Program a výsledky hlasování 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 8. 4. 2016

PROGRAM a VÝDSLEDKY HLASOVÁNÍ

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 8. 4. 2016 od 14.00 hodin na Nuselské radnici


3. Návrh k uzavření smlouvy o partnerské spolupráci mezi městem Snina, Slovenská republika a Městskou částí Praha 4, Česká republika.

4. Návrh k prodeji akcií společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 a k prodeji zařízení tepelného hospodářství.

5. Prodej bytových jednotek:

6. Majetkové dispozice
b) k prodeji pozemku parc. č. 773/92 v katastrálním území Lhotka,
oprava hlasování: Mgr. Ing. Patrik Šebesta, DiS. hlasoval PRO návrhu
j) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2869/201 a části pozemku parc. č. 2869/197 označené dle GP č. 2729-204/2015 jako pozemek parc. č. 2869/452, oba v katastrálním území Krč,
materiál nebyl schválen
a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro bezpečnost,
d) výbor pro energetické úspory.

10.
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Vytisknout