Praha 4.
volba probíhala tajným hlasováním

10. Návrh k volbě neuvolněných členů Rady MČ  Praha 4.
volba probíhala tajným hlasováním

11.  Návrh ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2014-2018 a stanovení počtu jejich členů.

a)  Návrh k volbě předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.
b)  Návrh k dovolbě členů Volebního výborů pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.
c)  Návrh k volbě členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.

volba probíhala tajným hlasováním

d)  Návrh k volbě tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.
oprava hlasování: Ing. Josef Svoboda, Ph.D. hlasoval PRO návrh 
12. Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.
materiál byl stažen

13. Návrh ke stanovení výše měsíční odměny a stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2015 neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 4.

14. Návrh k zásadám pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 4 na rok 2015.

15. Návrh ke stanovení termínu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.

16.  Návrh ke schválení podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Separace bioodpadů v městské části Praha 4.
oprava hlasování: Jana Niklová hlasovala PRO návrh 
Vytisknout