Program a výsledky hlasování 13. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 10. dubna 2013

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

13. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 10. 4. 2013 od 9:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4  

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.
oprava hlasování: Mgr. Martin Píša hlasoval PRO návrh


2. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy.
oprava hlasování: Mgr. Martin Píša hlasoval PRO návrh


3. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Vytisknout