Bezplatná právní poradna pro rok 2020


Bezplatná právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, a to každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin na Nuselské radnici (Táborská 500, Praha 4).

K poskytnutí služby je třeba, aby občan prokázal pracovníkovi městské části Praha 4 v recepci svou totožnost a trvalý pobyt na území městské části Praha 4. Po prokázání totožnosti a trvalého pobytu na území MČ Praha 4 obdrží zájemce lístek se jménem a pořadovým číslem, který následně odevzdá ve chvíli, kdy na něj přijde řada.

Pořadové lístky se vydávají v den konání poradny, a to nejdříve ve 14.30 hodin. Počet vydaných pořadových lístků může být maximálně 12.

Prosíme klienty poradny o dodržovaní opatření k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19:
  • dodržení rozestupů 2 metry
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • desinfekce rukou

Poskytování služeb bezplatné právní poradny se řídí následujícími pravidly: P R A V I D L A (soubor PDF)

Plánované termíny bezplatné právní poradny

HARMONOGRAM PRÁVNÍ PORADNY 2020 WWW korona-page-001.jpg

Zveřejněno: 08.01.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 12.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout