Program a výsledky hlasování ustavujícího Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 16. listopadu 2010

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 16. 11. 2010 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Slib členů Zastupitelstva MČ Praha 4. 

2. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.

3. Volba návrhové a volební komise pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4

4. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 4.  

5. Volební řád Zastupitelstva MČ Praha 4

6. Volba starosty MČ Praha 4

7. Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 4 a počtu uvolněných a neuvolněných členů Rady MČ Praha 4.

8. Volba zástupců starosty a uvolněných členů Rady MČ Praha 4. 

9. Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha 4.

10. Stanovení počtu a volba dalších uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 4

11. Zřízení kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro dopravu v klidu Zastupitelstva MČ Praha 4 a volba předsedů, členů a tajemníků.

12. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 4 podepisováním doložky, kterou se opatřují listiny osvědčující právní úkony, jejichž platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem-

13. Stanovení výše měsíční odměny a stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2011 neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 4

14. Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 4 na rok 2011.

15. Stanovení termínů zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 pro rok 2011.

Vytisknout