Program a výsledky hlasování 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 7. 5. 2014

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 7. 5. 2014 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.

2.

a) Návrh zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření městské části za rok 2013.

b) Návrh k etickému kodexu.

3. Návrh k petici proti výstavbě projektu „Branické náměstí“ (Obytný soubor Braník) při ulicích Ke Krči, Vrbova, Bezová a Za Mlýnem v navrhované podobě.
oprava hlasování: Mgr. Milan Mikunda hlasoval PRO návrh 

4. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.
volba probíhala tajným hlasováním

5. Prodej bytových jednotek

a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1042/11 na adrese 5. května 1042/34, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku,
oprava hlasování: Ing. Alena Nohejlová hlasovala PRO návrh 
oprava hlasování: Pavel Caldr hlasoval PRO návrh

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/21 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 219/3 na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku,

d) k využití nabídky předkupního práva k bytové jednotce č. 1432/2 v domě č. p. 1432, ul. V Horkách 22 na zastav. pozemku parc. č. 437/1 a na pozemcích parc.č. 437/1, 437/3 a 437/4, k. ú. Nusle,
materiál byl stažen

e) k prodeji volné bytové jednotky č. 242/16 na adrese Nuselská 242/44, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

f) k úplatnému nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2111/7, k. ú. Braník, Praha 4,

g) k prodeji volné bytové jednotky č. 1041/6 na adrese 5. května 1041/36, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

h) k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/37 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku parc.č. 1110,

i) k prodeji volné bytové jednotky č. 798/11 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

j) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/17 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

k) k prodeji bytové jednotky 423/17 v domě č. p. 423, Týmlova (Pod Stárkou) č.o. 2,  k. ú. Michle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům,

l) k prodeji bytové jednotky 527/6 v domě č. p. 527, Krumlovská č.o. 4,  k. ú. Michle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům,

m) k prodeji volné bytové jednotky č. 1128/1 na adrese Na Klaudiánce 1128/21, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích,

n) k prodeji bytové jednotky 1359/29 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu,

o) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/11 na adrese Žateckých 762/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

p) ke snížení kupní ceny bytové jednotky č. 761/17 v domě č.p. 761,  Žateckých  or.č. 8,  k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu a k prodeji jeho nájemci,

q) k prodeji bytové jednotky 1194/10 v domě č. p. 1194, Lopatecká č.o. 36,  k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům,

r) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 599, Na Dolinách č.o. 14,  k. ú. Podolí jejich nájemcům,

s) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 788, Marie Cibulkové č.o. 1,  k. ú. Nusle jejich nájemcům,

t) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 727, Adamovská č.o. 5,  k. ú. Michle jejich nájemcům,

u) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 428, Marie Cibulkové č.o. 12,  k. ú. Nusle jejich nájemcům,

v) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1330, 5.května č.o. 8,  k. ú. Nusle jejich nájemcům.

6. Majetkové dispozice

a) k prodeji nebytové jednotky č. 598/402 v domě Zelinářská 598/16, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 460/10965 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 1797/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 1798 a 1797/6, vše katastrální území Braník, Praha 4,

b) k prodeji nebytové jednotky č. 598/403 v domě Zelinářská 598/16, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 303/10965 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 1797/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 1798 a 1797/6, vše katastrální území Braník, Praha 4,

c) k prodeji nebytové jednotky č. 219/300 v domě Údolní 219/47, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 287/3675 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2234 a na souvisejícím pozemku parc. č. 2235, vše katastrální území Braník, Praha 4,

d) k prodeji nebytové jednotky č. 962/802 v domě Hadovitá 962/10, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 540/3389 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 1521 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1522, vše katastrální území Michle, Praha 4,

e) k vynětí pozemku parc. č. 856 v k. ú. Michle ze správy městské části Praha 4,

f) k prodeji pozemku parc. č. 1217 v k. ú. Krč,

g) k prodeji pozemku parc. č. 1285/33 v k. ú. Krč,

h) k prodeji pozemku parc. č. 2869/168 v k. ú. Krč,

i) k prodeji pozemku parc. č. 2869/169 v k. ú. Krč,

j) k prodeji pozemku parc. č. 2869/170 v k. ú. Krč,

k) k prodeji pozemků parc. č. 1222 a 1223, oba v k. ú. Krč,

l) k prodeji pozemku parc. č. 1533/2, v k. ú. Podolí,

m) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1173 a 1174, oba v k. ú. Krč,

n) ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku parc. č. 108 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 98, Závišova 6 vše k. ú. Nusle,

o) k prodeji pozemku parc. č. 2910/10 v k.ú. Nusle,

p) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1828 a 1829, oba v k. ú. Braník,

q) k prodeji pozemku parc. č. 2426 v k.ú. Nusle,

r) k prodeji pozemků parc. č. 2418 a 2419 v k.ú. Nusle,

s) k prodeji pozemku parc. č. 1549 v k. ú. Michle,

t) k prodeji pozemku parc. č. 1002/1 v k. ú. Nusle,

u) k prodeji pozemku parc. č. 2472 v k. ú. Nusle,

v) k projednání a schválení návrhudohody o bezúplatném zániku předkupního práva k pozemku parc. č. 1004 zastavěného domem čp. 876  a domu č.p. 876 v katastrálním území Nusle, Na Pankráci 73  – 4b) vlna privatizace bytového fondu ak projednání a schválení návrhu dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 5219-250876/D ze dne 30.9.2008 s Bytovým družstvem Na Pankráci 876,

w) k prodeji částí pozemků parc. č. 2912/3 označených dle GP 2720-20/2013 pro katastrální území Braník jako pozemky parc. č. 2912/3, 2912/8, 2912/9, 2912/10 a 2912/11, vše v katastrálním území Braník,

x) k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 585/38, 591/44, 591/45 a id ½ parc. č. 585/47, vše v k. ú. Krč,

y) k prodeji pozemku parc. č. 650/2 v k.ú. Nusle,

z) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2848/804, parc. č. 2848/805 a parc. č. 2848/806 v k. ú. Záběhlice,

aa) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1542/5 a 1542/6, oba v k. ú. Michle,

bb) ke svěření pozemků parc. č. 430/1 a parc.č. 430/7 oba v katastrálním území Hodkovičky do správy městské části Praha 4,

cc) k prodeji pozemku parc. č. 650/5 v katastrálním území Nusle,

dd) ke zveřejněnému záměru prodeje  pozemku parc.č. 567 (zastavěná plocha a nádvoří) ) se stavbou č.p. 261, Pod Klaudiánkou 33 a pozemku parc.č. 568/1 vše v k.ú. Podolí,

ee) k prodeji pozemku parc. č. 1715 v k. ú. Nusle,
oprava hlasování: František Kadleček hlasoval PRO návrh 

ff) k nabídce společnosti AMPESA Invest s.r.o., IČ: 247 79 989 na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 10/9, k. ú. Nusle, Praha 4,
oprava hlasování: Bc. Lucie Michková hlasovala PRO návrh

gg) ve věci souhlasného prohlášení  k pozemku parc. č. 743 k. ú. Michle,

hh) k prodeji pozemku parc. č. 1113 se stavbou č.p. 448, Podolská (objekt ke školským účelům) a k prodeji pozemků parc. č. 1114 a 1094/1, vše k. ú. Podolí, Praha 4,

ii) na prodej pozemku parc.č. 2473 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 381, U Krčského nádraží 10, Praha 4 – Krč a pozemku parc.č. 2474  (zahrada), vše k. ú. Krč, Praha 4.
oprava hlasování: Ing. Jiří Bodenlos hlasoval PRO návrh 

7. Návrh k uplatnění části smluvní pokuty vůči společnosti Dům 54, s.r.o., IČ 60489430 za porušení povinnosti vyplývající z kupní smlouvy č. 2119-270863/P ze dne 24.10.2003.
oprava hlasování: Ladislav Kundert hlasoval PROTI návrhu 

8. Návrh k žádosti společnosti Hospic Štrasburk, o.p.s., IČ: 613 83 457 o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného – Malovická 3304, katastrální území Záběhlice, Praha 4.

9. Návrh k žádosti PharmDr. Marie Pešlové, IČ: 600 13 834 na prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1219, Pujmanové 4, katastrální území Krč, Praha 4.

10. Návrh k uzavření splátkové dohody s H. Š..

11. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2014.

12. Návrh k realizaci předkupního práva ve prospěch hlavního města, svěřeno městské části Praha 4, k ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 4/6 vzhledem k celku, a to pozemku parc. č. 1744/1 v k. ú. Michle.

13. Návrh k zařazení nových investičních akcí do plánu investic na rok 2014.

14. Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „OPPK – rozvoj ICT služeb pro občany“ z Operačního programu Praha - konkurenceschopnost.

15. Návrh k udělení grantů I. kola městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální; podporu rodinné politiky městské části Praha 4; zdravotní; životního prostředí pro rok 2014.

16. Návrh k udělení grantů II. kola městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže pro rok 2014.

17. Návrh k vydání dodatku č. 13 zřizovací listiny, kterým se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, platná od 1. 1. 1992, ve znění všech jejích dodatků.

18. Návrh k návrhu na členství MČ Praha 4 v asociaci Národní sítě zdravých měst ČR.

19. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
oprava hlasování: Bc. Lucie Michková hlasovala PRO návrh 

20. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor  

b) kontrolní výbor

c) výbor pro dopravu

21. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout